Розвиток надання соціально-побутових послуг на території Березівської об’єднаної територіальної громади

Анотація проекту

Березівська сільська рада надає до розгляду проект «Розвиток надання соціально-побутових послуг на території Березівської об’єднаної територіальної громади» .  До   Березівської об’єднаної територіальної  громади  згідно Перспективного плану затвердженого на сесій Сумської обласної ради, входять с. Береза, с. Слоут, с. Шевченкове,  с. Землянка,            с. Долина, с. Гута,     с. Кушкине, с. Обложки, с. Іващенкове, с. Кривенкове с. Шакутівщина, с. Горіле, с. Клочківка, с. Одрадне, с. Попівщина,  с. Первомайське,      с. Перше Травня, с. Есмань, с. Нарбутівка, с. Масензівка,        с. Жалківщина.
Актуальність цього проекту для об’єднаної громади полягає в тому, що на сьогодні в об’єднаній громаді функціонують при відділенні соціальної допомоги  комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування» тринадцять соціальних дільниць,  де працюють тринадцять соціальних робітників та один соціальний працівник, які обслуговують 96 громадян похилого віку, на обслуговуванні у  відділенні соціально-побутової адаптації на території даної громади знаходиться 71 пенсіонер. Але  для організації ефективності роботи та надання широкого спектру побутових послуг на території об’єднаної громади доцільно відкрити відділення надання соціально-побутових послуг та придбати необхідний інвентар, транспортні засоби, що дасть можливість  надавати  якісні  допомоги як населенню громади так і жителям всього району.
Для вирішення цієї проблеми розроблений проект розвитку комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування», а саме створення відділення надання соціально-побутових послуг, яке буде надавати послуги не тільки  мешканцям об’єднаної територіальної громади, а  жителям всього району.  Відділення буде розміщуватись у приміщеннях, вивільнених після оптимізації мережі  НВК. Це дозволить створити робочі місця для вивільнених працівників, ефективно використовувати приміщення та надавати широкий спектр побутових послуг, які на сьогодні в сільській місцевості відсутні,забезпечити рентабельність роботи. 
Для реалізації даного проекту необхідно придбати необхідний інвентар, обладнання, транспорт для обслуговування населення громади.
   Від реалізації проекту очікується отримати наступні результати:
- пенсіонери, інваліди та інші незахищені верстви населення сільської місцевості в  21 населених пунктах об’єднаної громади отримають доступ до якісних  соціально-побутових послуг;
- буде створено ефективну інфраструктуру надання соціально-побутових послуг в межах громади; 
- буде відпрацьована ефективна модель надання соціально-побутових  послуг на селі для подальшого розповсюдження серед інших громад району;
Для реалізації проекту необхідно залучити загальну суму коштів 510 тис. гривень, з яких  380,0 тис. гривень за рахунок  ДФРР,  51,0 тис. гривень за рахунок сільської   ради,79 тис. грн.-кошти партнерів.