Оптимізація процесу діловодства та вдосконалення роботи апарату Новострілищанської селищної ради шляхом оновлення комп’ютерного парку

Анотація проекту

1. Анотація проекту:

Назва проекту:

«Оптимізація процесу діловодства та вдосконалення  роботи апарату Новострілищанської селищної ради шляхом оновлення   комп’ютерного парку» Мета  проекту. Забезпечити ефективність роботи Новострілищанської селищної ради об’єднаної громади Жидачівського району Львівської області шляхом  повної комплектації апарату управління сучасними комп’ютерами, офісним обладнанням та оргтехнікою.

Проект спрямований на придбання комплекту комп’ютерів та офісного обладнання для забезпечення діяльності апарату новоствореної територіальної громади. Проектом передбачено придбання 24 комплектів компютерів, 40 одиниць офісної техніки, 24 комплекти програмного забезпечення MS Windows 8.1 Pro,  MS Office365 Personal, офісної мебелі.

Завдання проекту:

      - створення раціональної організації діловодства, підвищення продуктивності і здешевлення управлінської праці.

     - придбання повного комплекту комп’ютерного парку та офісної техніки для

 апарату управління Новострілищанської селищної ради об’єднаної громади;

- сприяти привабливості територій для інвестицій та активізації економічної діяльності;

- проінформувати жителів смт. Нові Стілища та інші громади про  результати впровадження проекту.

Результатами впровадження проекту буде отримання 24 повноцінних сучасних офісних робочих місця, оперативне забезпечення інформаційно-аналітичної підтримки поточної діяльності виконавчих органів селищної ради, економію часових та матеріальних ресурсів, підвищення якості надання адміністративних послуг, підвищення загальної культури адміністративного обслуговування  населення, зміцнення матеріально-технічної бази Новострілищанської селищної ради.

У політичному аспекті, проекту стане одним із  інструментів   вдосконалення місцевого управління, відносин між місцевою владою і громадянами, становлення сучасних форм взаємодії між органами державної влади та органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами.

Цільова група Проекту складає 3170 осіб.

Інновації . Ефективність державної реформи щодо добровільного об’єднання громад.

Завдяки об’єднання ресурсів громади проект надасть  покращити послуги для населення та реалізовувати соціальні потреби.

 Сприятиме обміну досвідом, щодо ефективності державної реформи децентралізації та спонукатиме інші громади до об’єднання.

Організації партнери відсутні.

Термін реалізації проекту   два місяці.

Бюджет проекту складає 519,200 тис. грн

    Очікуваний обсяг фінансування проекту;

ДФРР – 467,200 тис.грн        

Місцевий бюджет     –   52,000 тис.грн