Капітальний ремонт асфальтового покриття з улаштуванням основи по вул. Сагайдачного в с. Зазим'є Броварського району Київської області

Анотація проекту

ІІ. ЗМІСТ ПРОЕКТУ

 

І.

Реєстраційна картка проекту

с.

ІІ.

Зміст проекту

с.

ІІІ.

Проект

с.

1.

Анотація проекту

с.

2

Детальний опис проекту

с.

2.1.

Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

с.

2.2.

Мета та завдання проекту

с.

2.3.

Основні заходи проекту

с.

2.4.

План-графік реалізації заходів проекту

с.

2.5.

Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту

с.

2.6.

Інновації проекту

с.

ІV.

Бюджет проекту

с.

4.1.

Загальний бюджет проекту

с.

4.2.

Розклад бюджету за статтями видатків

с.

4.3.

Очікувані джерела фінансування

с.

4.4.

Локальний кошторис

с.

V.

Інформація про учасників реалізації проекту

с.

VІ.

Додатки

с.

 

ІІІ. ПРОЕКТ

1. Анотація проекту.

2. Детальний опис проекту.

2.1. Опис проблеми, на розв'язання якої спрямований проект.

2.2. Мета та завдання проекту.

2.3. Основні заходи проекту.

2.4. План-графік реалізації заходів проекту.

2.5. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту.

2.6. Інновації проекту.

 

Загальний обсяг опису проекту не може перевищувати 14 сторінок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ІІІ. П Р О Е К Т

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт асфальтового покриття з улаштуванням основи по вул. Сагайдачного в с. Зазим’є Броварського району Київської області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Анотація проекту

            Актуальність проекту; основна проблема проекту; інноваційна, соціально-економічна спрямованість та реальна можливість його виконання;

 

Головним  призначенням даного проекту є: підняття рівня благоустрою населеного пункту загалом та вулиці Сагайдачного зокрема.

 

Проектом пропонується:

- створення комфортних умов для взаємодії  громад  з метою вирішення соціальних та комунальних проблем;

- застосування заходів для належного транспортного-дорожнього сполучення в с. Зазим’є;

- поліпшення інвестиційної привабливості Київщини для залучення інвестицій для технологічної модернізації економіки в області.

 

           Реалізація даного проекту направлена на забезпечення покращення рівня благоустрою, побуту населення.

 

Перелік заходів об’єкту;

Програма стратегії розвитку Київської області на період до 2020 р.,затверджена розпорядженням КОДА від 06.11.2014 №370 ( рішення Київської обласної ради від 04.12.2015 №856-44-VI)

 

Очікувані результати проекту:

 

Проведення капітального ремонту асфальтового покриття вул. Сагайдачного забезпечить покращення рівня благоустрою, побуту населення.

 

Цільові групи проекту:

 

Цільовою групою проекту є забезпечення мешканців вул. Сагайдачного с. Зазим’є дорогою в належному технічному стані.

 

Обсяг коштів, необхідних для реалізації проекту та джерела його фінансування;

 

Загальна кошторисна вартість проекту у поточних цінах станом на 11 листопада 2014 року складає 968,707 тис. гривень, у тому числі: будівельні роботи – 797,231 тис. грн., інші витрати – 171,476 тис. грн.

Для реалізації даного проекту необхідно фінансування в загальній сумі 968,707 тис. грн., з них 871,836 тис. грн. - з державного фонду регіонального розвитку, 96,871 тис. грн. - з місцевого бюджету.

 

 

Організації-партнери, співвиконавці проекту:

 

Київська обласна державна адміністрація, департамент капітального будівництва; Зазимська сільська рада Броварського району Київської області.

 

2. Опис проекту

 

Інформація про адміністративно-територіальну одиницю (в тому числі кількість населення) та опис існуючих потреб і проблем в селі, селищі, місті, регіоні;

Територія, на якій буде реалізовано інвестиційну програму (проект) знаходиться в селі Зазим’є Броварського району Київської області з кількістю населення 2 тис. осіб. Є нагальна необхідність в проведенні капітального ремонту асфальтового покриття, що покращить стан проїжджої частини дороги як зокрема на вул. Сагайдачного, так і в цілому в селі.

 

Детальне визначення проблематики, на основі якої виникла ідея щодо складення цього проекту;

 

Проектом пропонується капітальний ремонт дороги довжиною 550 м. Проїжджа частина дороги вул. Сагайдачного перебуває в незадовільному стані, має значні нерівності в рельєфі, що створює певні незручності як жителям вул. Сагайдачного так і жителям суміжних вулиць, які нею користуються.

Вул. Молодіжна бере початок від вул. Т. Радченко, кінець – вул. Нова.

Загальна площа асфальтового покриття 1925 м2.

Ширина проїжджої частини полотна асфальту складає 3,50 м.,    довжина – 550 м. 

 

Соціальний та економічний аспекти вирішення проблеми у проектний спосіб;

 

Введення в експлуатацію зазначеного об’єкту позитивно вплине на стан проїжджої частини дороги по вул. Сагайдачного в селі Зазим’є Броварського району Київської області.

 

Визначення цільових груп проекту (категорій працівників, верств населення, на які спрямовані результати проекту);

 

Цільова група проекту:  мешканці с. Зазим’є.

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Мета та завдання проекту.

 

       Головною метою даного проекту є підвищення якості дорожнього полотна проїжджої частини дороги по вул. Сагайдачного.

Дорогою щодня користуються близько 350 чоловік.

 

2.3. Опис діяльності у рамках проекту .

 

 

Проектом пропонується капітальний ремонт асфальтового покриття довжиною 550 м. Проїжджа частина дороги вул. Сагайдачного перебуває в незадовільному стані, має значні нерівності в рельєфі, що створює певні незручності як жителям вул. Сагайдачного так і жителям суміжних вулиць

Вул. Молодіжна бере початок від вул. Т. Радченко, кінець – вул. Нова.

Загальна площа асфальтового покриття 1925 м2.

Ширина проїжджої частини полотна асфальту складає 3,50 м.,    довжина – 550 м. 

Розподіл функцій організацій-партнерів у реалізації проекту, обґрунтування ролі кожного партнера;

Зазимська сільська рада Броварського району Київської області виступає як заявник проекту. Департамент капітального будівництва виступає замовником  виконання даного проекту.

 

Наявні наступні документи дозвільного характеру:

                                                                                                                  

Експертний звіт: ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА  «СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ЕКСПЕРТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ-ЦЕНТРАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ» ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА»  «Капітальний ремонт асфальтового покриття з улаштуванням основи по вул. Сагайдачного в с. Зазим’є Броварського району Київської області»

   за результатами розгляду наданих матеріалів і зняття зауважень встановлено, що зазначена документація, яка враховує обсяги робіт, передбачені  дефектним актом, затвердженим Зазимською сільською радою Броварського району Київської області, складена відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва».

Загальна кошторисна вартість проекту у поточних цінах станом на 11 листопада 2014 року складає 968,707 тис. гривень, у тому числі: будівельні роботи – 797,231 тис. грн., інші витрати – 171,476 тис. грн.

Для реалізації даного проекту необхідно фінансування в загальній сумі 968,707 тис. грн., з них 871,836 тис. грн. - з державного фонду регіонального розвитку, 96,871 тис. грн. - з місцевого бюджету.

 

 

2.4. План-графік реалізації заходів проекту

Тривалість проекту складатиме 1 місяць.

План заходів має  бути представлений у наступній стандартизованій формі:

 

Рік 1

 

Тривалість

заходу

(по етапах)

 

Коротка назва заходу

Джерела фінансування

(видатки поточні/капітальні)

тис. грн.

 

 

 

ДФРР

Місцевий бюджет

Організації-партнери

 

Місяць 1

-

-

-

-

 

Місяць 2

-

-

-

-

 

Місяць 3

-

-

-

-

 

Місяць 4

-

-

-

-

 

Місяць 5

-

-

-

-

 

Місяць 6

-

-

-

-

 

Місяць 7

-

-

-

-

 

Місяць 8

-

-

-

-

 

Місяць 9

-

-

-

-

 

Місяць 10

Будівельно-монтажні роботи

871,836

96,871

-

 

Місяць 11

-

-

-

-

 

Місяць 12

-

-

-

-

 

 

             

*примітка. Обсяги фінансування у наступні роки можуть бути уточнені у період наступного запиту.

 

2.5. Очікувані результати проекту

 До цього розділу пропонується включити таку інформацію:

  • короткотривалі та перспективні наслідки реалізації проекту;
  • сформулювати прогнозні дані та показники, яким чином реалізація проекту покращить наявну ситуацію для цільових груп;

Показники успішності проекту

Значення показників станом на початок проекту

Значення показників станом на завершення бюджетного року

Джерела інформації про показники

1 рік проекту

2 рік проекту (за наявності)

3 рік проекту (за наявності)

1 рік після завершення проекту

2 рік після завершення проекту

3 рік після завершення проекту

Капітальний ремонт асфальтового покриття з улаштуванням основи по вул. Сагайдачного в с. Зазим’є Броварського району Київської області

0 %

ступінь буд.

готовності

Проведння капітального ремонту асфальтового покриття з улаштуванням основи по вул. Сагайдачного в с. Зазим’є Броварського району Київської області

-

-

-

-

-

-

  • сталість результатів проекту. Надати наступні характеристики:

 

 

 

                                      IV. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

 

4.1. Загальний бюджет проекту

Найменування заходів, що здійснюватимуться за проектом

Загальна вартість

(тис. грн.)

Джерела фінансування, тис. грн

у першому бюджетному році

у наступні бюджетні роки

ДФРР

місцевий бюджет

інші учасники проекту

ДФРР

місцевий бюджет

інші учасники проекту

Капітальний ремонт асфальтового покриття з улаштуванням основи по вул. Сагайдачного в с. Зазим’є Броварського району Київської області

968,707

871,836

96,871

-

-

-

-

РАЗОМ:

968,707

871,836

96,871

 

 

 

 

                 

 

4.2. Розклад бюджету за статтями видатків

 

Статті видатків

Загальна сума,

тис. грн.

Джерела фінансування, тис. грн

у першому бюджетному році

у наступні бюджетні роки

ДФРР

місцевий бюджет

інші учасники проекту

ДФРР

місцевий бюджет

інші учасники проекту

1. Видатки споживання:

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

2. Видатки розвитку:

968,707

871,836

96,871

-

-

-

-

 

 

 

 

-

-

-

-

РАЗОМ:

968,707

871,836

96,871

-

-

-

-

 

 

              4.3. ОЧІКУВАНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

 

Джерела фінансування

Сума (тис. грн)

Частка у % від

загального обсягу фінансування проекту

1. Фінансування з ДФРР

871,836

90%

2. Фінансування з місцевого бюджету

96,871

10%

3. Фінансування за рахунок коштів інших учасників проекту, у тому числі за рахунок:

-

-

1) учасників з бюджетного сектору

-

-

2) учасників з підприємницького сектору

-

-

3) учасників з громадськості

-

-

Загальний обсяг фінансування

968,707

100%

 

4.4. ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС

Локальний кошторис складено згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1:2013.

 

 

 

V. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

 

Зазимська сільська  рада: вул. Пролетарська, 6, с. Зазим’є Броварського району Київської області, т/ф(045-94) 29-281,

електронна адреса: spichak_09@ukr.net, сільський голова Спичак Людмила Валентинівна

 

Департамент капітального будівництва Київської обласної державної адміністрації: м. Київ, вул. Мельникова, 40 , тел. (044) 206-74-91, електронна адреса: gukb@ukr.net, директор департаменту капітального будівництва Міщенко О.В.

 

 

VІ. ДОДАТКИ

Наводиться додаткова інформація (за потреби).

 

*Проект оформлюється у паперовій формі (у разі потреби) та електронній формі на відповідній сторінці офіційного веб-сайту Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (htpp://dfrr.minregion.gov.ua).

Фотозвіт про виконання проекту
08.09.2016

Декларація про готовність об'єкта до експлуатації  КС 143160950249