Добровільна пожежна дружина: сучасний формат пожежної охорони. Створення добровільної пожежної дружини на підставі угоди про співробітництво громад с. Северинівка та Чернятин

Анотація проекту

Законом України “Про пожежну безпеку” передбачено існування в Україні таких видів пожежної охорони як державна, відомча, місцева та добровільна. Наголошується, що метою створення добровільної пожежної охорони є проведення заходів щодо запобігання пожежам та організації їх гасіння. У той же час у Концепції Державної цільової соціальної програми забезпечення пожежної безпеки на 2012 – 2015 роки (далі – Програма) зауважується, що низький рівень забезпеченості пожежної безпеки в Україні зумовлений, серед іншого, й “… низьким рівнем матеріально-технічного оснащення підрозділів … добровільної пожежної охорони”. Програмою передбачено здійснення заходів щодо внесення змін до законодавчих і нормативно-правових актів у сфері пожежної безпеки в частині створення підрозділів добровільної пожежної охорони на основі матеріального і пільгового стимулювання добровольців та постійного оновлення основної і спеціальної пожежної техніки та обладнання в підрозділах добровільної пожежної охорони. А це, у свою чергу, має привести до збільшення кількості підрозділів добровільної пожежної охорони, що сприятиме створенню умов для розширення зон (територій) обслуговування такими підрозділами з урахуванням досвіду європейських держав та зменшенню фінансового навантаження на державу.

На сьогоднішній день найближче управління державної пожежної служби по відношенню до с. Северинівка та с. Чернятин знаходиться в Жмеринці. Таким чином, оперативність реагування на екстрені виклики є вкрай низькою, оскільки відстань від управління до вказаних населених пунктів щонайменше 16 км. Безумовно, бюджети сільських рад не розраховані на утримання повноцінних бригад пожежної служби, проте наявність пожежної охорони є вкрай необхідною. Це дозволить швидко реагувати на виклики, а отже, мінімізувати загрози та наслідки пожеж. В багатьох європейських країнах для сільських громад використовуються так звані добровільні пожежні дружини (далі – ДПД), що не обтяжують місцевий бюджет, і в той же час значно підвищують рівень пожежної безпеки. В Україні на законодавчому рівні також закріплене відповідне положення. Так, згідно із Законом України «Про пожежну безпеку», оплата працi членiв ДПД за час їх участi в лiквiдацiї пожежi або наслiдкiв аварiї, проведення пожежно-профiлактичних заходiв, а також навчальної пiдготовки та чергувань провадиться з розрахунку середньомiсячного заробiтку за мiсцем роботи. Членам ДПД може надаватися додаткова вiдпустка iз збереженням заробiтної плати до 10 робочих днiв на рiк, а також грошовi премiї.

Наголосимо, що практично в усіх країнах Європейського Союзу і США широко застосовується моральне стимулювання добровільних пожежних у вигляді нагород, відзнак і суспільної подяки. Особливістю ДПД європейських країн є те, що добровільні пожежні створюють громадські об’єднання (союзи, асоціації тощо) поряд із професійними пожежними й науково-технічними організаціями, що спеціалізуються у сфері розробки, виробництва та впровадження пожежної техніки і пожежно-технічного озброєння.

У Німеччині створено Національну раду пожежних добровольців, що розгорнула активну діяльність з вдосконалювання національної системи ДПД та наближення її за рівнем підготовки і технічної оснащеності до професіоналів. У Франції з 250 тис. борців з вогнем лише 50 тис. (20 %) – професіонали. Інші – добровольці. В Чехії кількість професійних пожежних становить 10 000 чоловік, а добровільних – більше 350 000. Отже, за кордоном добровільні пожежні формування створюються в основному в сільських населених пунктах, а також у містах із чисельністю населення не більше 50 – 100 тис. осіб.

Отже, досвід організації та діяльності ДПД за кордоном демонструє, що Україна потребує вдосконалення системи забезпечення пожежної безпеки. Втім, успішна діяльність добровільних пожежних формувань можлива лише за наявності належної правової бази діяльності ДПД, відповідних соціальних пільг і гарантій, що надаються добровільним пожежним.