ПЕРЕЛІК ІДЕЙ

Номер ідеї Номер і назва завдання з стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект Додаткові завдання з стратегії розвитку регіону Назва ідеї Територія на яку проект матиме вплив Бюджети
4336 Будівництво технологічної лінії утилізації шламів (осадів) від очищених стічних вод Червоноградських очисних споруд (ІІІ черга)
4337 Розвиток транскордонної співпраці з метою поліпшення якості вод басейну р. Буг
4338 Розробка проектів створення нових та розширення існуючих територій та об’єктів природно-заповідного фонду
4339 Проведення інвентаризації та винесення в натуру меж існуючих територій та об’єктів ПЗФ
4340 Розвиток інфраструктури, покращення матеріально-технічної бази установ природно-заповідного фонду та ремонт під’їзних доріг до об’єктів
4341 Забезпечення функціонування адміністрацій регіональних ландшафтних парків та створення ефективної системи управління ними
4342 Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування національного природного парку «Північне Поділля», закріплення їх межовими знаками та отримання правовстановлюючих документів на право постійного користування земель