Надання послуг з перевезення населення Березівської територіальної об’єднаної громади автомобільним транспортом загального користування

Анотація проекту

Березівська обєднана громада надає до розгляду проект «Надання послуг з перевезення населення Березівської територіальної об’єднаної громади автомобільним транспортом загального  користування».    До громади, згідно Перспективного плану затвердженого на сесії Сумської обласної ради, входить 21 населений пункт .
Актуальність цього проекту для майбутньої об’єднаної громади полягає в гарантованому та ефективному задоволенню потреб населення у безпечних та якісних послугах пасажирських перевезень. Протягом останніх років в районі по пасажирських перевезеннях намітилася тенденція до зменшення обсягу перевезень пасажирів і погіршення показників якості та безпеки їх транспортного обслуговування. Це спричинено значним фізичним зносом автобусів. Населення громади  повинно мати якісні транспортні послуги відповідно до соціальних стандартів.