Капітальний ремонт дороги по вул. Київська в с. Хотянівка Вишгородського району Київської області

Анотація проекту

ІІ. ЗМІСТ ПРОЕКТУ

 

І.

Реєстраційна картка проекту

с.

ІІ.

Зміст проекту

с.

ІІІ.

Проект

с.

1.

Анотація проекту

с.

2

Детальний опис проекту

с.

2.1.

Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

с.

2.2.

Мета та завдання проекту

с.

2.3.

Основні заходи проекту

с.

2.4.

План-графік реалізації заходів проекту

с.

2.5.

Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту

с.

2.6.

Інновації проекту

с.

ІV.

Бюджет проекту

с.

4.1.

Загальний бюджет проекту

с.

4.2.

Розклад бюджету за статтями видатків

с.

4.3.

Очікувані джерела фінансування

с.

4.4.

Локальний кошторис

с.

V.

Інформація про учасників реалізації проекту

с.

VІ.

Додатки

с.

 

ІІІ. ПРОЕКТ

1. Анотація проекту.

2. Детальний опис проекту.

2.1. Опис проблеми, на розв'язання якої спрямований проект.

2.2. Мета та завдання проекту.

2.3. Основні заходи проекту.

2.4. План-графік реалізації заходів проекту.

2.5. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту.

2.6. Інновації проекту.

 

Загальний обсяг опису проекту не може перевищувати 14 сторінок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ІІІ. П Р О Е К Т

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт дороги  вул. Київська  в

с. Хотянівка Вишгородського р-ну Київської обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Анотація проекту

            Актуальність проекту; основна проблема проекту; інноваційна, соціально-економічна спрямованість та реальна можливість його виконання;

 

Головним  призначенням даного проекту є: підняття рівня благоустрою як зокрема вул. Київська.

 

Проектом пропонується:

- створення комфортних умов для взаємодії  громад  з метою вирішення соціальних та комунальних проблем;

- застосування заходів для належного транспортного-дорожнього сполучення в с. Хотянівка;

- поліпшення інвестиційної привабливості Київщини для залучення інвестицій для технологічної модернізації економіки в області.

 

           Реалізація даного проекту направлена на забезпечення покращення рівня благоустрою, побуту населення.

 

Перелік заходів об’єкту;

Програма стратегії розвитку Київської області на період до 2020 р.,затверджена розпорядженням КОДА від 06.11.2014 №370 ( рішення Київської обласної ради від 04.12.2015 №856-44-VI)

 

Очікувані результати проекту:

 

Проведення капітального ремонту дороги вул. Київська забезпечить покращення рівня благоустрою, побуту населення.

 

Цільові групи проекту:

 

Цільовою групою проекту є забезпечення мешканців вул. Київська

с. Хотянівка дорогою в належному технічному стані.

 

Обсяг коштів, необхідних для реалізації проекту та джерела його фінансування;

 

Загальна кошторисна вартість проекту у поточних цінах станом на 24 вересня 2015 року складає 896,494 тис. гривень, у тому числі: будівельні роботи 674,661тис.грн.; інші витрати -221,833тис.гривень. Із загальної кошторисної вартості  виконано станом на 24.09.2015 р – 42,210тис.грн, в тому числі  інші витрати -42,210 тис. гривень.  Також  проведено коригування проектної документації на суму 9,083 тис. грн. і пройдено державну експертизу на суму 1,329 тис. грн. Для завершення робіт даного проекту необхідно фінансування в загальній сумі 843,872 з них 759,485- з державного фонду регіонального розвитку, 84,387- з місцевого бюджету.

 

 

 

 

 

 

Організації-партнери, співвиконавці проекту:

 

Київська обласна державна адміністрація, департамент капітального будівництва; Хотянівська сільська рада Вишгородського району Київської області.

 

2. Опис проекту

 

Інформація про адміністративно-територіальну одиницю (в тому числі кількість населення) та опис існуючих потреб і проблем в селі, селищі, місті, регіоні;

Територія, на якій буде реалізовано інвестиційну програму (проект) знаходиться в селі Хотянівка Вишгородського району Київської області з кількістю населення 0,8 тис. осіб. Є нагальна необхідність в проведенні капітального ремонту дороги, що покращить стан проїжджої частини дороги як зокрема на вул. Київська, так і в цілому в селі.

 

Детальне визначення проблематики, на основі якої виникла ідея щодо складення цього проекту;

 

Проектом пропонується капітальний ремонт дороги довжиною 488 м. Проїжджа частина дороги вул. Київська перебуває в незадовільному стані, має значні нерівності в рельєфі, що створює певні незручності як жителям вул.. Київська так і жителям суміжних вулиць, які нею користуються, зокрема працівникам та учням в селі загальноосвітньої школи I-II ступеня до якої безпосередньо веде дорога по вул. Київській.

Початок дороги бере від вул. Леніна, кінець – вул. Деснянська.

Загальна довжина дороги довжиною 488 м.

Ширина проїжджої частини полотна асфальту складає 3,50 м.,    довжина – 488 м. 

 

Соціальний та економічний аспекти вирішення проблеми у проектний спосіб;

 

Введення в експлуатацію зазначеного об’єкту позитивно вплине на стан проїжджої частини дороги по вул. Київська в селі Хотянівка Вишгородського району Київської області.

 

Визначення цільових груп проекту (категорій працівників, верств населення, на які спрямовані результати проекту);

 

Цільова група проекту є  мешканці с. Хотянівка, в тому числі сільський голова села Хотянівка  Грищенко Володимир Петрович.

 

 

 

2.2. Мета та завдання проекту.

 

       Головною метою даного проекту є підвищення якості дорожнього полотна проїжджої частини дороги по вул. Київська.

Дорогою щодня користуються близько 150 чоловік.

 

2.3. Опис діяльності у рамках проекту .

 

 

Проектом пропонується капітальний ремонт дороги довжиною 488 м. Проїжджа частина дороги вул. Київська перебуває в незадовільному стані, має значні нерівності в рельєфі, дорожній одяг відсутній на більшій частині ділянки вулиці, що створює певні незручності як жителям вул. Київська так і жителям суміжних вулиць, які нею користуються, зокрема працівникам та учням в селі загальноосвітньої школи I-II ступеня до якої безпосередньо веде дорога по вул. Київська.

Початок дороги бере початок від вул. Леніна, кінець – вул. Деснянська.

Загальна довжина дороги довжиною 488 м.

Ширина проїжджої частини полотна асфальту складає 3,50 м.,    довжина – 488 м. 

Розподіл функцій організацій-партнерів у реалізації проекту, обґрунтування ролі кожного партнера;

Хотянівська сільська рада Вишгородського району Київської області виступає як заявник проекту. Департамент капітального будівництва виступає замовником  виконання даного проекту.

 

Наявні наступні документи дозвільного характеру:

                                                                                                                  

Експертний звіт: ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА  «СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ЕКСПЕРТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ-ЦЕНТРАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ» ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА»  «Капітальний ремонт дороги вул. Київська в с. Хотянівка Вишгородського району Київської області»

   за результатами розгляду наданих матеріалів і зняття зауважень встановлено, що зазначена документація, яка враховує обсяги робіт, передбачені  робочим проектом, складена відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва».

Загальна кошторисна вартість проекту у поточних цінах станом на 24 вересня 2015 року складає 896,494 тис. гривень, у тому числі: будівельні роботи 674,661тис.грн., інші витрати-221,833тис.грн. Із загальної кошторисної вартості  виконано станом на 24.09.2015 р -42,210тис.грн, в тому числі  інші витрати -42,210 тис.грн. Також  проведено коригування проектної документації на суму 9,083 тис. грн. і пройдено державну експертизу на суму 1,329 тис. грн.

Для завершення робіт даного проекту необхідно фінансування в загальній сумі 843,872 з них 759,485- з державного фонду регіонального розвитку та 84,387- з місцевого бюджету.

 

 

 

2.4. План-графік реалізації заходів проекту

 

Тривалість проекту складатиме 1 місяць.

План заходів має  бути представлений у наступній стандартизованій формі:

 

Рік 1

 

Тривалість

заходу

(по етапах)

 

Коротка назва заходу

Джерела фінансування

(видатки поточні/капітальні)

тис. грн.

 

 

 

ДФРР

Місцевий бюджет

Організації-партнери

 

Місяць 1

 

 

 

 

 

Місяць 2

 

 
 
 

 

Місяць 3

 

 
 
 

 

Місяць 4

 

 

 

 

 

Місяць 5

 

 

 

 

 

Місяць 6

 

 

 

-

 

Місяць 7

 

 

 

-

 

Місяць 8

 

 

 

-

 

Місяць 9

 

 

 

-

 

Місяць 10

Будівельно-монтажні роботи

759,485

84,387

-

 

Місяць 11

 

 

 

-

 

Місяць 12

 

 

 

-

 

 

 

Наступні роки (якщо тривалість проекту перевищує 1 рік)

 

Тривалість

заходу

(по етапах)

 

Коротка назва заходу

Джерела фінансування*

(видатки поточні/капітальні)

тис. грн.

 

 

 

ДФРР

Місцевий бюджет

Організації-партнери

 

Півріччя 1

 

 

 

 

 

Півріччя 2

 

 

 

 

 

Півріччя 3

 

 

 

 

 

Півріччя 4

 

 

 

 
             

*примітка. Обсяги фінансування у наступні роки можуть бути уточнені у період наступного запиту.

 

 

2.5. Очікувані результати проекту

 До цього розділу пропонується включити таку інформацію:

  • короткотривалі та перспективні наслідки реалізації проекту;
  • сформулювати прогнозні дані та показники, яким чином реалізація проекту покращить наявну ситуацію для цільових груп;

Показники успішності проекту

Значення показників станом на початок проекту

Значення показників станом на завершення бюджетного року

Джерела інформації про показники

1 рік проекту

2 рік проекту (за наявності)

3 рік проекту (за наявності)

1 рік після завершення проекту

2 рік після завершення проекту

3 рік після завершення проекту

Капітальний ремонт дороги

вул. Київська  в с.Хотянівка Вишгородського р-ну Київської обл.

0 %

ступінь буд.

готовності

 Ведення в експлуатацію.

0,488км 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • сталість результатів проекту. Надати наступні характеристики:

 

 

 

                                      IV. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

 

4.1. Загальний бюджет проекту

Найменування заходів, що здійснюватимуться за проектом

Загальна вартість

(тис. грн.)

Джерела фінансування, тис. грн

у першому бюджетному році

у наступні бюджетні роки

ДФРР

місцевий бюджет

інші учасники проекту

ДФРР

місцевий бюджет

інші учасники проекту

Капітальний ремонт дороги

вул. Київська  в с. Хотянівка Вишгородського р-ну Київської обл.

843,872

759,485

84,387

 

 

 

 

РАЗОМ:

    843,872

759,485

84,387

 

 

 

 

                 

 

4.2. Розклад бюджету за статтями видатків

 

Статті видатків

Загальна сума,

тис. грн.

Джерела фінансування, тис. грн

у першому бюджетному році

у наступні бюджетні роки

ДФРР

місцевий бюджет

інші учасники проекту

ДФРР

місцевий бюджет

інші учасники проекту

1. Видатки споживання:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Видатки розвитку:

843,872

759,485

84,387

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗОМ:

843,872

759,485

84,387

 

 

 

 

 

 

              4.3. ОЧІКУВАНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

 

Джерела фінансування

Сума (тис. грн)

Частка у % від

загального обсягу фінансування проекту

1. Фінансування з ДФРР

759,485

90%

2. Фінансування з місцевого бюджету

84,387

10%

3. Фінансування за рахунок коштів інших учасників проекту, у тому числі за рахунок:

 

 

1) учасників з бюджетного сектору

 

 

2) учасників з підприємницького сектору

 

 

3) учасників з громадськості

 

 

Загальний обсяг фінансування

843,872

100%

 

4.4. ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС

Локальний кошторис складено згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1:2013.

 

 

 

V. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

 

Хотянівська сільська  рада: вул. Деснянська, 9, с. Хотянівка Вишгородського району Київської області, т/ф(045-96) 211-42, 211-28,

електронна адреса: hsr2009@ukr.net, сільський голова Грищенко Володимир Петрович.

 

Департамент капітального будівництва Київської обласної державної адміністрації: м. Київ, вул. Мельникова, 40 , тел. (044) 206-74-91, електронна адреса: gukb@ukr.net, директор департаменту капітального будівництва Міщенко О.В.

 

 

VІ. ДОДАТКИ

Наводиться додаткова інформація (за потреби).

 

*Проект оформлюється у паперовій формі (у разі потреби) та електронній формі на відповідній сторінці офіційного веб-сайту Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (htpp://dfrr.minregion.gov.ua).

Фотозвіт про виконання проекту
08.09.2016

Декларація про готовність об'єкта до експлуатації  КС 143160950214