Створення передумов для розвитку бальнеологічного туризму в місті Долині

Анотація проекту

Проект «Створення передумов для розвитку бальнеологічного туризму в місті Долина», слід розглядати як перший етап стратегічного проекту «Розвиток бальнеологічного (SPA) туризму в місті Долина, на основі використання лікувально-оздоровчих властивостей соляної ропи з родовища «Барбара» . Реалізація даного проекту повинна стати відправною точкою до розвитку в місті нової сфери виробництва, а саме сфери бальнеології . Ми прекрасно розуміємо що без залучення інвестиційного капіталу повноцінний розвиток бальнеології неможливий, але також розуміємо що без створення відповідних передумов , таке залучення проблематичне . Саме створення таких передумов, а саме можливості : на стадії прийняття рішення бачити діючу комунальну модель, що дозволить скласти реальні бізнес-плани, наслідок прийняти більш виважене рішення, оперативно і прозоро отримати земельну ділянку для спорудження відпочинкового комплексу, поставити виробництво на вже сформовані потоки відпочиваючих, що значно скоротить час окупності проекту, а потім регулярно отримувати ефективні соляні продукти (солі для ван, концентровані екстрактова ні розчини, тощо ) для проведення бальнеологічних процедур, є метою даного проекту

Для цього буде виконано наступні завдання :

Створена можливість для використання природних ресурсів соляної розсолів підземних родовищ, які на даний момент не використовуються, через облаштування нових свердловин та отримання спецдозволів на використання надр.

Спроектувано та споруджено інноваційне виробництво по виготовлення продуктів (солей для ванн, концентратів для ванн, тощо) для бальнеологічних процедур з видобутої сировини.

Спроектованоі побудовано демонстраційний комунальний бальнеологічний комплекс, який би використовував долинські соляні розсоли для проведення процедур.

Підготовлено умови для передачі (продажу ) вільних земельних ділянок для спорудження відпочинкових та оздоровчих комплексів.

Проведено ефективну промоцій кампанію – інвестиційний форум для залучення інвесторів на вільні земельні ділянки.

Після виконання усіх завдань плануємо досягти наступних показників :

Забезпеити виробництво продукції переробки розсолів на суму 12 мільйонів гривень.

Довести кількість відпочиваючих в місті Долині до 50 000 людино-днів в сезон.

Передати в оренду (викуп) під спорудження відпочинкових та оздоровчих комплексів. вільних земельних ділянок до 10 га,

Реалізація проекту буде мати вплив на різні цільові групи. Для прикладу підприємці, які надають послуги в сфері громадського харчування, виготовлення сувенірної продукції, транспортних перевезень, а також в сфері надання послуг проживання та харчування. Тимчасове непрацюючі жителі міста, оскільки в ході проекту буде створено кілька сотень нових робочих місць . Та інші групи жителів . В цілому можна сказати що найбільшою цільовою групою, на яку буде впливати реалізація проекту це все населення міста, оскільки при досягненні результатів значно зростуть доходи міського бюджету, які в свою чергу будуть направлені на підвищення комфортності проживання.

Для реалізації проекту в цілому необхідно 3900,0 тис. гривень ( три мільйони дев'ятсот тисяч гривень). З яких 2640,0 грн. ( два мільйони шістсот сорок тисяч гривень) з Державного Фонду регіонального розвитку), 800.0 тис. грн.(вісімсот тисяч гривень) з міського бюджету, а 460.0 тис. грн. ( чотириста шістдесят тисяч гривень) з міського бюджету , але через фінансування КП «Долина Інвест». 

Проект планується реалізовувати спільно з комунальним підприємством «Долина-Інвест» Долинської міської ради. Саме на це підприємство будуть покладені всі організаційні обов’язки по реалізації проекту. Для вирішення технічних завдань будуть залучатися підрядні організації.