Матеріально-технічне забезпечення комунального закладу Катеринопільської дитячо-юнацької спортивної школи (облаштування тренажерної зали)

Анотація проекту

На сучасному етапі розвитку українського суспільства зберігається актуальність всебічної підтримки сфери фізичної культури і спорту з боку держави. Реалізація даного питання потребує цілеспрямованої злагодженої роботи державних інституцій, територіальних громад, виробничих структур, приватних організацій, громадських об’єднань та фахівців сфери. Тільки за умови оптимального поєднання дій всіх зацікавлених суб’єктів управління стане реальним забезпечення людям оптимальною руховою активністю протягом усього життя, досягнення нею достатнього рівня фізичної та функціональної підготовленості, впровадження традицій здорового способу життя, сприяння її соціальному, біологічному та психічному благополуччю.

Ситуація в сфері фізичної культури та спорту залишається складною. Найгострішою проблемою є низький рівень залучення населення до занять фізкультурно-оздоровчої спрямованості, що в свою чергу в сільській місцевості спричинено відсутністю віповідних закладів та матеріально-технічноі бази для заняття спортом. Світовий досвід засвідчує, що оптимальна рухова активність упродовж усього життя кожної людини — найефективніший засіб профілактики захворювань та зміцнення здоров’я. За очікуваною тривалістю життя населення України посідає одне з останніх місць в Європі.