Розроблення топографічного генерального плану та плану зонування території міста Новоукраїнки

Анотація проекту

Проект спрямовано на реалізацію основних положень  ст. 17, 18 та п. 3 ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»  (із змінами внесеними згідно із Законом від 01.09.2015 р. № 320-19), а саме - планування  територій на місцевому рівні здійснюється шляхом розроблення та затвердження генеральних планів населених пунктів, планів зонування територій і детальних планів території, їх оновлення та внесення змін до них. Містобудівна документація на місцевому рівні розробляється з урахуванням даних державного земельного кадастру на актуалізованій картографічній основі в цифровій формі як просторово орієнтована інформація в державній системі координат на паперових і електронних носіях. У разі відсутності плану зонування або детального плану території, затвердженого відповідно  до вимог  цього Закону, передача (надання) земельних ділянок із земель державної  або комунальної  власності у власність чи користування фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб забороняється.

 Впровадження відповідного проекту у місті Новоукраїнка створить умови для розроблення  генерального плану міста Новоукраїнка, який у свою чергу буде основним  видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту. Та детального плану у межах  міста Новоукраїнка, що уточнює положення генерального плану населеного пункту та визначає  планувальну організацію і розвиток частини території. Детальний план розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів  забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту, призначених для комплексної забудови чи реконструкції.

Удосконалення системи управління, децентралізація та деконцентрація владних повноважень, посилення спроможності органів місцевого самоврядування щодо планування та реалізації власних стратегій розвитку закріплення за кожною ланкою самоврядування стабільної дохідної бази для реалізації їх функцій та стимулювання податкоспроможності громад.