Створення цілісної системи реалізації власних повноважень об’єднаних територіальних громад села Росоша та села Очитків Вінницької області через функціонування Центру надання адміністративних послуг, служби охорони громадського порядку, пожежно-рятувальної

Анотація проекту

Досвід розвинутих країн демонструє, що основною передумовою успішного розвитку громад є об’єднання територій та ресурсів.

Внаслідок об’єднання територіальних громад сіл Росоша та Очитків чисельність населення, яке потребує обслуговування буде становити 3510 осіб із кількістю дворів 1534. Крім того, виникає потреба у забезпеченні населених пунктів приєднаної громади  такими послугами, які раніше ці села не отримували (пожежно-рятувальна служба, служба охорони правопорядку тощо). Збільшення відстані між основним центром надання послуг і сільськими поселеннями вимагає створення додаткової інфраструктури з наближення цих послуг до безпосередніх споживачів.

Ключовий аспект реалізації цього проекту полягає у досягнення повної взаємодії органу місцевого самоврядування – об’єднаної громади із усіма сегментами базової соціальної та комунальної інфраструктури і іншими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування. У додатку 1 схематично зображена модель нової структури органу місцевого самоврядування, яка перебере на себе частину управлінських функцій та стане розвинутим адміністративним суб’єктом інфраструктури нової об’єднаної громади.

Внаслідок досягнення цієї мети місцева громада та виконавча влада збільшать свій потенціалі для спільного планування, прийняття спільних рішень та дій для виконання ініціатив зі сталого місцевого розвитку. Інноваційні практики та інструменти місцевого управління допоможуть розповсюдити інформацію про надання кращих громадських послуг. Поширення кращих практик і досвіду з мобілізації громади дасть можливість зробити перші кроки у напрямку реалізації державної політики у сфері децентралізації та місцевої демократії.

Створення нової моделі управління, розширення сфери послуг, максимальне наближення широкого спектру послуг безпосередньо до споживачів буде мати наслідком зростання кількості суб’єктів підприємницької діяльності та більшого застосування прикладної праці. Наступний підсумок – створення певної кількості нових робочих місць та доданої вартості за рахунок розширення сфери виробництва, підвищення продуктивності праці тощо.

Після впровадження проекту Центр та його структурні підрозділи здійснюватимуть свою діяльність незалежно від грантових коштів. Це буде забезпечено за рахунок зростання бюджетних надходжень та інших не бюджетних надходжень, не заборонених законом.