Капітальний ремонт будівлі «Володарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1» в смт Володарка, Володарського району, Київської області

Анотація проекту

ІІ. ЗМІСТ ПРОЕКТУ

 

І.

Реєстраційна картка проекту

с.

ІІ.

Зміст проекту

с.

ІІІ.

Проект

с.

1.

Анотація проекту

с.

2

Детальний опис проекту

с.

2.1.

Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

с.

2.2.

Мета та завдання проекту

с.

2.3.

Основні заходи проекту

с.

2.4.

План-графік реалізації заходів проекту

с.

2.5.

Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту

с.

2.6.

Інновації проекту

с.

ІV.

Бюджет проекту

с.

4.1.

Загальний бюджет проекту

с.

4.2.

Розклад бюджету за статтями видатків

с.

4.3.

Очікувані джерела фінансування

с.

4.4.

Локальний кошторис

с.

V.

Інформація про учасників реалізації проекту

с.

VІ.

Додатки

с.

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. ПРОЕКТ

1. Анотація проекту.

2. Детальний опис проекту.

2.1. Опис проблеми, на розв'язання якої спрямований проект.

2.2. Мета та завдання проекту.

2.3. Основні заходи проекту.

2.4. План-графік реалізації заходів проекту.

2.5. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту.

2.6. Інновації проекту.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                ІІІ. П Р О Е К Т

 

 

 

 

Капітальний ремонт будівлі «Володарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 імені В.П. Мельника»  в                             смт Володарка, Володарського району, Київської області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Анотація проекту

            Актуальність проекту; основна проблема проекту; інноваційна, соціально-економічна спрямованість та реальна можливість його виконання;

Головною метою даного проекту є:  впровадження енергозберігаючих заходів в загальноосвітньому  закладі, поліпшення якості та доступності освіти, забезпечення сучасним учнівським процесом 423 учня та створення комфортних умов для навчального процесу.

 

Даний об'єкт має Інноваційну спрямованість інвестиційної програми (проекту) передбачає здійснення економічних  заходів  з метою  економії енергоносіїв та забезпечення  на належному рівні умов  начального процесу.

 

Перелік заходів проекту;

 

Проект передбачений Програмою соціально-економічного та культурного розвитку Володарського району на 2015рік, затвердженою рішенням сесії від 28.04.2015 №307-36-VІ  

 

Очікувані результати проекту:

Вирішення соціальних проблем, поліпшення якості та доступності освіти, забезпечення сучасним учнівським процесом  423 учня та створення належних умов для учнів  та працівників закладу.

Використання енергозберігаючих склопакетів дає можливість:

     економити на опалені в зимку і кондиціюванні повітря влітку;

     захистити від ультрафіолетового випромінювання, що позитивно  позначається на здоров’ї очей, а також допоможе уникнути  вигорання предметів інтер’єру.

Створення комфортних умов для навчального процесу, застосування заходів для забезпечення виконання санітарних норм

 

Цільові групи проекту:

 

Цільова група проекту, як заявник проекту є Володарська районна рада  в особі голови Володарської районної ради     Мусієнка Петра Федоровича, Київська обласна державна адміністрація, як керівник проекту в особі директора департаменту капітального будівництва Міщенко  Олега Вікторовича. 

 

Обсяг коштів, необхідних для реалізації проекту та джерела його фінансування;

Загальна кошторисна вартість  проекту в цінах 2015 року становить 1115,794 тис. гривень.

Необхідно кошти

на 2015 - в сумі 1115,794 тис. грн., в т.ч. 1004,214 тис.грн. (ДФРР),                     111,580 тис.грн. (місцевий бюджет).

 

 

 

Організації-партнери, співвиконавці проекту:

Київська обласна державна адміністрація; Володарська районна рада   

 

2. Опис проекту

 

Інформація про адміністративно-територіальну одиницю (в тому числі кількість населення) та опис існуючих потреб і проблем в селі, селищі, місті, регіоні;

Проектом пропонується заходи з енергозбереження  загальноосвітнього закладу, а саме: заміна віконних блоків  на енергозберігаючії склопакети та виконання оздоблювальних робіт в приміщенні.

Приміщення загальноосвітньої школи на 423 учнівських місць побудоване в 1963 році,  реконструкція не проводилася.

 

Детальне визначення проблематики, на основі якої виникла ідея щодо складення цього проекту;

 

Метою проекту є капітальний ремонт школи  шляхом впровадження енергозберігаючих заходів з метою економії енергоносіїв.

 

Існуючий заклад побудований в 1963 році, реконструкція не проводилася.

Проект передбачений Програмою соціально-економічного та культурного розвитку Володарського району на 2015рік, затвердженою рішенням Володарської  районної ради від 28.04.2015 №307-36-VІ  

 

Соціальний та економічний аспекти вирішення проблеми у проектний спосіб;

 Впровадження заходів передбачених проектом вирішить соціальні проблеми, забезпечить економію енергоносіїв на опаленні школи  та   зменшить витрати на утримання закладу, поліпшить якість та доступність освіти. Вровадження заходів проекту надасть змогу  забезпечити сучасним учнівським процесом 423 учня та надасть можливість створення комфортних умов для учнів та працівників школи.

 

Підтвердження відповідності проекту Державній стратегії регіонального розвитку, стратегії розвитку регіону, а також плану заходів з її реалізації. Додати витяги з копії відповідних документів та посилання на відповідний веб-сайт.

 

Проект передбачений Програмою соціально-економічного та культурного розвитку Володарського району на 2015рік, затвердженою рішенням Володарської районної ради від 28.04.2015 №307-36-VІ  

 

 

 

Визначення цільових груп проекту (категорій працівників, верств населення, на які спрямовані результати проекту);

Цільова група проекту, як заявник проекту є Володарська районна рада  в особі голови Володарської районної ради     Мусієнка Петра Федоровича, Київська обласна державна адміністрація, як керівник проекту в особі директора департаменту капітального будівництва Міщенко  Олега Вікторовича. 

 

 

 

2.2. Мета та завдання проекту.

 

Головною метою даного проекту: є впровадження енергозберігаючих заходів з метою економії бюджетних коштів.

Мета проекту полягає у вирішенні економічних нововведень з метою отримання заощаджень та на належному рівні забезпечення підвищення умов  навчання. Підвищення привабливості проживання в сільській місцевості.

2.3. Опис діяльності у рамках проекту .

Проектом пропонується  виконати   капітальний ремонт школи  шляхом заміни віконних блоків  на енергозберігаючі склопакети та виконання оздоблювальних робіт.

Розподіл функцій організацій-партнерів у реалізації проекту, обґрунтування ролі кожного партнера;

Володарська районна рада, як заявник проекту  в особі голови Володарської  районної ради     Мусієнка Петра Федоровича,  департамент капітального будівництва Київської обласної державної адміністрації, як керівник проекту в особі директора департаменту капітального будівництва Міщенко  Олега Вікторовича. 

 

Наявні наступні документи дозвільного характеру:

                                                                                                                  

Експертний звіт: Товариства з обмеженою відповідальністю «Експертиза МВК»  щодо розгляду кошторисної  частини проектної документації від 14.09.2015року №0700  за результатами розгляду кошторисної документації і зняття зауважень встановлено, що зазначена документація, яка враховує обсяги робіт, передбачені  проектом , складена відповідно до вимог ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 "Правила визначення вартості будівництва".

Загальна кошторисна вартість проекту становить 1115,794тис. гривень , необхідно коштів на завершення: 1115,794 тис.грн.

Прогнозні джерела фінансування: за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку  на 2015 - в сумі 1004,214  тис.грн. (ДФРР). ,за рахунок коштів місцевого бюджету - 111,580 тис.грн.

 

 

2.4. План-графік реалізації заходів проекту

 

Тривалість проекту складатиме  2 місяці .

План заходів має  бути представлений у наступній стандартизованій формі:

 

Рік 1

 

Тривалість

заходу

(по етапах)

 

Коротка назва заходу

Джерела фінансування

(видатки поточні/капітальні)

тис. грн.

 

 

 

ДФРР

Місцевий бюджет

Організації-партнери

 

Місяць 1

 

 

 

 

 

Місяць 2

 

 
 
 

 

Місяць 3

 

 
 
 

 

Місяць 4

 

 

 

 

 

Місяць 5

 

 

 

 

 

Місяць 6

 

 

 

-

 

Місяць 7

 

 

 

-

 

Місяць 8

Будівельно-монтажні роботи

 

 

-

 

Місяць 9

Будівельно-монтажні роботи

 

 

-

 

Місяць 10

Будівельно-монтажні роботи

 

 

-

 

Місяць 11

Будівельно-монтажні роботи

502,107

111,580

-

 

Місяць 12

Будівельно-монтажні роботи

502,107

 

-

 

 

 

Наступні роки (якщо тривалість проекту перевищує 1 рік)

 

Тривалість

заходу

(по етапах)

 

Коротка назва заходу

Джерела фінансування*

(видатки поточні/капітальні)

тис. грн.

 

 

 

ДФРР

Місцевий бюджет

Організації-партнери

 

Півріччя 1

 

 

 

 

 

Півріччя 2

 

 

 

 

 

Півріччя 3

 

 

 

 

 

Півріччя 4

 

 

 

 
             

*примітка. Обсяги фінансування у наступні роки можуть бути уточнені у період наступного запиту.

 

 

2.5. Очікувані результати проекту

 До цього розділу пропонується включити таку інформацію:

  • короткотривалі та перспективні наслідки реалізації проекту;
  • сформулювати прогнозні дані та показники, яким чином реалізація проекту покращить наявну ситуацію для цільових груп;

Показники успішності проекту

Значення показників станом на початок проекту

Значення показників станом на завершення бюджетного року

Джерела інформації про показники

1 рік проекту

2 рік проекту (за наявності)

3 рік проекту (за наявності)

1 рік після завершення проекту

2 рік після завершення проекту

3 рік після завершення проекту

Капітальний ремонт  будівлі «Володарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  №2 імені В.П. Мельника» в смт Володарка, Володарськогорайону, Київської області

0%

ступінь буд.

готовності

 Ведення в експлуатацію.

Забезпечення виконання робіт з енергозберігаючих заходів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • сталість результатів проекту. Надати наступні характеристики:

 

 

                                         IV. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

 

4.1. Загальний бюджет проекту

Найменування заходів, що здійснюватимуться за проектом

Загальна вартість

(тис. грн)

Джерела фінансування, тис. грн

у першому бюджетному році

у наступні бюджетні роки

ДФРР

місцевий бюджет

інші учасники проекту

ДФРР

місцевий бюджет

інші учасники проекту

Капітальний ремонт будівлі «володарська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів  №2  імені В.П. Мельника» в смт Володарка, Володарського району, Київської області

1115,794

1004,214

111,580

 

 

 

 

РАЗОМ:

1115,794

1004,214

111,580

 

 

 

 

                 

 

4.2. Розклад бюджету за статтями видатків

 

Статті видатків

Загальна сума,

тис. грн

Джерела фінансування, тис. грн

у першому бюджетному році

у наступні бюджетні роки

ДФРР

місцевий бюджет

інші учасники проекту

ДФРР

місцевий бюджет

інші учасники проекту

1. Видатки споживання:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Видатки розвитку:

1115,794

1004,214

111,580

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗОМ:

1115,794

1004,214

111,580

 

 

 

 

 

 

               4.3. ОЧІКУВАНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

 

Джерела фінансування

Сума (тис. грн)

Частка у % від

загального обсягу фінансування проекту

1. Фінансування з ДФРР

1004,214

90%

2. Фінансування з місцевого бюджету

111,580

10%

3. Фінансування за рахунок коштів інших учасників проекту, у тому числі за рахунок:

 

 

1) учасників з бюджетного сектору

 

 

2) учасників з підприємницького сектору

 

 

3) учасників з громадськості

 

 

Загальний обсяг фінансування

1115,794

100%

 

4.4. ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС

Локальний кошторис складено згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1:2013.

 

V. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

 

Володарська районна рада, смт Володарка Володарського району               пл. Миру,4, тел.(045-69)-5-21-24, Volodarka.rrada@gmail.com, Володарська районна рада , голова Мусієнко Петро Федорович.

 

Департамент капітального будівництва Київської обласної державної адміністрації: м.Київ, вул.Мельникова, 40 , тел. (044) 206-74-91, електронна адреса: gukb@ukr.net, директор департаменту капітального будівництва Міщенко О.В.

 

 

 

 

 

VІ. ДОДАТКИ

Наводиться додаткова інформація (за потреби).

 

*Проект оформлюється у паперовій формі (у разі потреби) та електронній формі на відповідній сторінці офіційного веб-сайту Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (htpp://dfrr.minregion.gov.ua).

 

 

Фотозвіт про виконання проекту
12.09.2016

Декларація про готовність об'єкта до експлуатації  КС 143160720394