Придбання санітарного автомобіля для Великокобелячківської, Супротивнобалківської та Попівської громад Новосанжарського району

Анотація проекту

Сучасною законодавчою базою визначено, що первинна медична допомога – це медична допомога, що надається в амбулаторних умовах або за місцем проживання (перебування) пацієнта і передбачає надання консультації, проведення діагностики та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, здійснення профілактичних заходів; направлення відповідно до медичних показань пацієнта, який не потребує екстреної медичної допомоги, для надання йому вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги; надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров'я пацієнта, який не потребує екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги (абзац 2 ст. 33 розділу V Закону України "Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров'я щодо удосконалення надання медичної допомоги").

Одна з основних вимог, на якій акцентує увагу Всесвітня організація охорони здоров'я — це фізична доступність медичної допомоги населенню. Відповідно до засад «Європейської політики з досягнення здоров'я на XXI століття», на рівні ПМСД державою повинна бути забезпечена безперервність медичної опіки. Це означає надання лікувально-діагностичної допомоги пацієнту у будь-який час, включаючи нічний та святкові дні, а також забезпечення нагляду за пацієнтами, які виписались із стаціонарів для продовження лікування за місцем проживання. Передбачається також надання невідкладної медичної допомоги хворим у тяжкому стані. Всім цим вимогам відповідає концепція надання медичної допомоги на засадах сімейної медицини, яка для будь-якого пацієнта та членів його сім'ї є фізично доступною, безперервною та невідкладною.

Реалізація проекту «Придбання  санітарного автомобіля для Великокобелячківської, Супротивнобалківської та Попівської громад Новосанжарського району» дасть змогу забезпечити потребу населення у первинній медичній (медико-санітарній) допомозі, відповідно до п.2.1. розділу ІІ «Положення про центр первинної медичної  (медико-санітарної) допомоги», затверджений Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 04.11.2011 року №755.

 

Перелік заходів  проекту: придбання санітарного автомобіля в установленому законодавством порядку.

 

Очікувані результати проекту: перевагою нового автомобіля є комфортніші умови транспортування хворих, якісніше надання первинної медичної (в тому числі невідкладної) медичної допомоги населенню.  Крім того буде:

- зменшено витрати бюджетних коштів на ремонт автомобілів і паливно-мастильні матеріали;

- збільшено до 1300 осіб/рік транспортування хворих до закладів вторинного та третинного рівня надання медичної допомоги;

- забезпечено регулярне медичне обслуговування;

- скорочено термін виїзду швидкої на виклик.

 

Цільові групи проекту: мешканці населених пунктів об’єднаної громади (1667 осіб).

Обсяг коштів, необхідних для реалізації проекту та джерела його фінансування (тис. грн.) – Державний Фонд регіонального розвитку – 359,190 тис. грн., Великокобелячківська - 13,304 тис. грн., Попівська - 13,303 тис. грн. та Супротивнобалківська сільські ради – 13,303  тис. грн.; Загалом  - 399,100 тис. грн.

Організації-партнери, співвиконавці проекту – Великокобелячківська, Попівська та Супротивнобалківська сільські ради, Комунальний заклад «Новосанжарський Центр первинної медико-санітарної допомоги».