«Каналізаційна насосна станція № 1 та напірний колектор м.Білопілля-реконструкція»

Анотація проекту

Станом на 2015  рік у м.Білопілля Сумської області інженерні каналізаційні мережі знаходяться  у незадовільному стані. Побудовані у 60-ті роки 20 століття, вони були нездатні забезпечити високоякісне водовід ведення у місті. Це лягало важким тягарем на тарифи та екологічний стан р.Вир. Міською радою спільно з комунальним підприємством «Водоканал Білопілля» був розроблений проект оснащення КП «Водоканал Білопілля» устаткуванням з використанням енерго- та ресурсозберігаючих технологій та створення системи заохочення населення до господарського використання водних ресурсів. Він був реалізований у 2005 році за підтримки Фонду сприяння місцевому самоврядуванню. Знизилися втрати води у мережах. «Больовими точками» залишилися порівняно часті пориви на напірно-каналізаційному колекторі та застаріле технологічне обладнання на КНС №1.

Завдяки реалізації програми у м.Білопілля один з найнижчих тарифів на водопостачання та водовідведення серед районних центрів Сумської області, що у нинішніх умовах має велике значення.

Однак напірно-каналізаційний колектор, який відпрацював встановлений термін експлуатації та КНС №1 з фізично та морально застарілим обладнанням підлягають реконструкції. Саме на цій ділянці - значний резерв економії, тому що втрати на перекачування застарілими та засміченими трубами фізично застарілих мереж та застарілими насосними агрегатами лягають тягарем на тарифи та фінансову стабільність розвитку водоканалу.Крім того, залучення громадськості до вирішення проблем водовідведення, ініційоване міськрадою, на перше місце висунуло нову проблему: ці мережі збудовані з сталевих труб і згідно рекомендацій органів санітарно-епідеміологічного нагляду підлягають заміні. Актуалізація цієї проблеми у масовій свідомості, зростання соціального напруження викликали необхідність прискореної заміни 1180 мканалізаційних мереж, про що було прийняте відповідне рішення міської ради (при цьому одна з ділянок використовується для водовідведення районної лікарні).

Таким чином проект спрямований на подолання 2-х проблем: 1) великих втрат енергетичних та фінансових ресурсів 2)соціальної напруги у місті.

Реальність реалізації проекту підтверджується успіхом реалізації перших двох етапів формування багаторівневої системи економії ресурсів.

В результаті реалізації проекту в м. Білопілля буде завершено створення багаторівневої системи економії ресурсів, яка сприяє зменшенню втрат та собівартості водовідведення та створює перспективи для встановлення оптимальних тарифів, які  не викликають супротив у населення та дозволяють

розвивати систему водовідведення за рахунок підвищення фінансової ефективності КП «Водоканал Білопілля».