Будівництво дитячої школи мистецтв в м. Новий Калинів Самбірського району Львівської області

Анотація проекту

Назва проекту: "Будівництво дитячої школи мистецтв в м. Новий Калинів Самбірського району Львівської області”

Актуальність проекту. Даний проект є актуальним для соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади Новокалинівської міської ради, який дасть можливість охопити дітей навчанням у позашкільному освітньому закладі, забезпечить реалізацію прав та свобод дітей у частині духовного, естетичного, культурного розвитку та становлення особливості задля подальшої, творчої самореалізації та само визначеності у майбутньому.

Основним завданням проекту є необхідність в будівництві дитячої школи мистецтв для поліпшення та доступності системи спеціалізованої мистецької освіти. Даний проект має інноваційну спрямованість інвестиційного проекту, передбачає здійснення економічних проектів нововведень з метою збільшення надходжень до місцевого бюджету та на належному рівні забезпечення догляду за дітьми в позаурочний та поза навчальний час.

            Проблема в здобутті мистецької освіти  є найбільш актуальна для громади. Місцева влада і мешканці цілеспрямовано будуть її вирішувати в інтересах міської, а сьогодні – вже об’єднаної громади.

Короткий опис заходів проекту: Загально-будівельні роботи; водопостачання та каналізація; опалення та вентиляція; електропостачання та електроосвітлення; теплогенераторна; автоматизація тепло генераторної; монтаж та налагодження  пожежної сигналізації; система блискавко захисту; кошти на інші роботи (утримання служби замовника, ПВР, авторський нагляд та інше)

Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту:

Кількісні показники

  • охоплено позашкільним вихованням 80 дітей;
  • створено нових робочих місць – 20;
  • збільшено кількість працюючого населення – 20;
  • збільшення надходжень до міського бюджету – на 100 тис.грн.

Якісні показники

  • покращено інфраструктуру міста;
  • формування самодостатньої об’єднаної територіальної громади.

Цільові групи: В середньому 260 жителів об’єднаної територіальної громади: 80 дітей віком від 4 до 17 років, 20 працівників школи мистецтв та 160 батьків будуть утримувачами вигод від реалізації даного проекту.

Обсяг коштів необхідний для реалізації проекту та джерела його фінансування:

Загальна кошторисна вартість проекту в цінах 2016 року становить 16 276,207 тис.грн.

Необхідно кошти на 2016 рік в сумі 16276,207 тис.грн., в т.ч. 14648,586 тис.грн. (ДФРР), 1627,621 тис.грн. (міський бюджет).

Організації-партнери, співвиконавці проекту: Новокалинівська міська рада (координація реалізації проекту, надання фінансового ресурсу з міського бюджету).