Організація системи оздоровлення та відпочинку дітей і молоді в Снятинському районі

Анотація проекту

      На сучасному етапі розвитку району та й держави одним із стратегічних завдань визначено організацію якісного, повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей і учнівської молоді. Стан здоров’я дітей в Україні, в тому числі і в Снятинському районі викликає стурбованість. Упродовж останніх років зберігається тенденція до його погіршення, обумовлена впливом різних негативних факторів соціально-економічного, екологічного і психоемоційного характеру.

       В Снятинському районі налічується 7549 учнів (діти віком 7-16 років), в т.ч. 32 учні – діти – сироти, діти, позбавлені батьківського піклування; 256 учнів – діти – інваліди; 1330 учнів – діти з багатодітних та малозабезпечених сімей; 1052 учні – діти, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи; 3200 учні – діти, які перебувають на диспансерному обліку; 480 учнів – талановиті та обдаровані діти; 2400 учнів – діти працівників АПК та соціальної сфери села. Левова частка цих дітей проходить оздоровлення на базі своїх навчальних закладів. І таке оздоровлення не завжди є ефективним. 

     Причина цьому – відсутність у районі відповідної матеріально – технічної бази оздоровчих закладів. Хоча є ряд об’єктів комунальної власності району, які б могли б частково вирішити дану проблему. Один з таких об’єктів – це база спортивної школи ДЮСШ. Дане приміщення збудоване в 80 рр. минулого століття. Як правило, воно не відповідає сучасним санітарним, технічним, теплотехнічним нормам та потребує капітального ремонту та проведення перепланування. При реалізації такого задуму функціональне призначення значно б розширилося, і в першу чергу, його можна було б використовувати для щорічного оздоровлення учнівської молоді. Саме ця ідея і складає основу даного проекту.

         Соціальним аспектом вирішення проблеми оздоровлення дітей у проектний спосіб є в першу чергу збільшення рівня довіри до влади; популяризація здорового способу життя.

         Економічним аспектом вирішення проблеми у проектний спосіб є ефективне витрачання бюджетних коштів на оздоровлення та відпочинок дітей і молоді, ефективне управління об’єктами комунальної власності району; створення нових робочих місць; забезпечення збуту сільськогосподарської продукції місцевим агроформуванням.

1 етап  Будівельні роботи

Захід 1.1   Підготовчі роботи

Захід 1.2   Ремонт каналізації

Захід 1.3   Електромонтажні роботи

Захід 1.4   Будівельні роботи

2 етап «Аналіз  результатів  та  проведення  підсумків»

Захід 2.1 Підготовка  звіту  про  ефективність    впровадження проекту та висвітлення його результатів в засобах масової інформації.

Проведення капітального  ремонту приміщення дитячої спортивної школи дасть можливість оздоровлення 25 дітей за зміну, що протягом року становитиме 300 дітей. Даний комунальний заклад стане центром ведення здорового способу життя.

           Цільові групи проекту - учнівська молодь Снятинського району.

          Обсяг коштів, необхідних для реалізації проекту та джерела його фінансування – 1500,00 тис.грн., в т.ч. 1337,67 тис.грн. – кошти  фонду, 162,33 тис.грн. – кошти  місцевого бюджету.