Придбання санітарного автомобіля для Великокобелячківської, Супротивнобалківської та Попівської громад Новосанжарського району

Анотація проекту

Сучасною законодавчою базою визначено, що первинна медична допомога – це медична допомога, що надається в амбулаторних умовах або за місцем проживання (перебування) пацієнта і передбачає надання консультації, проведення діагностики та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, здійснення профілактичних заходів; направлення відповідно до медичних показань пацієнта, який не потребує екстреної медичної допомоги, для надання йому вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги; надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров'я пацієнта, який не потребує екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги (абзац 2 ст. 33 розділу V Закону України "Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров'я щодо удосконалення надання медичної допомоги").

Одна з основних вимог, на якій акцентує увагу Всесвітня організація охорони здоров'я — це фізична доступність медичної допомоги населенню. Відповідно до засад «Європейської політики з досягнення здоров'я на XXI століття», на рівні ПМСД державою повинна бути забезпечена безперервність медичної опіки. Це означає надання лікувально-діагностичної допомоги пацієнту у будь-який час, включаючи нічний та святкові дні, а також забезпечення нагляду за пацієнтами, які виписались із стаціонарів для продовження лікування за місцем проживання. Передбачається також надання невідкладної медичної допомоги хворим у тяжкому стані. Всім цим вимогам відповідає концепція надання медичної допомоги на засадах сімейної медицини, яка для будь-якого пацієнта та членів його сім'ї є фізично доступною, безперервною та невідкладною.

Реалізація проекту «Придбання  санітарного автомобіля для Великокобелячківської, Супротивнобалківської та Попівської громад Новосанжарського району» дасть змогу забезпечити потребу населення у первинній медичній (медико-санітарній) допомозі, відповідно до п.2.1. розділу ІІ «Положення про центр первинної медичної  (медико-санітарної) допомоги», затверджений Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 04.11.2011 року №755.

 

Перелік заходів  проекту: придбання санітарного автомобіля в установленому законодавством порядку.

 

Очікувані результати проекту: перевагою нового автомобіля є комфортніші умови транспортування хворих, якісніше надання первинної медичної (в тому числі невідкладної) медичної допомоги населенню.  Крім того буде:

- зменшено витрати бюджетних коштів на ремонт автомобілів і паливно-мастильні матеріали;

- збільшено до 1300 осіб/рік транспортування хворих до закладів вторинного та третинного рівня надання медичної допомоги;

- забезпечено регулярне медичне обслуговування;

- скорочено термін виїзду швидкої на виклик.

 

Цільові групи проекту: мешканці населених пунктів об’єднаної громади (1667 осіб).

Обсяг коштів, необхідних для реалізації проекту та джерела його фінансування (тис. грн.) – Державний Фонд регіонального розвитку – 359,190 тис. грн., Великокобелячківська - 13,304 тис. грн., Попівська - 13,303 тис. грн. та Супротивнобалківська сільські ради – 13,303  тис. грн.; Загалом  - 399,100 тис. грн.

Організації-партнери, співвиконавці проекту – Великокобелячківська, Попівська та Супротивнобалківська сільські ради, Комунальний заклад «Новосанжарський Центр первинної медико-санітарної допомоги».

  Додатки1. Довідка КЗ «Новосанжарський Центр первинної медико-санітарної допомоги» про баланс санітарного автомобіля від 17.06.2016 №831
2. Довідка Новосанжарської районної ради про належність КЗ Новосанжарський центр ПМСД до спільної власності територіальних грома
2. Довідка Новосанжарської районної ради про належність КЗ Новосанжарський центр ПМСД до спільної власності територіальних грома
Комерційна пропозиція Компанії АІС
Комерційна пропозиція ТОВ Альтернатива №48 від 13.07.2016
Комерційна пропозиція ТОВ Лада-Сервіс
1 Договір про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільних проектів від 16.06.2016
2 Договір про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільних проектів від 16.06.2016
3 Договір про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільних проектів від 16.06.2016
4 Договір про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільних проектів від 16.06.2016
5 Договір про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільних проектів від 16.06.2016
6 Договір про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільних проектів від 16.06.2016