На шляху до Європейських стандартів медичних послуг. Запровадження пілотного проекту з телемедицини на базі міських та районних лікарень області в умовах реформування системи охорони здоров’я

Анотація проекту

Назва проекту

„На шляху до Європейських стандартів медичних послуг (коротка назва). Запровадження пілотного проекту з телемедицини на базі міських та районних лікарень області в умовах реформування системи охорони здоров'я”.

Актуальність проекту; основна проблема проекту; інноваційна, соціально-економічна спрямованість та реальна можливість його виконання

Актуальність проекту

Програмою економічних реформ Президента України на 2010 – 2014 роки визначено „Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава” визначено, що головною метою реформи медичної сфери є поліпшення здоров'я населення, забезпечення рівного  й  справедливого  доступу  всіх  членів  суспільства  до  медичних  послуг  належної якості.

Відповідно до Закону України від 7 липня 2011 року № 3612-VI „Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві” головною метою реалізації пілотного проекту щодо реформування системи охорони здоров'я є впровадження та відпрацювання нових організаційно-правових та фінансово-економічних механізмів, що спрямовані на підвищення ефективності та доступності медичного обслуговування населення і є необхідними для розвитку системи охорони здоров'я України.

Актуальність проекту полягає в розробці й запровадженні сучасних ефективних моделей роботи та взаємодії закладів медичного обслуговування населення з використанням  новітніх інформаційно-комунікаційних технологій (далі – ІКТ) в рамках проведення реформи системи охорони здоров’я для подальшого поширення в інших регіонах України.

Основна проблема проекту

Динаміка збільшення витрат на охорону здоров’я переважає динаміку зростання економіки, при цьому зменшується число медичних спеціалістів по відношенню до кількості пацієнтів та кількість платників страхових внесків по відношенню до кількості користувачів медичних послуг. В той же час, вимоги пацієнтів до якості медичних послуг постійно зростають. Одним із шляхів вирішення зазначеної проблеми є запровадження нових інноваційних способів організації надання медичних послуг з використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій, зокрема телемедицини. Особливо це ефективно в сільській місцевості.

Розвиток телемедицини повинен сприяти забезпеченню доступності отримання всіх видів медичної допомоги жителями регіону, незалежно від  місця їх проживання, та підвищення ефективності використання діагностичного обладнання.

Інноваційна спрямованість проекту

Міжнародний досвід показує, що одним з кращих та перспективних способів підвищення рівня медичного обслуговування, розширення можливостей щодо доступності та якості медичних послуг населенню, особливо для тих груп, що проживають на сільських територіях, є запровадження телемедицини.

Інноваційність проекту полягає в адаптації та запровадженні кращих світових практик з телемедицини.

Соціально-економічна спрямованість

Проект спрямований на вирішення основних актуальних економічних і соціальних завдань держави та регіону:

підвищення доступності висококваліфікованих медичних послуг населенню сільських територій області;

підвищення якості медичних послуг на всій території області;

забезпечення економії бюджетних коштів та коштів пацієнтів за рахунок впровадження сучасних ІКТ в процес надання медичних послуг.

Реальна можливість виконання проекту

На виконання доручення Президента України В.Ф. Януковича від 05.01.2012 року № 1-1/26 Дніпропетровською облдержадміністрацією та обласною радою підготовлено комплексний пілотний інноваційний проект у сфері електронного урядування “Електронний регіонˮ, який Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 року № 220-р включено в План дій з впровадження в Україні Ініціативи „Партнерство „Відкритий Уряд”. Одним з базовим напрямків зазначеного проекту обрано „Електронне управління охороною здоров’яˮ.

Крім того, для забезпечення виконання завдань реформи системи охорони здоров’я з червня 2011 року в регіоні реалізується пілотний проект „Модернізація системи охорони здоров’я у Дніпропетровській області”.

Проект „На шляху до Європейських стандартів медичних послуг” є логічним продовженням вказаних проектів та програм.

Перелік заходів проекту

1. Опис еталонної моделі впровадження телемедицини.

2. Розробка проектів нормативних та організаційно-розпорядчих документів щодо порядку роботи мережі телемедицини в Дніпропетровській області.

3. Створення матеріально-технічної й технологічної бази для впровадження пілотного проекту з телемедицини на базі пілотних медичних установв в 22 районах Дніпропетровської області.

4. Організація каналів передачі даних до пілотних медичних установ в 22 районах Дніпропетровської області.

5. Реалізація пілотного проекту з телемедицини на базі пілотних медичних установ.

6. Проведення підсумкового круглого столу з питань обговорення результатів реалізації пілотного проекту з телемедицини.

Очікувані результати проекту

1. Підвищення соціальної ефективності: доступності та якості медичних послуг для населення сільських територій області, у т.ч. скорочення строків та підвищення якості діагностики, зменшення кількості випадків ускладнень захворювань.

2. Підвищення кваліфікації працівників пілотних медичних установ та використання сучасних перспективних технологій для надання медичних послуг, охоплення сучасними методами діагностики та лікування  широких верств населення.

3. Створення еталонної моделі для впровадження проектів з телемедицини.

4. Підвищення економічної ефективності надання медичних послуг.

Цільові групи проекту

Цільовими групами проекту визначено 22 райони Дніпропетровської області, а також їх громади з загальною чисельністю 600 тис. осіб.

Обсяг коштів, необхідних для реалізації проекту та джерела його фінансування

Бюджет проекту складає 2120,0 тис. грн:

440,0 тис. грн – кошти державного фонду регіонального розвитку ;

800,0 тис. грн – кошти Дніпропетровської обласної ради;

880,0 тис. грн – кошти 22 районних рад Дніпропетровської області.

Організації-партнери, співвиконавці проекту

ДЗ „Центр телемедицини МОЗ України; Департамент охорони здоров’я ДОДА; Управління інформаційних технологій та електронного урядування ДОДА; Фонд Східна Європа; Дніпропетровська обласна асоціація ОМС; Громадська платформа впровадження медичної реформи; КЗ „Обласна клінічна лікарня ім. Мечниковаˮ; 22 районні ради Дніпропетровської області; КП ГІКНВЦ ДОР.