Робочий проект будівництва міні котельної Олексіївської школи - гімназії в с. Олексіївка, Новоайдарського району, Луганської області

Анотація проекту

Актуальність проекту полягає у енергозберігаючих заходах та економії природного газу. Пріоритетним завданням місцевих органів влади залишається створення умов для забезпечення здобуття неповнолітніми повної загальної середньої освіти. В загальноосвітніх школах повинні бути створені насамперед безпечні та комфортні умови перебування для учнів та вчителів. На забезпечення вказаних умов спрямований проект будівництва міні котельної для Олексіївської школи – гімназії відділу освіти Новоайдарської РДА.

Основна проблема проекту: Олексіївська школа – гімназія збудована в 1970 році ( вул. Центральна). Рік введення в експлуатацію топічної –10 1999 р. В теперішній час там навчається 160 дітей.

Теплопостачання будівлі забезпечує топочна. Яка вбудована в приміщенні школи – гімназії, а згідно постанови Новоайдарського районного сектору Головного управління Держтехногенбезпеки у луганській області вона повинна бути окремо розташованою від будівлі школи – гімназії. Протипожежна відстань визначається згідно таблиці 3.1 ДБН 360 – 92 «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень», СНиП II -35 – 76 «Котельні» та ДБН В.2.5. – 20-2001 «Газопостачання».

   Розташована топочна, яка вбудована в приміщенні школи – гімназії суперечить нормам техніки безпеки і може призвести др. Нещасних випадків, тому виготовлена проектна документація «Будівництво міні котельної Олексіївської школи – гімназії в с. Олексіївка Новоайдарського району Луганської області» для надійного та безпечного теплозабеспечення школи – гімназії».

 

2. Опис проекту.

Загальна вартість проекту: 1031,482 тис.грн.

Обсяг використаних ресурсів:

  • 52 762,06 грн. (проектна документація);
  • 1754,45 грн. (технічні умови для виготовлення проектної документації).

        Прогнозні джерела фінансування: загальний бюджет проекту у 2015 році  складе 976,966 тис.грн (дев’ятсот сімдесят шість тисяч дев’ятсот шістдесят шість грн.), у т.ч. за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку – 879,269 тис.грн, місцевого бюджету– 97,697 тис.грн.

Вплив реалізації проекту на навколишнє природне середовище: аналіз можливих впливів проектуємого об’єкта на навколишнє природне середовище показав, що будівництво та експлуатація проектуємого об’єкта не зробить істотний вплив на екологічну обстановку в сісьсікій зоні с.Олексіївка. Для ефективного розсіювання забруднюючих речовин присутніми в димових газах проектом передбачається улаштування трьох  димових труб висотою 10,0 метрів.

Відповідність інвестиційного  проекту: даний проект включений до Програми економічного розвитку Новоайдарського району на 2015 р., Програми енергоефективності Новоайдарського району на 2011-2015рр Рішення районної ради від 29.03.2011 №3/5. Крім того, даний об’єкт включений до Стратегії сталого розвитку Новоайдарського району до 2020 р.

Економічна ефективність проекту: проект дозволяє суттєво скоротити бюджетні витрати на природний газ 3000 м³ на рік або 34148,7 грн. Зменшиться захворюваність дітей в кількості 160 дитини, 16 вчителів, 7 працівників школи  с.Олексіївка.

         Соціальна ефективність проекту: проект спрямований на створення безпечних умов навчання в Олексіївській школі-гімназії для 160 дітей, 16 вчителів, 7 працівників школи та мешканців с.Олексіївка, забезпечення дотримання санітарних норм з підвищенням температурного режиму з +12 - +14Сº градусів до +18+19Сº градусів, поліпшення рівня теплового комфорту в приміщеннях навчальних закладів, забезпечення економії бюджетних коштів в сумі 34148,7к0грн. завдяки зниженню споживання природного газу в кількості 3000 м³ на рік.

Висновок державної експертизи з енергозбереження: не потребує.

 

Забезпечити досягнення цілей проекту можливо шляхом виконання наступних заходів:

1.Створення робочих органів виконання проекту;

2. Правове супроводження проекту;

3.Організація проведення проекту;

4.Підготовка фахівців для роботи на новому обладнанні;

5.Монтаж зовнішніх мереж газопостачання;

6.Монтаж тепломеханічної частини котельні;

7.Монтаж зовнішніх мереж теплопостачання і гарячого    водопостачання;

8.Монтаж мереж внутрішнього газопостачання;

9.Монтаж мереж внутрішнього водопостачання;

10 Монтаж зовнішніх мереж холодного водопостачання і   каналізації;

11.Монтаж внутрішнього електропостачання КВП та А;

12.Внутрішні оздоблювальні роботи;

13. Монтаж зовнішніх мереж електропостачання, автоматики та сигналізації;

14.Монтаж пожежної сигналізації;

15.Пусконалагоджувальні роботи;

16. Введення об’єкта в експлуатацію та формування страхового фонду документації;

17.Підсумок технічного огляду;

18.Авторський нагляд;

 

Фотозвіт про виконання проекту
30.12.2015 Робочий проект будівництва міні котельної Олексіївської школи-гімназії в с.Олексіївка Новоайдарського району, Луганської області

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 липня 2015 р. № 766-р "Про затвердження переліку інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2015 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку"  в 20145 році розпочата робота щодо реалізаціх проекту "Робочий проект будівництва мінікотельні Олексіївської школи-гімназії в с.Олексіївка Новоайдарського району, Луганської областію Загальна кошторисна вартість даного проекту склала 976,966 тис.грн. Касові та фактичні видатки по даному проекту склали 238,234 тис.грн. В рамках даного проекту зроблено фундамент та змонтовано модульну конструкцію мінікотельної, куплено насос. Проводиться перегляд проектно-кошторисної документації.

30.12.2015 Робочий проект будівництва міні котельної Олексіївської школи-гімназії в с.Олексіївка Новоайдарського району, Луганської області

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 липня 2015 р. № 766-р "Про затвердження переліку інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2015 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку"  в 20145 році розпочата робота щодо реалізаціх проекту "Робочий проект будівництва мінікотельні Олексіївської школи-гімназії в с.Олексіївка Новоайдарського району, Луганської областію Загальна кошторисна вартість даного проекту склала 976,966 тис.грн. Касові та фактичні видатки по даному проекту склали 238,234 тис.грн. В рамках даного проекту зроблено фундамент та змонтовано модульну конструкцію мінікотельної, куплено насос.