«Побудова ЕКО-Громади через співробітництво Вищетарасівської, Виводівської, Володимирівської та Новокиївської громад»

Анотація проекту

Актуальність проекту: Проект «Побудова ЕКО-Громади через співробітництво Вищетарасівської, Виводівської, Володимирівської та Новокиївської громад» повністю відповідає національній парадигмі сталого розвитку України та положенням Стратегії сталого розвитку «Україна-2020», затвердженої Указом Президента України від 12 січня 2015 року №5/2015 щодо забезпечення спроможності місцевого самоврядування та побудови ефективної системи територіальної організації влади в Україні, реалізації у повній мірі положень Європейської хартії місцевого самоврядування, принципам субсидіарності, повсюдності і фінансової самодостатності місцевого самоврядування, а також загальносуспільному концепту сталого розвитку.

Визначення національної парадигми і стратегії сталого розвитку України відбувається під впливом сучасних світових тенденцій щодо вирішення проблеми не тільки гармонійного розвитку людства, але навіть його виживання. І головним тут стає розуміння того, що підвалини розкриття цієї проблеми перебувають у площині загальних процесів техносферизації людського мислення, а отже, і господарської поведінки.

Основна проблема проекту: полягає в неспроможності органів місцевого самоврядування базового рівня забезпечити екологічно чисте середовище життєдіяльності мешканців чотирьох громад, які займають територію значного розселення - 8183 осіб, що складає майже половину населення Томаківського району, а саме: не організовано збір твердих побутових відходів; відсутня матеріально технічна база для робіт з благоустрою та утримання доріг місцевого значення.

Інновація проекту: інноваційна, соціально-економічна спрямованість та реальна можливість виконання Проекту полягає у впроваджені складових моделі стійкого розвитку шляхом об’єднання фінансового, майнового і людського ресурсу у формі співробітництва Вищетарасівської, Виводівської, Володимирівської та Новокиївської територіальних громад.

Даним Проектом пропонується комплексний підхід досягнення мети шляхом виконання наступних заходів:

 • покращення матеріально-технічної бази місцевого комунального підприємства;
 • організація робіт з благоустрою;
 • запровадження збору та вивезення твердих побутових відходів:
 • надання комунальних послуг населенню, підприємствам, установам та організаціям;
 • утримання доріг місцевого значення силами місцевого комунального підприємства;
 • запобігання забруднення довкілля та збереження здоров’я мешканців громад;
 • формування у мешканців громад екологічної свідомості та відповідальності за майбутнє;
 • поширення позитивного досвіду співробітництва територіальних громад шляхом висвітлення заходів виконання Проекту в місцевих та обласних ЗМІ та через мережу інтернет.

Реалізація принципу субсидіарності та солідарного підходу (співробітництва) відбуватиметься шляхом наближення послуги до місцевих жителів.

Впровадження солідарного підходу (співробітництва) через сучасні форми роботи органів місцевого самоврядування - дозволить отримати наступні результати:

 • підвищення спроможності місцевого комунального підприємства;
 • проведення робіт з благоустрою;
 • спільне вирішення проблеми збору та вивезення твердих побутових відходів;
 • систематичне надання житлово-комунальних послуг населенню, підприємствам, установам, організаціям;
 • належний стан доріг місцевого значення;
 • покращення екологічної ситуації та зменшення рівня захворюваності населення;
 • підвищення рівня екологічної культури та свідомості мешканців громад;
 • економію, ефективне та раціональне використання бюджетних коштів;
 • підвищення рівня довіри громадян до місцевої влади.

Цільовими групами цього проекту виступають мешканці територіальних громад чотирьох сільських рад сторін співробітництва, установи соціальної сфери, суб’єкти підприємницької діяльності, органи місцевого самоврядування, що обслуговуватимуться комунальним підприємством, власне комунальне підприємство, комісія (робоча група) Проекту, установи соціальної сфери, потенційні партнери співробітництва.

Обсяг коштів, необхідний для реалізації проекту та джерела його фінансування:

Загальний бюджет Проекту складає - 3109,9 тис.грн.  У тому числі коштів з місцевих бюджетів Вищетарасівської сільської ради - 300 тис.грн., Виводівської сільської ради - 150 тис.грн., Володимирівської сільської ради - 150 тис.грн., Новокиївської сільської ради - 300 тис.грн. та Державний фонд регіонального розвитку - 2209,9 тис.грн.. Кошти необхідні для придбання техніки та обладнання з метою покращення матеріально технічної бази місцевого комунального підприємства. Кожна громада забезпечує співфінансування та проводить заходи визначені за Проектом.