Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул. Вишнева в с. Велика Олександрівка Бориспільського району Київської області

Анотація проекту

ІІ. ЗМІСТ ПРОЕКТУ

 

І.

Реєстраційна картка проекту

с.

ІІ.

Зміст проекту

с.

ІІІ.

Проект

с.

1.

Анотація проекту

с.

2

Детальний опис проекту

с.

2.1.

Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

с.

2.2.

Мета та завдання проекту

с.

2.3.

Основні заходи проекту

с.

2.4.

План-графік реалізації заходів проекту

с.

2.5.

Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту

с.

2.6.

Інновації проекту

с.

ІV.

Бюджет проекту

с.

4.1.

Загальний бюджет проекту

с.

4.2.

Розклад бюджету за статтями видатків

с.

4.3.

Очікувані джерела фінансування

с.

4.4.

Локальний кошторис

с.

V.

Інформація про учасників реалізації проекту

с.

VІ.

Додатки

с.

 

ІІІ. ПРОЕКТ

1. Анотація проекту.

2. Детальний опис проекту.

2.1. Опис проблеми, на розв'язання якої спрямований проект.

2.2. Мета та завдання проекту.

2.3. Основні заходи проекту.

2.4. План-графік реалізації заходів проекту.

2.5. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту.

2.6. Інновації проекту.

 

Загальний обсяг опису проекту не може перевищувати 14 сторінок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ІІІ. П Р О Е К Т

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини  вул. Вишнева  в

с. Велика Олександрівка Бориспільського р-ну Київської обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Анотація проекту

            Актуальність проекту; основна проблема проекту; інноваційна, соціально-економічна спрямованість та реальна можливість його виконання;

 

Головним  призначенням даного проекту є: підняття рівня благоустрою як зокрема вул. Вишнева.

 

Проектом пропонується:

- створення комфортних умов для взаємодії  громад  з метою вирішення соціальних та комунальних проблем;

- застосування заходів для належного транспортного-дорожнього сполучення в с. Велика Олександрівка;

- поліпшення інвестиційної привабливості Київщини для залучення інвестицій для технологічної модернізації економіки в області.

 

           Реалізація даного проекту направлена на забезпечення покращення рівня благоустрою, побуту населення.

 

Перелік заходів об’єкту;

Програма стратегії розвитку Київської області на період до 2020 р.,затверджена розпорядженням КОДА від 06.11.2014 №370 ( рішення Київської обласної ради від 04.12.2015 №856-44-VI)

 

Очікувані результати проекту:

 

Проведення капітального ремонту вул. Вишнева забезпечить покращення рівня благоустрою, побуту населення.

 

Цільові групи проекту:

 

Цільовою групою проекту є забезпечення мешканців вул. Ви3шнева в с. Велика Олександрівка дорогою в належному технічному стані.

 

Обсяг коштів, необхідних для реалізації проекту та джерела його фінансування;

 

Загальна кошторисна вартість проекту у поточних цінах станом на 18 червня 2015 року складає 1130,154 тис. гривень, у тому числі: будівельні роботи 885,633 тис. грн., інші витрати – 244,521 тис. грн. Із загальної кошторисної вартості  виконано станом на 08.10.2015 р -36,334 тис. грн., в тому числі  інші витрати -36,334 тис. грн. Для реалізації даного проекту необхідно фінансування в загальній сумі 1093,82 тис. грн., з них 984,438 тис. грн. - з державного фонду регіонального розвитку, 109,382 тис. грн. - з місцевого бюджету.

 

Організації-партнери, співвиконавці проекту:

 

Київська обласна державна адміністрація, департамент капітального будівництва; Великоолександрівська  сільська рада Бориспільського району Київської області.

 

2. Опис проекту

 

Інформація про адміністративно-територіальну одиницю (в тому числі кількість населення) та опис існуючих потреб і проблем в селі, селищі, місті, регіоні;

Територія, на якій буде реалізовано інвестиційну програму (проект) знаходиться в селі Велика Олександрівка Бориспільського району Київської області з кількістю населення 3,6  тис. осіб. Є нагальна необхідність в проведенні капітального ремонту дороги, що покращить стан проїзної частини дороги як зокрема на вул. Вишнева, так і в цілому в селі.

 

Детальне визначення проблематики, на основі якої виникла ідея щодо складення цього проекту;

 

Проектом пропонується капітальний ремонт ділянки дороги довжиною 608,9 м. Проїзна частина дороги вул. Вишнева  перебуває в незадовільному стані, має значні нерівності в рельєфі, що створює певні незручності як жителям вул. Вишнева так і жителям суміжних вулиць, які нею користуються.

Дорога бере початок від вул. Тиха, кінець –  вул. Сонячна.

Загальна довжина дороги 903,0 м.

Ширина проїзної частини полотна асфальту складає 4,0 м.,    довжина ділянки, що ремонтується – 608,9 м. 

 

Соціальний та економічний аспекти вирішення проблеми у проектний спосіб;

 

Введення в експлуатацію зазначеного об’єкту позитивно вплине на стан проїзної частини дороги по вул. Вишнеав в селі Велика Олександрівка Бориспільського району Київської області.

 

Визначення цільових груп проекту (категорій працівників, верств населення, на які спрямовані результати проекту);

 

Цільова група проекту є  мешканці с. Велика Олександрівка, в тому числі Великоолександрівський сільський голова Шевченко Галина Миколаївна та КУП «Олександрівкажитлобудсервіс» .

 

 

 

2.2. Мета та завдання проекту.

 

       Головною метою даного проекту є підвищення якості дорожнього полотна проїзної частини дороги по вул. Вишнева.

Дорогою щодня користуються близько 300 чоловік.

 

2.3. Опис діяльності у рамках проекту .

 

 

Проектом пропонується капітальний ремонт ділянки дороги довжиною 608,9 м. Проїзна частина дороги вул. Вишнева перебуває в незадовільному стані, має значні нерівності в рельєфі, що створює певні незручності як жителям вул. Сухомлинського так і жителям суміжних вулиць.

Дорога бере початок від вул. Тиха, кінець – вул. Сонячна.

Загальна довжина дороги – 903,0 м.

Ширина проїзної частини полотна асфальту складає 4,0 м.,    довжина ділянки, що ремонтується – 608,9 м. 

Розподіл функцій організацій-партнерів у реалізації проекту, обґрунтування ролі кожного партнера;

Великоолександрівська  сільська рада Бориспільського району Київської області виступає як заявник проекту. Департамент капітального будівництва виступає замовником  виконання даного проекту.

 

Наявні наступні документи дозвільного характеру:

                                                                                                                  

Експертний звіт: ФІЛІЯ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА  «СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ЕКСПЕРТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ-ЦЕНТРАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ» ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» «УКРДОРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА»  «Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини  вул. Вишнева  в с. Велика Олександрівка Бориспільського району Київської області»

   За результатами розгляду наданих матеріалів і зняття зауважень встановлено, що зазначена документація, яка враховує обсяги робіт, передбачені  робочим проектом, складена відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва».

 Загальна кошторисна вартість проекту у поточних цінах станом на 18 червня 2015 року складає 1130,154 тис. гривень, у тому числі: будівельні роботи 885,633 тис. грн., інші витрати – 244,521 тис. грн. Із загальної кошторисної вартості  виконано станом на 08.10.2015 р -36,334 тис. грн., в тому числі  інші витрати -36,334 тис. грн. Для реалізації даного проекту необхідно фінансування в загальній сумі 1093,82 тис. грн., з них 984,438 тис. грн. - з державного фонду регіонального розвитку, 109,382 тис. грн. - з місцевого бюджету.

 

 

 

 

2.4. План-графік реалізації заходів проекту

 

Тривалість проекту складатиме 1 місяць.

План заходів має  бути представлений у наступній стандартизованій формі:

 

Рік 1

 

Тривалість

заходу

(по етапах)

 

Коротка назва заходу

Джерела фінансування

(видатки поточні/капітальні)

тис. грн.

 

 

 

ДФРР

Місцевий бюджет

Організації-партнери

 

Місяць 1

 

 

 

 

 

Місяць 2

 

 
 
 

 

Місяць 3

 

 
 
 

 

Місяць 4

 

 

 

 

 

Місяць 5

 

 

 

 

 

Місяць 6

 

 

 

-

 

Місяць 7

 

 

 

-

 

Місяць 8

 

 

 

-

 

Місяць 9

 

 

 

-

 

Місяць 10

Будівельно-монтажні роботи

984,438

109,382

-

 

Місяць 11

 

 

 

-

 

Місяць 12

 

 

 

-

 

 

 

Наступні роки (якщо тривалість проекту перевищує 1 рік)

 

Тривалість

заходу

(по етапах)

 

Коротка назва заходу

Джерела фінансування*

(видатки поточні/капітальні)

тис. грн.

 

 

 

ДФРР

Місцевий бюджет

Організації-партнери

 

Півріччя 1

 

 

 

 

 

Півріччя 2

 

 

 

 

 

Півріччя 3

 

 

 

 

 

Півріччя 4

 

 

 

 
             

*примітка. Обсяги фінансування у наступні роки можуть бути уточнені у період наступного запиту.

 

 

2.5. Очікувані результати проекту

 До цього розділу пропонується включити таку інформацію:

  • короткотривалі та перспективні наслідки реалізації проекту;
  • сформулювати прогнозні дані та показники, яким чином реалізація проекту покращить наявну ситуацію для цільових груп;

Показники успішності проекту

Значення показників станом на початок проекту

Значення показників станом на завершення бюджетного року

Джерела інформації про показники

1 рік проекту

2 рік проекту (за наявності)

3 рік проекту (за наявності)

1 рік після завершення проекту

2 рік після завершення проекту

3 рік після завершення проекту

Капітальний ремонт дороги по

вул. Комсомольська  в с. Нові Петрівці Вишгородського р-ну Київської обл.

0 %

ступінь буд.

готовності

 Ведення в експлуатацію 0,609 км дороги з твердим покриттям

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • сталість результатів проекту. Надати наступні характеристики:

 

 

 

                                      IV. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

 

4.1. Загальний бюджет проекту

Найменування заходів, що здійснюватимуться за проектом

Загальна вартість

(тис. грн.)

Джерела фінансування, тис. грн

у першому бюджетному році

у наступні бюджетні роки

ДФРР

місцевий бюджет

інші учасники проекту

ДФРР

місцевий бюджет

інші учасники проекту

Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул. Сухомлинського  в с. Велика Олександрівка  Бориспільського р-ну Київської обл.

 

 

 

 

1093,82

984,438

109,382

 

 

 

 

РАЗОМ:

1093,82

984,438

109,382

 

 

 

 

                 

 

4.2. Розклад бюджету за статтями видатків

 

Статті видатків

Загальна сума,

тис. грн.

Джерела фінансування, тис. грн

у першому бюджетному році

у наступні бюджетні роки

ДФРР

місцевий бюджет

інші учасники проекту

ДФРР

місцевий бюджет

інші учасники проекту

1. Видатки споживання:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Видатки розвитку:

1093,82

984,438

109,382

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗОМ:

1093,82

984,438

109,382

 

 

 

 

 

 

              4.3. ОЧІКУВАНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

 

Джерела фінансування

Сума (тис. грн)

Частка у % від

загального обсягу фінансування проекту

1. Фінансування з ДФРР

984,438

90%

2. Фінансування з місцевого бюджету

109,382

10%

3. Фінансування за рахунок коштів інших учасників проекту, у тому числі за рахунок:

 

 

1) учасників з бюджетного сектору

 

 

2) учасників з підприємницького сектору

 

 

3) учасників з громадськості

 

 

Загальний обсяг фінансування

1093,82

100%

 

4.4. ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС

Локальний кошторис складено згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1:2013.

 

 

 

V. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

 

Вликоолександрівська сільська  рада: вул. Гагаріна,11, с. Велика Олександрівка Бориспільського району Київської області, т/ф(045-95) 3-05-60,електронна адреса: vos.rada@gmail.com, сільський голова Шевченко Галина Миколаївна

 

Департамент капітального будівництва Київської обласної державної адміністрації: м. Київ, вул. Мельникова, 40 , тел. (044) 206-74-91, електронна адреса: gukb@ukr.net, директор департаменту капітального будівництва Міщенко О.В.

 

 

VІ. ДОДАТКИ

Наводиться додаткова інформація (за потреби).

 

*Проект оформлюється у паперовій формі (у разі потреби) та електронній формі на відповідній сторінці офіційного веб-сайту Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (htpp://dfrr.minregion.gov.ua).

 

Фотозвіт про виконання проекту
13.01.2016