Робочий проект будівництва міні котельної Олексіївської школи - гімназії в с. Олексіївка, Новоайдарського району, Луганської області

Анотація проекту

Актуальність проекту полягає у енергозберігаючих заходах та економії природного газу. Пріоритетним завданням місцевих органів влади залишається створення умов для забезпечення здобуття неповнолітніми повної загальної середньої освіти. В загальноосвітніх школах повинні бути створені насамперед безпечні та комфортні умови перебування для учнів та вчителів. На забезпечення вказаних умов спрямований проект будівництва міні котельної для Олексіївської школи – гімназії відділу освіти Новоайдарської РДА.

Основна проблема проекту: Олексіївська школа – гімназія збудована в 1970 році ( вул. Центральна). Рік введення в експлуатацію топічної –10 1999 р. В теперішній час там навчається 160 дітей.

Теплопостачання будівлі забезпечує топочна. Яка вбудована в приміщенні школи – гімназії, а згідно постанови Новоайдарського районного сектору Головного управління Держтехногенбезпеки у луганській області вона повинна бути окремо розташованою від будівлі школи – гімназії. Протипожежна відстань визначається згідно таблиці 3.1 ДБН 360 – 92 «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень», СНиП II -35 – 76 «Котельні» та ДБН В.2.5. – 20-2001 «Газопостачання».

   Розташована топочна, яка вбудована в приміщенні школи – гімназії суперечить нормам техніки безпеки і може призвести др. Нещасних випадків, тому виготовлена проектна документація «Будівництво міні котельної Олексіївської школи – гімназії в с. Олексіївка Новоайдарського району Луганської області» для надійного та безпечного теплозабеспечення школи – гімназії».

 

2. Опис проекту.

Загальна вартість проекту: 1031,482 тис.грн.

Обсяг використаних ресурсів:

  • 52 762,06 грн. (проектна документація);
  • 1754,45 грн. (технічні умови для виготовлення проектної документації).

        Прогнозні джерела фінансування: загальний бюджет проекту у 2015 році  складе 976,966 тис.грн (дев’ятсот сімдесят шість тисяч дев’ятсот шістдесят шість грн.), у т.ч. за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку – 879,269 тис.грн, місцевого бюджету– 97,697 тис.грн.

Вплив реалізації проекту на навколишнє природне середовище: аналіз можливих впливів проектуємого об’єкта на навколишнє природне середовище показав, що будівництво та експлуатація проектуємого об’єкта не зробить істотний вплив на екологічну обстановку в сісьсікій зоні с.Олексіївка. Для ефективного розсіювання забруднюючих речовин присутніми в димових газах проектом передбачається улаштування трьох  димових труб висотою 10,0 метрів.

Відповідність інвестиційного  проекту: даний проект включений до Програми економічного розвитку Новоайдарського району на 2015 р., Програми енергоефективності Новоайдарського району на 2011-2015рр Рішення районної ради від 29.03.2011 №3/5. Крім того, даний об’єкт включений до Стратегії сталого розвитку Новоайдарського району до 2020 р.

Економічна ефективність проекту: проект дозволяє суттєво скоротити бюджетні витрати на природний газ 3000 м³ на рік або 34148,7 грн. Зменшиться захворюваність дітей в кількості 160 дитини, 16 вчителів, 7 працівників школи  с.Олексіївка.

         Соціальна ефективність проекту: проект спрямований на створення безпечних умов навчання в Олексіївській школі-гімназії для 160 дітей, 16 вчителів, 7 працівників школи та мешканців с.Олексіївка, забезпечення дотримання санітарних норм з підвищенням температурного режиму з +12 - +14Сº градусів до +18+19Сº градусів, поліпшення рівня теплового комфорту в приміщеннях навчальних закладів, забезпечення економії бюджетних коштів в сумі 34148,7к0грн. завдяки зниженню споживання природного газу в кількості 3000 м³ на рік.

Висновок державної експертизи з енергозбереження: не потребує.

 

Забезпечити досягнення цілей проекту можливо шляхом виконання наступних заходів:

1.Створення робочих органів виконання проекту;

2. Правове супроводження проекту;

3.Організація проведення проекту;

4.Підготовка фахівців для роботи на новому обладнанні;

5.Монтаж зовнішніх мереж газопостачання;

6.Монтаж тепломеханічної частини котельні;

7.Монтаж зовнішніх мереж теплопостачання і гарячого    водопостачання;

8.Монтаж мереж внутрішнього газопостачання;

9.Монтаж мереж внутрішнього водопостачання;

10 Монтаж зовнішніх мереж холодного водопостачання і   каналізації;

11.Монтаж внутрішнього електропостачання КВП та А;

12.Внутрішні оздоблювальні роботи;

13. Монтаж зовнішніх мереж електропостачання, автоматики та сигналізації;

14.Монтаж пожежної сигналізації;

15.Пусконалагоджувальні роботи;

16. Введення об’єкта в експлуатацію та формування страхового фонду документації;

17.Підсумок технічного огляду;

18.Авторський нагляд;

 

Фотозвіт про виконання проекту
30.12.2015 Робочий проект будівництва міні котельної Олексіївської школи-гімназії в с.Олексіївка Новоайдарського району, Луганської області

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 липня 2015 р. № 766-р "Про затвердження переліку інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2015 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку"  в 20145 році розпочата робота щодо реалізаціх проекту "Робочий проект будівництва мінікотельні Олексіївської школи-гімназії в с.Олексіївка Новоайдарського району, Луганської областію Загальна кошторисна вартість даного проекту склала 976,966 тис.грн. Касові та фактичні видатки по даному проекту склали 238,234 тис.грн. В рамках даного проекту зроблено фундамент та змонтовано модульну конструкцію мінікотельної, куплено насос. Проводиться перегляд проектно-кошторисної документації.

30.12.2015 Робочий проект будівництва міні котельної Олексіївської школи-гімназії в с.Олексіївка Новоайдарського району, Луганської області

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 липня 2015 р. № 766-р "Про затвердження переліку інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2015 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку"  в 20145 році розпочата робота щодо реалізаціх проекту "Робочий проект будівництва мінікотельні Олексіївської школи-гімназії в с.Олексіївка Новоайдарського району, Луганської областію Загальна кошторисна вартість даного проекту склала 976,966 тис.грн. Касові та фактичні видатки по даному проекту склали 238,234 тис.грн. В рамках даного проекту зроблено фундамент та змонтовано модульну конструкцію мінікотельної, куплено насос.

ДодаткиДовідка щодо використаних коштів по проекту
Довідка щодо категорії складності будівництва
Наказ щодо затвердження проекту будівництва
Експертний висновок (1 арк)
Експертний висновок (2 арк)
Тітул робочого проекту
Локальний кошторис (1 аркуш)
Локальний кошторис (2 аркуш)
Локальний кошторис (3 аркуш)