Реконструкція приміщення Жовтневої ЗОШ І-ІІІ ступенів з впровадженням енергозберігаючих технологій

Анотація проекту

Назва проекту: «Реконструкція приміщення Жовтневої ЗОШ І-ІІІ ступенів з впровадженням енергозберігаючих технологій»

Актуальність проекту: Питання енергозбереження та енергоефективності сьогодні надзвичайно актуальні для України. Реконструкція вікон та дверей в Жовтневій ЗОШ І-ІІІ ст. значно покращить існуючий стан будівлі, забезпечить енергозбереження та дотримання  температурного режиму, і як наслідок, збереження здоров'я  учнів та колективу  школи. Крім цього, реалізація проекту дасть можливість економити кошти сільського бюджету, що йдуть на опалення даного навчального закладу. 

Основна проблема проекту: Жовтнева загальноосвітня школа І-ІІІ ст. одна з найбільших шкіл Софіївського району. Тут навчається 77 учнів, працює 17 вчителів та 13 чоловік обслуговуючого персоналу . Заклад знаходиться на балансі   відділу освіти  Вакулівської ( Жовтневої) сільської ради. Як і в будь-якому невеликому населеному пункті, школа, для громади у с. Жовтневе, є не лише освітнім закладом, а й місцем, де знаходить втілення в життя все саме передове, новітнє, інноваційне.  Будівля школи прийнята в експлуатацію в 1936 році. За роки існування капітального ремонту приміщення не проводилося. Поточні ремонти виконувалися силами і коштами батьків та місцевих підприємців. Завдяки цьому вдалося зберегти будівлю у відповідному до нормальних умов  стані. Проте, забезпечити стабільний нормативно встановлений тепловий режим в зимовий період вдається не завжди. Енергоносіїв використовується значна кількість, а в класних кімнатах холодно. Причиною є великі втрати тепла через низький рівень теплоізоляції будівлі.

Опис існуючих проблем в регіоні.

Значне старіння населення, міграція молоді до великих урбанізованих міст, безробіття, проблеми з автомобільними шляхами, забезпечення питною водою, це далеко неповний перелік тих проблем, які до сьогодні залишаються на території села Жовтневе. Існує потреба в енергоефективних та енергозберігаючих термореновація застарілих будівель. Процес подолання всіх наявних в регіоні труднощів гальмує нестача коштів, потрібно шукати додаткові джерела фінансування. Основною причиною такої ситуації є віддаленість населеного пункту від районного центру, зменшення працездатного населення, відсутність робочих місць. Тому ключовим моментом для успішного пошуку вирішення однієї з проблем  та можливого отримання фінансування для цього є написання проекту та участь у конкурсі.

       Детальне визначення проблематики.

·          необхідність заміни старих дерев`яних вікон та дверей на сучасні енергозберігаючі для поліпшення теплоізолюючих властивостей будівлі та зменшення кількості спожитої теплової енергії;

·         відсутність належних умов перебування учнів та працівників у приміщенні школи: невідповідність температурного режиму діючим нормам, неможливість провітрювання класних кімнат;

·         зростання частки видатків на теплозабезпечення Жовтневої ЗОШ І-ІІІ ст. у зв’язку із збільшенням вартості енергоносіїв – додаткове і невиправдане навантаження на сільський бюджет.

 

Інноваційність проекту:

Інноваційність проекту полягає у наступному:

-          Реконструкція вікон та дверей – перший крок у комплексі заходів по термореновації будівлі Жовтневої школи. (Комплексний підхід до питання енергозбереження).

-          Використання при реалізації проекту сучасних високотехнологічних матеріалів. Унікальною особливістю металопластикових вікон є можливість само-вентиляції, нормалізація рівня вологості, запобігання проникнення вологості у приміщення.

-          Проведення організаційних заходів з метою підвищення обізнаності громади та популяризації( на прикладі результатів даного реалізованого проекту) ефективності застосування енергозберігаючих технологій

-          Для  поширення  досвіду  напрацьованого  у  процесі  виконання  проекту та  його  результатів  буде задіяна мережа  сайтів  освітніх  закладів  району, де розміщуватиметься: інформація про реалізацію та результати проекту.

Характер інновації – технологічний, енергозберігаючій.

Сфера практичного застосування інновації у місцевому самоврядуванні це – Сфера освіти у Софіївському районі.

Основні якісні характеристики – застосовано енергоефективні технології

Соціально-економічна спрямованість та реальна можливість його виконання:  реалізація цього проекту дасть можливість розвиватися селу. Ця перспектива в подальшому привабить інших мешканців району, міста до переїзду на постійне проживання в село, тим самим збільшуючи чисельність мешканців, а відповідно робочу силу, споживачів комунальних послуг. В цілому наявність  можливості отримання дітьми шкільної освіти  призведе  до відродження села.

Реальність виконання проекту підтверджується тим, що на даний час розроблено Робочий проект «Реконструкція приміщення Жовтневої ЗОШ І-ІІІ ступенів з впровадженням енергозберігаючих технологій», проведено держекспертизу щодо розгляду кошторисної частини проектної документації(висновок позитивний), рішенням сесії Вакулівської сільської ради передбачено виділення 20% вартості проекту

 

 Перелік заходів проекту:

Проект буде реалізовуватися за допомогою таких фінансових, економічних, майнових, правових, управлінських механізмів:

  • проведення громадських слухань;
  • спільне фінансування заходів проекту з державного та сільського бюджету, коштів організацій-партнерів;
  • організаційне забезпечення підготовки та реалізації проекту відповідно до вимог чинного законодавства;
  • здійснення контролю за використанням бюджетних коштів;
  • сприяння пропагуванню практичних результатів і досягнень, запроваджених за участю організацій-партнерів.

Очікувані результати проекту:

Короткотривалі та перспективні наслідки, а саме:  підвищення ефективності використання традиційних паливно-енергетичних ресурсів, скорочення обсягів їх споживання закладами освіти; економія витрат на опалення за рахунок організаційно-технічних заходів очікується в межах 25-30%; заощадження бюджетних коштів і в подальшому раціональне їх використання; формування безпечного середовища для перебування відвідувачів та працівників навчальних закладів; підвищення комфортності функціонування закладів; зміна ставлення громади до необхідності впровадження енергозберігаючих технологій; покращення фізичного стану дітей; упровадження  введення нових технологій; підвищення безпеки життєдіяльності дітей і працівників; зниження захворюваності дітей; забезпечення матеріальної бази сільських установ, які в подальшому зможуть надавати населенню якісні послуги.

          Від реалізації даного проекту очікується відпрацювання механізму співпраці між навчальними закладами, органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами щодо подальшого вдосконалення їх роботи та вирішення інших проблемних питань, пріоритетність яких визначатиме сама громада.

 

Цільові групи проекту:

77 учнів школи; батьки та родичі школярів; 30 працівників школи; місцева громада; відділ освіти Вакулівської (Жовтневої ) сільської ради, приватні підприємці, фермерські господарства.

Обсяг коштів , необхідних для реалізації проекту та джерела його фінансування:

Загальний обсяг коштів -1200,0 тис .грн.

Від ДФРР-2682,00 тис. грн.

Від місцевого бюджету- 535,00 тис. грн.

Організації -партнери , співвиконавці проекту:  Виконавчий комітет Вакулівської сільської ради,  Софіївська районна рада, Вакулівська(Жовтнева) благодійна організація « Агенція розвитку громад та оновлення Вакулівської ОТГ», комунальне підприємство редакція газети «Вісті Софіївщини