Реконструкція вуличного освітлення (з використанням енергоощадних ламп) Міженецької сільської ради

Анотація проекту

Назва проекту

Реконструкція вуличного освітлення (з використанням енергоощадних ламп) Міженецької сільської ради

 

Актуальність проекту

Система вуличного освітлення на території Міженецької об’єднаної територіальної громади встановлена ще в радянські часи і зараз практично не функціює через свою застарілість та зношеність. В двох селах світиться лише по декілька ліхтарів в центрі села, які є енергозатратні і підтримуються за рахунок громади через що освітлення здійснюється не постійно, а лише під час вихідних та святкових днів.

Проблему передбачається вирішити комплексно, охопивши усі великі населені пункти громади, а також із врахуванням найновіших сучасних технічних вимог до здійснення вуличного освітлення та вимог енергоефективності та енергозбереження.

 

Перелік заходів проекту

1) організація виконання проекту (утворення комісії з громадського аудиту, вибір підрядника та укладення з ним договору та ін.);

2) безпосереднє встановлення підрядником вуличного освітлення;

3) громадський аудит реалізації проекту, звіт комісії громадського аудиту на загальних зборах жителів села;

4) висвітлення ходу реалізації проекту у засобах масової інформації.

 

Результати проекту

1) здійснено реконструкцію вуличного освітлення на території чотирьох найбільших населених пунктів Міженецької громади (загалом замінено та встановлено заново 445 ліхтарів);

2) впроваджено новітні технологій з енергозбереження, що дало змогу зменшити витрати на забезпечення роботи однієї точки освітлення вдвічі;

3) абсолютна більшість жителів громади задоволені системою вуличного освітлення;

4) підвищено рівень енергоефективності та енергозбереження громади;

5) покращилися умови проживання в селі;

6) підвищився рівень громадського порядку на території громади у вечірній та нічний період доби;

7) забезпечено широке висвітлення результатів проекту у ЗМІ.

 

Цільова аудиторія проекту

Жителі Міженецької територіальної громади, представники органів місцевого самоврядування громади.

 

Обсяг коштів та джерела його фінансування

Загальний бюджет проекту складає — 2000,0 тис. грн.

Очікуваний обсяг фінансування від ДФРР — 1800,0 тис. грн.

Міженецька сільська рада — 200,00 тис. грн.

 

Організації-партнери, співвиконавці проекту

КП “Будінвест”, Міженецька сільська рада, ГО «Центр громадської адвокатури»