Нове будівництво полігону ТПВ і сміттєсортувальної лінії в урочищі "Чобіток" м. Надвірни

Анотація проекту

Назва проекту

Нове будівництво полігону ТПВ і сміттєсортувальної лінії в урочищі «Чобіток» в м. Надвірна Івано-Франківської області

Актуальність проекту; основна проблема проекту; інноваційна, соціально-економічна спрямованість та реальна можливість його виконання

Відходи виробництва є основними забруднювачами навколишнього середовища і одночасно носіями корисних компонентів, тому питання будівництва сучасного полігону з переробки та утилізації ТПВ, який  передбачатиме більш раціональне використання вторинних ресурсів, охорону навколишнього середовища, впровадження заходів по освоєнню та застосуванню маловідходних технологій виробництв, - є вкрай актуальним.

Метою Проекту є створення на території міста Надвірна та населених пунктів району умов поводження з твердими побутовими відходами, які будуть відповідати сучасним екологічним і санітарним стандартам і забезпечать експлуатацію полігону (сміттєзвалища) у довгостроковій перспективі.

Актуальність будівництва полігону ТПВ в урочищі «Чобіток" в м. Надвірна пов’язана із завершенням експлуатації міського полігону ТПВ, розміщеного на землях Пнівської сільської ради, який ще кілька років тому повністю вичерпав свій проектний ресурс, потребує негайного закриття та підлягає рекультивації. На сьогоднішній день м. Надвірна та населені пункти району залишилися без місця видалення відходів, що створює загрозу санітарного стану та несприятливі умови проживання для населення регіону.

Полігон ТПВ є об’єктом соціального значення. Будівництво вказаного об’єкту покращує екологічний стан навколишнього природного середовища, забезпечує екологічно безпечні умови для життя і здоров'я людей.

Виходячи з вимог часу та діючих на сьогодні законодавчих актів, стосовно заборони захоронення на полігонах ТПВ ресурсно-цінних матеріалів, Проектом передбачено будівництво сміттєсортувальної лінії.

Інноваційна спрямованість. Інноваційність Проекту полягає у об’єднанні зусиль територіальної громади міста Надвірна з громадами інших населених пунктів району по вирішенню проблеми збору, вивозу, сортування, переробки та утилізації твердих побутових відходів на території всього району.

Перелік заходів  проекту

Будівництво полігону ТПВ і сміттєсортувальної лінії в урочищі «Чобіток» в м. Надвірна Івано-Франківської області, що включає в себе: спорудження виробничого корпусу з встановленням в ньому сміттєсортувальної лінії, влаштування котлованів для захоронення ТПВ, влаштування дренажної системи, збірника фільтрату, пожежних водойм, будівництво об’єктів енергетичного господарства, будівництво об’єктів транспортного господарства і зв’язку.

- Здійснення систематичного контролю за впливом полігону ТВП в урочищі «Чобіток» в м. Надвірна Івано-Франківської області на навколишнє природне середовище та впровадження всіх необхідних природоохоронних заходів.

Очікувані результати  проекту

В результаті реалізації Проекту територіальні громади Надвірнянського району Івано-Франківської області отримають новий об’єкт з сучасною матеріально-технічною базою, який забезпечить:

 • дотримання сучасних екологічних стандартів у сфері поводження з твердими побутовим відходами, що утворюються на території району і є наслідком життєдіяльності громадян;
 • додаткові вигоди від використання вторинного сировинного ресурсу;
 • системний наглядовий контроль за екологічно безпечним поводженням з побутовими відходами;
 • зріст інвестиційної привабливості району;
 • перетворення твердих побутових відходів з екологічно небезпечного фактору в економічно вигідний ресурс виробництва і споживання;
 •  використання твердих побутових відходів як вторинного сировинного ресурсу;
 •  створення нових робочих місць.
 • зменшення негативного впливу на довкілля промислових та житлово-комунальних об’єктів.

Цільові групи проекту

 • Жителі міста Надвірна, селищ Битків, Делятин, Ланчин, сіл Бистриця, Білі Ослави, Верхній Майдан, Волосів, Гаврилівка, Гвізд, Добротів, Заріччя, Зелена, Камінне, Красна, Лісна Тарновиця, Лоєва, Молодків, Назавизів, Парище, Пасічна, Перерісль, Пнів, Саджавка, Середній Майдан, Стримба, Тисменичани, Фитьків, Цуцилів, Чорний Потік, Чорні Ослави Надвірнянського району Івано-Франківської області (близько 115 тис. чол.).
 • органи місцевого самоврядування,
 • комунальні підприємства,
 • суб’єкти господарювання, діяльність яких пов’язана з поводженням з твердими побутовими відходами, їх переробкою та утилізацією.

Обсяг коштів, необхідних для реалізації проекту та джерела його фінансування

Загальна вартість Проекту: 72 916,852 тис. грн.

В т. ч.

Кошти Державного Фонду регіонального розвитку – 65 625,167 тис. грн.;

Кошти Організацій-партнерів (місцевих бюджетів) – 7 291,685 тис.грн..

 

Організації-партнери, співвиконавці проекту

Територіальні громади міста Надвірна, селищ Битків, Делятин, Ланчин, сіл Бистриця, Білі Ослави, Верхній Майдан, Гаврилівка, Гвізд, Добротів, Заріччя, Зелена, Камінне, Красна, Лісна Тарновиця, Молодків, Парище, Пасічна, Перерісль, Пнів, Саджавка, Середній Майдан, Стримба, Тисменичани, Фитьків, Чорний Потік, Чорні Ослави Надвірнянського району Івано-Франківської області; Івано-Франківська обласна рада.

  ДодаткиКопія Довідки про категорію складності об’єкта будівництва
Копія Договору про співробітництво територіальних громад Надвірнянського району Івано-Франківської області у формі реалізації сп
Копія Техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) «Нове будівництво полігону ТПВ і сміттєсортувальної лінії в урочищі «Чобіток» в м
Зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва «Нове будівництво полігону ТПВ і сміттєсортувальної лінії в урочищі
Зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва «Нове будівництво полігону ТПВ і сміттєсортувальної лінії в урочищі
Копія Розпорядження Надвірнянської міської ради від 19.08.2015 р. № 74-р «Про затвердження проектно-кошторисної документації роб
Витяг з Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року
Витяг з Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 р..