Створення регіонального осередку естетичного виховання дітей та молоді - Верхньодніпровської районної дитячої філармонії «Подорож до країни Музика»

Анотація проекту

         Назва проекту- «Створення регіонального осередку естетичного виховання дітей та молоді - Верхньодніпровської районної дитячої філармонії «Подорож до країни Музика».

        Актуальність проекту. Проблеми соціального і політичного життя країни, стрімкі процеси становлення державності, відродження духовності нації, її культурної спадщини  зумовлюють пошук оновлених підходів до вирішення питань виховання підростаючого покоління. Особливої уваги та підходу вимагає естетичне виховання дітей та молоді.У«Комплексній програмі художньо-естетичного виховання у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах» від 25.02.2004 N151/11,

«Програма розвитку культури Верхньодніпровського району на 2013-2015р.р.від 15.11.2012р.№260-16/VI- одним із основних завдань  визначено формування у молоді високих духовних запитів і музичних смаків. Музичний смак і розуміння музики повинно формуватися з дитинства. Музичне виховання допомагає розвивати внутрішнє благородство, відповідальність, ну і, звичайно, вміння спілкуватися мовою музики. Однією з основних баз поширення в районі музичної культури, яка покликана вирішувати питання музичного розвитку дітей та молоді,  є дитяча музична школа. Однак, нинішнє фінансування діяльності даної музичної школи, як і більшості подібних шкіл в невеликих  районних центрах, не забезпечує їй належний розвиток відповідно до зростаючих потреб населення та кола їх інтересів.Громадкість міста переймається цією проблемою.В зв.язку з цим батьки –члени громадської організації –Верхньодніпровського районного фонду «Верхньодніпров,я» вийшли з ініціативою прийняти участь у Всеукраїнському конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування по створенню регіонального осередку естетичного виховання дітей та молоді - Верхньодніпровської районної дитячої філармонії .

Необхідність розробки даного проекту обумовлена і такими складовими, як неможливість застосування нових, сучасних методів роботи з дітьми та молоддю із-за проблем з оновленням та модернізацією матеріально-технічного забезпечення музичної школи за рахунок місцевого бюджету та потреба в забезпеченні відповідних умов для естетичного розвитку підростаючого покоління та поширення музичної культури.

З метою вирішення в районі вищезазначених проблем пропонується на базі Верхньодніпровської районної дитячої музичної школи створити Верхньодніпровську районну дитячу  філармонію «Подорож до країни Музика».

            Районна дитяча філармонія сприятиме всебічному естетичному вихованню школярів  та студентства району засобами мистецтва, залучатиме їх до активного культурного взаємозбагачення, пропагуватиме творчість кращих дитячих колективів регіону  і окремих виконавців. Її робота буде сприяти створенню додаткових можливостей для музичної освіти та музичного виховання мешканців району -що є пріоритетним для територіальної громади.