Створення належних умов для розвитку і виховання дітей в дошкільному навчальному закладі «Дзвіночок»

Анотація проекту

Актуальність проекту:  На території селища є лише один дошкільний навчальний заклад, який дає дошкільну освіту найменшим жителям селища  і створення в ньому  належних умов:

 • дасть змогу покращити умови для належної організації навчально-виховного процесу;
 •  збільшить кількість вихованців дошкільного закладу та дасть можливість отримання обов’язкової дошкільної освіти всім п’ятирічкам.

 Основна проблема проекту: в  єдиному в селищі Короп дитячому дошкільному навчальному  закладі  відсутня необхідна  матеріально-технічна база для належної організації навчально-виховного процесу та забезпечення дошкільною освітою всіх бажаючих.

Інноваційна, соціально-економічна спрямованість та реальна можливість його виконання:

     Інноваційною  складовою даного проекту є  використання  енергозберігаючих будівельних технологій та придбання для виконання будівельних робіт енергозберігаючих матеріалів та обладнання.

    Даний проект має  соціальне спрямування оскільки розрахований на одну із соціально незахищених верств населення, а саме - сім’ї з дітьми-дошкільнятами.

    Виконати всі заходи даного проекту реально, адже значна частина робіт по реконструкції приміщення  виконувалась селищною радою  на протязі 2009-2014 років, та залишилась частина робіт, яку необхідно виконати.  

Перелік заходів проекту:

 1. Вивчити в селищі  думку батьків щодо необхідності  отримання їх дітьми дошкільної освіти та заходів по її покращенню.
 2. Провести організаційну  роботу щодо підготовки і закупівлі  необхідного для дошкільного закладу обладнання та матеріалів.
 3. Провести реконструкцію дошкільного навчального закладу «Дзвіночок» з використанням  будівельних енергозберігаючих технологій.
 4. Забезпечити висвітлення ходу виконання робіт за проектами у місцевих засобах інформації та офіційному сайті селищної ради.

Результати проекту:

 1. Буде задоволено  освітні потреби населення щодо здобуття дошкільної освіти  дітьми 5-ти річного віку на 100%;
 2. підвищено показник охоплення дошкільною освітою дітей дошкільного віку;
 3. зменшено рівень захворюваності серед дітей дошкільного віку на 4- 6 %;
 4. зменшено фінансові витрати на утримання закладу за рахунок впровадження енергозберігаючих технологій при капітальному ремонті будівлі.

Цільові групи проекту:

Даний проект в кінцевому результаті спрямований на три основні групи: дітей дошкільного віку, батьків, педагогічний колектив дитячого садка.

Для його реалізації залучаються такі групи:

посадові особи місцевого самоврядування, депутати селищної ради, працівники районного відділу освіти райдержадміністрації, підрядні організації, громадськість селища.

Обсяг коштів, необхідних для реалізації проекту, та джерела його фінансування:

    Загальна сума проекту становить –571,16  тис. грн.  у  тому числі:

 • кошти Державного фонду регіонального розвитку – 514,04  тис.грн.
 • кошти селищного бюджету – 57,12 тис. грн.;

Організації-партнери, співвиконавці проекту:

  Коропська селищна рада, районний відділ освіти, КП «Вода», СЛП «Агролісгосп», громадська організація «Агенція регіонального розвитку Коропщини», ПП «Мельник М.М».

Фотозвіт про виконання проекту
14.11.2016