Реконструкція очисних споруд по вул. Мокряка у м. Новоукраїнка Кіровоградської області

Анотація проекту

Реконструкція очисних споруд по вулиці  Мокряка у м. Новоукраїнка Кіровоградської області.

 

Актуальність проекту полягає в тому, що після проведення  реконструкції  очисних споруд та введення в експлуатацію об’єкту, не буде завдаватися шкода навколишньому середовищу, зменшиться негативний вплив на межі житлової забудови та у зоні  постійного проживання  населення.

Проект передбачає реконструкцію очисних споруд потужністю 150,0 м³ на  добу, та часткову заміну каналізаційної мережі від вулиці Дзержинського, до майданчика існуючих споруд. За дотримання природоохоронних заходів негативного впливу на рослинний і тваринний світ при реконструкції та наступній експлуатації об’єкту  не очікується.

Проектом передбачено улаштування каналізаційної очисної споруди повного біологічного очищення стічних вод по технології «BIOTAL». Біологічні очисні споруди «BIOTAL - 150 bt» залізобетонного виконання призначені для повного біологічного  очищення  господарсько-побутових стічних вод. Метод біологічного очищення заснований на природній властивості мікроорганізмів окисляти органічні речовини. Мікроорганізми  використовують ці речовини, як джерело живлення. В процесі життєдіяльності бактерій відбувається розпад органічних речовин з утворенням технічної води і неорганічних речовин - мінеральних добрив. 

Заходи проекту:

- улаштування каналізаційної очисної споруди повного біологічного очищення стічних вод по технології  «BIOTAL»;

- улаштування в наземній частині очисних споруд компресорної та відділення зневоднення мулу;

- перекладка підвідної каналізаційної мережі з улаштуванням каналізаційної насосної станції;

Відведення очисних стоків передбачається в існуючий біостав.

Каналізаційна мережа знаходиться в межах міста Новоукраїнка та перекачує нечистоти промислових об’єктів, державних підприємств і установ та житлового фонду. Об’єкт знаходитися на утриманні Новоукраїнського житлово-комунального підприємства.

Очисні споруди також розташовані в місті Новоукраїнка Кіровоградської  області та мають ресурс з очищення стоків об’ємом до 100 м³/добу. Відстань від існуючої межі ділянки очисних споруд до найближчої житлової забудови становить 105 м, від найближчої водойми 50 м до р. Помічна. Очисні споруди  збудовані у 60-х роках минулого століття, мають значний ступінь зношеності. Їх діяльність не забезпечує відповідного рівня очистки стічних вод та негативно впливає на екологічний та санітарний стан навколишнього середовища.

Проектна потужність складала 100 м³/добу. Земельна ділянка, де розташовані очисні споруди, згідно з даними земельного кадастру відноситься до земель загального користування і займає площу 0,71 га.

Реконструкція об’єкту дозволить значно підвищити надійність роботи очисних споруд. Передбачено впровадження високоефективних новітніх технологій очищення, що дало змогу витримати зону санітарної охорони згідно нормативних документів.

Очікувані результати: під час реалізації даного проекту буде здійснено переоснащення очисних споруд стічних вод м. Новоукраїнка, покращення екологічного стану в регіоні шляхом повної очистки стічних вод від органічних, зважених і шкідливих речовин до нормативного рівня.

Негативного впливу на навколишнє середовище об’єкт не чинитиме, оскільки викиди шкідливих речовин із джерел забруднення в навколишнє середовище потрапляти не будуть.

          Цільові групи: державні установи, комунальні заклади, підприємства, мешканці багатоквартирних будинків.

          Обсяг  коштів, необхідних  для реалізації  даного проекту та джерела його фінансування.

          Фінансування проекту буде здійснюватись за рахунок коштів бюджету міської ради та інших джерел не заборонених чинним законодавством України. Загальна вартість проекту становить: 7163 258 тис. грн.:

- фонд конкурсу – 5 327 443 тис. грн.

- власні ОМС - 1 790 815 тис. грн.

- партнерські організації - 45 тис. грн.

 

Організації - партнери, співвиконавці проекту:

 

- СТОВ «Степ-Агро» - директор Арсірій Володимир Вікторович;

 - СТОВ «Зоря» - директор Литвиненко Ігор Олександрович;

 - ФОП  Осипян Р. О. - керівник Осипян Рачик Олександрович;

 - РС  Новоукраїнське РСТ - голова правління Мазуренко Сергій Вікторович;

 - ФГ «Землероб» - голова господарства Косенко Леонід Федорович;

 - ФОП Товмаченко В.А. - керівник Товмаченко Віктор Анатолійович.