Придбання техніки та обладнання для збору та вивезення твердих побутових відходів комунальному підприємству «Добробут» Ліплявської сільської ради

Анотація проекту

Назва проекту: Придбання техніки та обладнання для збирання ,вивозу твердих побутових відходів комунальному підприємству «Добробут» Ліплявської сільської ради

Актуальність проекту

Даний проект повністю відповідає статті 142 Конституції України та Закону України «Про співробітництво територіальних громад» та Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, Стратегії регіонального розвитку Черкаської області до 2020 року та відповідній стратегії Канівського району - завданням «Сприяння зменшенню захоронення твердих побутових відходів», «Поліпшення екологічної ситуації в сільській місцевості».

В умовах децентралізації Ліплявською сільською радою проводяться перемовини щодо добровільного об’єднання з сусідніми сільськими радами (Келебердянська, Озерищанська, Прохорівська) в єдину спроможну територіальну громаду з центром в с. Ліпляво. На даний час ведуться обговорення на сходках сіл, та готуються відповідні рішення сільськими радами, але проблема з забрудненням навколишнього середовища не може відкладатись на «потім».

Масштаби використання сміття не відповідають кількості його накопичення, утворення побутових відходів збільшується, при цьому значні їх обсяги розміщуються на несанкціонованих звалищах, що призводить до негативного впливу на навколишнє середовище і здоров’я населення. Саме тому чотири громади спільно виступили з ідеєю організувати збирання та вивезення твердих побутових відходів (далі – ТПВ) зі своїх населених пунктів і приватних домоволодінь підготувавши даний проект.

Основна проблема проекту:

На сьогодні проблема поводження з твердими побутовими відходами у сільській місцевості постає останнім часом не менш гостро, ніж у містах. Так, у більшості сільських населених пунктів Канівського району не облаштовано, а часто навіть не відведено місця складування відходів, що призводить до перетворення лісових масивів, узбіч доріг, ярів у несанкціоновані сміттєзвалища. Одночасно у сільській місцевості відсутні спеціалізовані підприємства у сфері поводження з ТВП та матеріально-технічна база, що має забезпечити надання відповідних послуг та вирішити питання вивозу і утилізації ТПВ. Враховуючи той факт, що більшість бюджетів сільських рад є дотаційними, самостійне придбання спецтехніки є неможливим, не кажучи вже про будівництво нового полігону для твердих побутових відходів.

У власності Ліплявської сільської ради перебуває комунальне підприємство «Добробут» але його потужностей та матеріально-технічна база недостатні для обслуговування такої кількості населення.

Інноваційна, соціально-економічна спрямованість та реальна можливість виконання проекту:

Проект є інноваційно спрямованим, оскільки передбачає впровадження колективного підходу до вирішення проблеми поводження з ТПВ одночасно в чотирьох сусідніх громадах, населення яких складає 4 183 чоловік.

- формування у громадян нового свідомого відношення, як головна передумова впровадження збору ТПВ;

- запровадження збору ТПВ шляхом встановлення в сільських радах контейнерів  для збору сміття та його систематичне вивезення;

- придбання сміттєвозу з заднім завантаженням для збору ТПВ в приватному секторі громад, оптимізація маршрутів збирання, а де це мотивовано, будівництво сміттєсортувальних (перевалочних) станцій з метою підвищення ефективності збирання та перевезення ТПВ;

- масового проведення на постійній основі із залученням ЗМІ та громадських організацій інформаційної та освітньо-виховної роботи з різними верствами населення щодо підтримки та впровадження нових систем та заходів у сфері поводження з відходами.

Перелік заходів проекту:

Захід 1. Підготовка до реалізації проекту, у ході якої буде проведена інформаційно-роз’яснювальна кампанія серед мешканців територіальних громад щодо збору та вивезення сміття з приватних домоволодінь і екологічної культури

Захід 2. Реалізація технічної складової проекту. Проведення процедури закупівлі техніки та обладнання для збору  вивозу ТПВ, відповідно до чинного законодавства

Захід 3. Укладання договору на закупівлю з переможцем торгів, придбання контейнерів та сміттєвоза із заднім завантаженням для збору і вивозу ТПВ

Захід 4. Запровадження сучасної системи управління ТПВ при співробітництві територіальних громад, облаштування євромайданчиків та встановлення контейнерів для сміття в територіальних громадах

Захід 5. Погодження та затвердження нових (економічно обґрунтованих) тарифів та графіку щодо вивозу і утилізації сміття, укладання договорів з власниками приватних домоволодінь

Захід 6. Ліквідація стихійних сміттєзвалищ, поліпшення екологічної ситуації

Захід 7. Широке інформування громадськості про результати реалізації проекту

Очікувані результати  проекту:

- ефективне вирішення проблеми поводження з ТПВ населенням чотирьох громад (у рамках, реалізації договору про співробітництво територіальних громад);

- зменшення кількості несанкціонованих сміттєзвалищ на території громад- учасниць проекту;

- економію бюджетних коштів, перетворення сфери санітарної очистки та поводження з ТПВ на самоокупну і рентабельну галузь комунального господарства;

- посилення спроможності місцевих громад, покращення матеріально-технічної бази комунального підприємства «Добробут» з питань поводження ТПВ;

- розвиток співпраці між владою та громадою, підвищення рівня свідомості, поінформованості громадян щодо вирішення проблем збору, вивозу і утилізації ТПВ;

- підвищення привабливості сільських населених пунктів, рівня благоустрою та покращення стану екології лівобережжя Канівського району, створення більш комфортних умов для проживання громадян;

- широка просвітницька та інформаційна кампанія, висвітлення заходів виконання проекту в ЗМІ.

Цільові групи проекту:

Чотири сільські ради Канівського району (щонайменше 4183 жителя.);

Обсяг коштів, необхідних для реалізації проекту та джерела його фінансування:

Орієнтовна загальна вартість робіт згідно з кошторисом – 1305,3 тис. грн.

В тому числі:

Кошти місцевого бюджету (30%) -  391,59 тис. грн.

Кошти з державного фонду регіонального розвитку (70%) – 913,71 тис. грн.