Реставрація будівлі Олександрійського міського Будинку культури по вул. 6-го Грудня, 2 в м. Олександрії Кіровоградської області

Анотація проекту

«Реставрація будівлі Олександрійського міського Будинку культури по вул. 6-го Грудня, 2  в м. Олександрії Кіровоградської області»

      Одним з найстаріших та найкрасивіших будівель міста Олександрії є приміщення Палацу культури. Будівля закладу оголошена об’єктом культурної спадщини за категорією пам’ятки місцевого значення.

      Роботу закладу не зміряєш і не зважиш. Про цей історичний пам’ятник вже ходять легенди. Приходять і відходять люди, через Палац культури, залишаючи після себе пісні, танці, легенди – найбагатший дар для майбутніх поколінь. Тож і берегти його треба, як власне життя, та передавати тим, хто буде жити після нас.

      Інноваційність ідеї полягає у розробці та впровадженні ефективних методів управління, спрямованих на підтримку і розвиток соціокультурної сфери суспільства, зокрема на збереження історико-культурної спадщини, самобутніх народних промислів та традицій, що визначають неповторність конкретної місцевості та її народонаселення. 

У результаті очікується:

- загальне покращення технічного стану будівлі;

- створення комфортних умов перебування в закладі.

Все наведене вище доводить актуальність та необхідність реставрації Палацу культури. Важливим є також те, що мета проекту відповідає Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 385, та  Стратегії економічного та соціального розвитку Кіровоградської області на 2013-2020 роки, затвердженій рішенням Кіровоградської обласної ради 21 грудня 2012 року № 411, іншим державним цільовим програмам розвитку України.

Перелік заходів проекту:

  • забезпечення ефективної реалізації проекту;
  • проведення будівельно-монтажних робіт;
  • підведення комунікацій;
  • введення блочно-модульної котельні в експлуатацію.

Очікувані результати проекту:

      -  створення комфортних умов перебування в закладі;

      - системне забезпечення змістовного проведення дозвілля для різних вікових категорій населення міста;

      - залучення великої кількості дітей та молоді до творчого життя міста;

      - покращення іміджу Палацу культури;

- зменшення антисоціальних кризових явищ (пияцтво, наркоманія) через залучення до занять мистецьким аматорством дітей та підлітків з проблемних сімей (соціальна  адаптація, активізація мотиваційних механізмів

Цільовою групою Проекту є:

  • 92,1 тис. жителів міста та гості міста.

Обсяг фінансових коштів для реалізації проекту складає    грн, у тому числі:

  • кошти держаного фонду регіонального розвитку  – 2 782 358 грн,
  • кошти міського бюджету –  309 262 грн
  • організація - партнер – 1000 грн

     Організація – партнер: Релігійна громада Церква Християн Повного Євангелія «Блага Вість».