Капітальний ремонт Наталинського ФП Кочубеївської сільської ради ОТГ

Анотація проекту

      Назва проекту. Збереження життя та здоров'я населення Кочубеївської об'єднаної територіальної громади. Капітальний ремонт Наталинського ФП Кочубеївської сільської ради ОТГ. 

    Актуальність проекту. Відсутність якісних медичних послуг на селі призвела до зниження рівня тривалості життя людей у громаді; від’ємного природного приросту населення; низького рівня здоров’я мешканців; зростання та поширення захворювань; недостатнього розвитку інституту сімейної медицини; міграції  населення в сусідню Дніпропетровську область. Тому пріоритетним напрямком розвитку нашої об’єднаної громади є збереження життя та здоров’я нашого населення. Економічним підґрунтям для визначення пріоритету у розвитку первинної медичної допомоги є вартість обслуговування одного випадку надання допомоги на первинному рівні, яка у 7—8 разів менша, ніж на вторинному, та 20 разів менша, ніж на третинному рівні. Зміщення навантаження у бік первинної медичної допомоги дозволить збільшити ресурсне наповнення одного випадку надання допомоги в умовах спеціалізованих та високоспеціалізованих закладах охорони здоров’я та зменшити дефіцит фінансових ресурсів галузі охорони здоров’я в цілому.

    Перелік заходів  проекту: Основними заходами проекту є капітальний ремонт Наталинського ФП. Ремонт цього медичного закладу  включає в себе перекриття й утеплення даху, заміну дверей, заміну вікон на металопластикові з енергозберігаючим склопакетом, ремонт електромережі, опоряджувальні роботи.

     Цільові групи проекту: фельдшерський пункт обслуговує близько 300 чоловік населення громади, проживаючих в с.Наталине та Новобратське  Кочубеївської сільської ради об’єднаної територіальної громади Херсонської області.

   Обсяг коштів, необхідний для реалізації проекту: загальна вартість проекту 108,984 тис. грн., із них 11,0 тис.грн-кошти місцевого бюджету, 97,984 тис.грн-кошти ДФРР.

     Джерела фінансування: ДФРР, місцевий бюджет.

  Організації-партнери, співвиконавці проекту: Велико-Олександрівська районна державна адміністрація, КЗ «ЦПМСД В.Олександрівського району», Херсонський офіс реформ.