Реконструкція існуючого звалища твердих відходів з облаштуванням сортувальної лінії в м. Комсомольську Полтавської області

Анотація проекту

Експлуатація сучасного міського полігону ТПВ в м. Горішні Плавні розпочалась з відведення земельної ділянки площею 1 га, розташованої в районі західних відвалів ВАТ «Полтавський ГЗК». 11 квітня 1989 року робочою комісією було прийнято в експлуатацію і визнано задовільним закінчений будівництвом полігон твердих відходів побутових, вуличних і промислових.

Полігон твердих побутових відходів по вул. Будівельників, 59 у місті Горішні Плавні Полтавської області приймає відходи від мешканців м. Горішні Плавні та сільських населених пунктів, підпорядкованих Горішньоплавнівській міській раді (с. Дмитрівка, с. Кияшки, с. Базалуки, с. Солонці, с. Кузьменки, с. Колгоспна Гора), загальна чисельність яких станом на 1 липня 2016 року становила 54,8 тис. осіб.

Загальна кількість накопичених відходів на полігоні ТПВ (його фактична завантаженість) станом на 01.01.2016 становить 1 355 385 м3 або 488 184 тони. Завантаження полігону відходами на даний час становить більше 80%. Ізоляція відходів при їх складуванні застосовується частково (грунтом й подрібненими будівельними відходами). Тому наразі питання експлуатації полігону твердих побутових відходів є одним з найважливіших проблемних питань для міської влади.

Метою інвестиційного проекту є удосконалення та підвищення ефективності системи управління твердими побутовими відходами у м. Горішні Плавні, зокрема, удосконалення технології захоронення ТПВ.

Проектом «Реконструкція існуючого звалища твердих відходів з облаштуванням сортувальної лінії в м. Комсомольську Полтавської області», розробленим ТОВ «Технобудсервіс 2006», передбачено звести декілька окремих споруд:

 • КПП з вбудованими адміністративно-побутовими приміщеннями;
 • пункт утримання та стерилізації тварин;
 • корпус виробничої будівлі сортування сміття;
 • склад з вбудованою мийкою для сміттєвозів (1 пост) тощо.

Будівлі КПП з вбудованими адміністративно-побутовими приміщеннями, пункту утримання та стерилізації тварин та мийки опалюватимуться за допомогою твердопаливних котлів.

Після реконструкції територія звалища буде розділена на 6 функціональних зон, які зможуть працювати незалежно одна від одної та матимуть окремі під’їзди.

Проектний розрахунковий термін експлуатації полігону ТПВ після реконструкції – 28 років.

Зазначений проект відповідає:

 1. Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, зокрема спрямований на реалізацію завдання 1.1. «Розвиток інфраструктури міст». (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF)
 2. Стратегії розвитку Полтавської області на період до 2020 року, затвердженій рішенням 26 позачергової сесії обласної ради 6 скликання від 16.01.2015, зокрема завданню 1.3.1. Формування ефективної системи управління твердими побутовими відходами. (http://www.adm-pl.gov.ua/page/strategiya-rozvitku-poltavskoyi-oblasti-do-2020-roku).

Загальна кошторисна вартість інвестиційного проекту складає 249 622,481  тис. грн. Реконструкцію звалища передбачається проводити у 2 черги.

У 2016 році виконані роботи з розробки проектно-кошторисної документації, яка направлена на комплексну державну експертизу, на загальну суму 397,706 тис. грн.

У 2017 році планується виконати підготовчі та частково - будівельні роботи на загальну суму 32 983,395 тис. грн., у т.ч.:

 • будівництво КПП з вбудованими адміністративно-побутовими приміщеннями;
 • улаштування пункту утримання та стерилізації тварин;
 • будівництво насосної пожежогасіння;
 • улаштування гостьових автостоянок на 15 машиномісць;
 • ввести першу чергу об’єкта в експлуатацію.

Закінчити реконструкцію планується протягом 2018-2019 років.

Вигодонабувачами від реалізації даного проекту буде все населення м. Горішні Плавні - 54,8 тис. осіб.

Враховуючи те, що проблема створення/удосконалення системи поводження з ТПВ є проблемою загальнодержавного значення, для зазначеного інвестиційного проекта пропонуються використати такі джерела фінансування: державний бюджет – 90 %;  місцевий бюджет – 10 %.

Проект буде реалізовуватися департаментом житлово-комунального господарства Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області (далі – ДЖКГ), якого визначено замовником будівництва. ДЖКГ протягом усього періоду впровадження проекту буде здійснювати моніторинг та координацію виконання заходів проекту - придбання передбаченого проектом устаткування, виконання будівельно-монтажних робіт та контроль за їх виконанням.

Очікувані результати реалізації інвестиційного проекту:

- проведено санацію існуючого полігону ТПВ, збільшено його місткість та усунуто причини забруднення навколишнього середовища;

- побудовано сортувальну лінію ТПВ з відповідним набором будівель і споруд, що забезпечує відбір ресурсоцінних відходів, які передаються на повторну переробку відповідним організаціям;

- облаштовано пункт утримання та стерилізації тварин місткістю до 100 голів;

- знижено негативний вплив екології території громади на стан здоров’я населення.

Інновація проекту полягає у комплексному підході до переробки та утилізації ресурсоцінних компонентів твердих побутових відходів.