Капітальний ремонт мережі водопостачання вул. Крива, м.Берегово

Анотація проекту

Назва проекту: „Капітальний ремонт мережі водопостачання вул. Крива, м.Берегово”.

Актуальність проекту: Проект відповідає 2 стратегічній цілі Регіональної стратегії розвитку Закарпатської області на період до 2020 року. Операційна ціль – 2.1. Розвиток мереж транспортного сполучення та просторової інфраструктури. Операційне завдання – 2.1.6. Підтримка будівництва нових та реконструкція діючих об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства.

Проблема проекту - необхідність ремонту обладнання, яке фізично зношене, морально застаріле і енергозатратне. Для вдосконалення існуючої системи водопостачання необхідний ремонт з впровадженням нових технологічних рішень і використання нових матеріалів з великим терміном експлуатації.

Проект має соціальну спрямованість, оскільки  направлений на створення комфортних умов проживання та пересування мешканців міста.

У ході реалізації Проекту заплановано такі заходи.

Капітальний ремонт системи водопостачання вул. Крива в м.Берегово.

Очікувані результати  проекту: Виконання проекту дасть можливість мешканцям міста отримати якісні послуги водопостачання.

Цільові групи проекту: мешканці м. Берегово.

Обсяг коштів, необхідних для реалізації проекту та джерела його фінансування: вартість  реалізації проекту становить 815,610 тис.грн, в тому числі 734,049 тис. грн.  за рахунок коштів ДФРР та 81,561 тис. грн. за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Учасники проекту: Управління міського господарства та благоустрою Берегівської міської ради.