Реконструкція ДНЗ " Дзвіночок " с. Мар'ївка з впровадженням енергозберігаючих технологій як запорука здоров'я дітей

Анотація проекту

Назва проекту: Реконструкція ДНЗ «Дзвіночок» с. Мар'ївка з впровадженням енергозберігаючих технологій як запорука здоров'я дітей»

Актуальність проекту:

     обумовлюється тим , що повноцінне функціювання дитячої дошкільної установи -першочергове завдання органу місцевого самоврядування. Адже шкільна освіта - обов'язкова первинна складова системи неперервної освіти , а дошкільний віковий базовий етап -основа фізичного , психологічного та соціального оновлення особистості дитини.    

 

        Розвиток дошкільної освіти , підвищення її якості , виховання здорового майбутнього покоління є особливо важливою проблемою для Вакулівської ОТГ    

 

 Мар'ївський ДНЗ « Дзвіночок» функціонує з 01 березня 1991 року. Капітальний ремонт за цей час не здійснювався. Лише поточний ремонт зусиллями батьків, колективу та спонсорів -фермерські господарства. Дерев'яні вікна та двері за цей час зносилися, що спричиняє появу протягів та сприяють віддтоку тепла з приміщення.   Забезпечення приміщення дошкільного закладу «Дзвіночок» с. Мар’ївка оптимальним температурним режимом, створення сприятливих комфортних умов для перебування дітей в дитячому садку  зменшить кількість захворювання  на гострі респіраторні захворювання.

 

Основна проблема проекту:  невідповідність температурного режиму в навчальному закладі, що негативно впливає на здоров’я дітей та на  невідповідність рівня санітарно-гігієнічних вимог; недостатність фінансових ресурсів у Вакулівської(Жовтневої) сільської ради для вирішення проблем місцевого значення; низький рівень залучення населення  до вирішення пріоритетних питань місцевого значення.

 

Інноваційність проекту:   проектом передбачається участь батьків, членів громади і бізнесових структур на усіх етапах реалізації проекту, а також запровадження системи економії коштів через ефективне використання енергозберігаючих заходів

 

Характер інновації

Організаційний, технологічний

 

Сфера практичного застосування інновації у місцевому самоврядуванні

             Застосування енергозберігаючих технологій в закладах  освіти сільської  ради

 

Основні якісні характеристики (цінність, прогнозований позитивний ефект)

Практичне застосування інновації у спосіб, який пропонується проектом, підвищує рівень безпосередньої участі населення у здійсненні місцевого самоврядування та сприяє підвищенню рівня прозорості діяльності органів місцевого самоврядування.

 

Соціально-економічна спрямованість та реальна можливість його виконання:  Даний проект має економічну спрямованість, так як він направлений на збереження, поліпшення умов роботи дошкільного навчального закладу, а заходи передбачені проектом є економічно вигідними, оскільки передбачають заміну вікон і дверей, через які витрачається багато тепла. Це є важливим чинником при сьогоднішніх реаліях та стане  економічним поштовхом для досягнення самодостатності місцевої територіальної громади .

 

Впровадження проекту не тільки сприятиме покращанню умов роботи закладу та створить зручності відвідувачам садка, а й позитивно вплине на розвиток громади. Участь її в реалізації проекту сприятиме  розвитку її в цілому.
 

Участь громадської благодійної організації в реалізації даного проекту є новою для неї. Тому в результаті успішного впровадження проекту отримає реальний досвід. Адже,  мобілізація громади та співфінансування деяких заходів здійснюватиметься через благодійну організацію. Громадська організація і надалі захищатиме інтереси жителів територіальної громади , прийматиме участь у різноманітних грантових програмах і конкурсах.  

 

          Політична сталість.
          Зазначений проект передбачає соціальне партнерство сільської ради, комунального закладу, підприємницьких структур для досягнення спільної мети.
Запровадження зазначених заходів в ДНЗ «Дзвіночок» дасть позитивного поштовху управлінської поведінки та взаємовідносин органів місцевого самоврядування з комунальними та приватними підприємствами,  окремими мешканцями.

 

 

 

 Перелік заходів проекту: 1.Проведення громадських обговорень: засідання сесії Вакулівської (Жовтневої) сільської ради,батьківські збори ДНЗ «Дзвіночок» щодо з’ясування проблем та реальних можливостей їх реалізації;

2.Виготовлення проектно-кошторисної документації;

3.Ремонтні роботи (монтаж вікон, дверей)

4.Інформаційна кампанія.

5.Залучення приватних підприємств до ремонтних робіт у сільському дошкільному закладі(доставка будівельних матеріалів, вивіз будівельного сміття ,залучення батьків, працівників з благоустрою дошкільного закладу)

6.Звіт про виконання проекту.

Процедури внутрішнього моніторингу та координації заходів за Проектом:

 

Виконавчий комітет Вакулівської (Жовтневої )сільської ради здійснюватиме процедуру внутрішньої оцінки кожного заходу, з прийняттям відповідних документів (актів приймання-передавання та інших), обговорення  на засіданнях  наступні дій, при необхідності – їх коригувати.

Оцінка заходів здійснюватиметься методом звітування  керівника проекту, представника підрядної організації та проведення робочих зустрічей з представниками батьківського комітету дитячого садка. Такі зустрічі  стануть основою для  надання пропозицій сільській раді  щодо подальших дій.

Передбачається також проведення комплексу громадських заходів: виготовлення буклету та інформаційних матеріалів з тематики проекту.

Очікувані результати проекту: Найближчі наслідки від реалізації проекту :

    -          встановлені енергозберігаючі вікна і двері в приміщенні дошкільного навчального закладу;

  -            отримано місцевою громадою знання, які допоможуть швидше вирішувати пріоритетні завдання села;

-              активізація громади на шляху пошуку шляхів вирішення власних проблем;

-              розповсюдження здобутого позитивного досвіду вирішення актуальних питань місцевого значення через самоорганізацію, залучення власних ресурсів, бюджетних і позабюджетних коштів

Перспективні наслідки:

  • проведення енергозберігаючих заходів, які дадуть змогу стабільно забезпечувати необхідний для відвідування дітьми дошкільний навчальний заклад;
  • подальша участь у конкурсах і грантових програмах для вирішення питань місцевого значення;

Короткотривалі наслідки від реалізації проекту

  • розповсюдження здобутого позитивного досвіду вирішення актуальних питань місцевого значення через самоорганізацію, залучення власних ресурсів, бюджетних і позабюджетних коштів;

Довготривалі наслідки:

 -зменшення витрат  сільського бюджету на опалення дитячого садка;

- стале функціонування дошкільного навчального закладу згідно з санітарними нормами

- зменшення кількості захворювання дітей на гострі респіраторні

Цільові групи проекту: проект спрямований на усі верстви населення і посадових осіб Вакулівської (Жовтневої) сільської ради, працівників та дітей дошкільного закладу, батьків.

Обсяг коштів , необхідних для реалізації проекту та джерела його фінансування:

Загальний обсяг коштів -1200,0 тис .грн.

Від ДФРР-1000,00 тис. грн.

Від місцевого бюджету- 200,00 тис. грн.

Організації -партнери , співвиконавці проекту:  Виконавчий комітет Вакулівської сільської ради,  Вакулівська(Жовтнева) благодійна організація « Агенція розвитку громад та оновлення Вакулівської ОТГ», комунальне підприємство редакція газети «Вісті Софіївщини».