Розроблення містобудівної документації, оновлення генплану із схемою зонування населених пунктів Печеніжинської об’єднаної територіальної громади Коломийського району

Анотація проекту

Генеральний  план  населеного  пункту  є  основним   видом містобудівної  документації  на  місцевому рівні,  призначеної для обґрунтування  довгострокової  стратегії  планування  та  забудови території населеного пункту.

Генеральний   план   населеного  пункту  розробляється  та затверджується в інтересах відповідної  територіальної  громади  з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Для населених  пунктів  з  чисельністю  населення до 50 тисяч осіб генеральні плани можуть  поєднуватися  з  детальними  планами всієї території таких населених пунктів.

Кошторисна вартість 1041,915 тис. грн.

Джерела фінансування  - кошти держбюджету, місцевого та інших джерел.