Капітальний ремонт будівлі Горобіївського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дитячий садок» в с. Горобіївка, Сквирський район Київської області

Анотація проекту

ІІ. ЗМІСТ ПРОЕКТУ

 

 

 

 

І.

Реєстраційна картка проекту

с. 1

ІІ.

Зміст проекту

с. 3

ІІІ.

Проект

с. 4

1.

Анотація проекту

с. 6

2

Детальний опис проекту

с. 7

2.1.

Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

с. 7

2.2.

Мета та завдання проекту

с. 8

2.3.

Основні заходи проекту

с. 9

2.4.

План-графік реалізації заходів проекту

с. 10

2.5.

Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту

с. 10

2.6.

Інновації проекту

с. 10

ІV.

Бюджет проекту

с. 11

4.1.

Загальний бюджет проекту

с. 11

4.2.

Розклад бюджету за статтями видатків

с. 11

4.3.

Очікувані джерела фінансування

с. 11

4.4.

Локальний кошторис

с. 12

V.

Інформація про учасників реалізації проекту

с. 12

 

 

с. 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. ПРОЕКТ

1. Анотація проекту.

2. Детальний опис проекту.

2.1. Опис проблеми, на розв'язання якої спрямований проект.

2.2. Мета та завдання проекту.

2.3. Основні заходи проекту.

2.4. План-графік реалізації заходів проекту.

2.5. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту.

2.6. Інновації проекту.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт будівлі Горобіївського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» в с.Горобіївка, Сквирський район Київської області»

 

у рамках реалізації проекту «Розвиток єдиного освітнього простору та створення освітніх округів з опорними навчальними закладами в умовах Сквирської територіальної громади Київської області»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            1.Анотація проекту

 

 

 

 

Горобіївський навчально-виховний комплекс як опорний навчальний заклад Горобіївського  освітнього округу в межах Сквирської територіальної громади має забезпечити надання якісних освітніх послуг через співробітництво територіальних громад сіл Горобіївка, Оріховець, Шаліївка, Лаврики, Каленна.

Головною метою даного проекту є забезпечення підвищення якості та рівного доступу населення Сквирської територіальної громади до загальної середньої освіти, особливо в сільській місцевості, шляхом оптимізації мережі навчальних закладів та покращення їх матеріально-технічної бази (зокрема капітальний ремонт Горобіївського НВК як опорного навчального закладу, що має забезпечити дітям доступність до якісної освіти незалежно від місця проживання).

Зменшення концентрації сільського населення не повинно негативно впливати на доступ сільських жителів до освітніх послуг.

Проект реалізується з метою розвитку матеріально-технічної бази опорних навчальних закладів освітніх округів, які мають забезпечити організацію в  межах  Сквирської територіальної громади ефективної системи освіти; забезпечити рівний   доступ  дітей  відповідного  віку  до якісної   дошкільної,   загальної   середньої,   позашкільної освіти, допрофесійного навчання незалежно від місця їх проживання; ефективне використання  творчого  потенціалу   педагогічних працівників навчальних закладів; раціональне використання навчально-методичної, матеріально-технічної  бази  суб'єктів  округу, її  зміцнення та модернізацію.

Проектом пропонується:

- капітальний ремонт Горобіївського навчально-виховного комплексу як опорного навчального закладу Горобіївського освітнього округу в межах Сквирської територіальної громади;

- забезпечення надання якісних освітніх послуг в опорному навчальному закладі;

- упровадження заходів енергозбереження та раціонального використання коштів, спрямованих на розвиток освіти в регіоні;

- сприяння  розвитку сфери інтелектуальних послуг;

- покращення умов навчання та виховання учнів.

Реалізація даного проекту направлена на  недопущення поглиблення регіональних диспропорцій у доступі населення насамперед до якісних освітніх послуг та забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для людини незалежно від місця її проживання

 

                             

 

Перелік заходів проекту:

Капітальний ремонт будівлі Горобіївського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» в с. Горобіївка, Сквирський район Київської області»

 

 

 

                    Очікувані результати проекту:

 

Створення сприятливих умови для надання якісних освітніх послуг дітям, незалежно від місця проживання, та раціональне використання бюджетних коштів шляхом впровадження заходів з енергозбереження.

 

                     Цільові групи проекту:

 

Цільова група проекту є  діти дошкільного віку, діти та молодь шкільного віку, педагогічні працівники сіл Горобіївка, Лаврики, Оріховець, Шаліївка, Каленна.

 

 

Обсяг коштів, необхідних для реалізації проекту та джерела його фінансування;

 

Загальна кошторисна вартість проекту «Капітальний ремонт будівлі Горобіївського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» в с. Дулицьке» відповідно до позитивного експертного звіту складає – 1199,411 тис. грн.

 

Необхідні кошти  на 2015 р. - у сумі 1199,411  тис. грн., у т.ч., 1079,470 тис. грн. (ДФРР), 119,941 тис. грн. (місцевий бюджет).

 

Організації-партнери, співвиконавці проекту:

 

Київська обласна державна адміністрація, департамент капітального будівництва; Сквирська районна державна адміністрація, Сквирська районна рада.

 

2. Опис проекту

 

2.1. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

 

Територія, на якій буде реалізовано інвестиційну програму (проект), знаходиться в  Сквирському районі Київської області, зокрема в селі Горобіївка. У селі горобіївка знаходиться навчально-виховний комплекс, у складі школи І-ІІІ ступенів та дитячого садка. У заклад підвозяться на навчання учні шкільного та дошкільного віку із сіл Лаврики, Шаліївка, Каленна, Оріховець. У 2013 році було призупинено навчання учнів і в Шаліївській ЗОШ І-ІІ ст. та організовано їх підвезення в Горобіївський НВК. З 2016 року планується пониження ступеня Оріховецького НВК та підвезення решти учнів до Горобіївського НВК. На сьогодні існує потреба в розвитку матеріально-технічної бази Горобіївського НВК для покращення санітарних умов перебування учнів шкільного та дошкільного віку, а також з метою впровадження заходів з енергозбереження.   

Проектом пропонується здійснити капітальний ремонт Горобіївського НВК, зокрема необхідно створити належні санітарно-гігієнічні умови для учнів, впровадити заходи з енергозбереження шляхом заміни вікон на енергозберігаючі,провести  ремонт їдальні, внутрішніх убиралень.

 

Соціальний та економічний аспекти вирішення проблеми у проектний спосіб:

Введення в експлуатацію зазначеного об’єкту дасть змогу поліпшити інвестиційну привабливість Київщини, сприятиме  розвитку сфери

інтелектуальних послуг, створить сприятливі умови для надання якісних освітніх послуг дітям незалежно від місця проживання.

 

 

Підтвердження відповідності проекту Державній стратегії регіонального розвитку, стратегії розвитку регіону, а також плану заходів з її реалізації. Додати витяги з копії відповідних документів та посилання на відповідний веб-сайт.

Проект передбачений Державною стратегією регіонального розвитку (ціль 2), а також рішенням сесії Сквирської районної ради від 29 вересня 2015 року №01-39-06; Проектом обласного плану створення освітніх округів та модернізації мережі навчальних закладів, у тому числі шкіл-інтернатів» від 28.02.2013 року; районним планом створення освітніх округів та модернізації мережі навчальних закладів на 2013-2015 роки, затвердженим розпорядженням голови Сквирської РДА від 04 березня 2013 року №65; Програмою соціально-економічного та культурного розвитку Сквирського району на 2015рік, затвердженою рішенням  сесії Сквирської районної ради від 26.02.2015 №03-36-06.

09000skvira@gmail.com

 

Визначення цільових груп проекту (категорій працівників, верств населення, на які спрямовані результати проекту);

 

Цільова група проекту є  мешканці Сквирського району, у тому числі діти дошкільного та шкільного віку сіл Горобіївка, Лаврики, Шаліївка, Оріховець, Каленна.

 

2.2. Мета та завдання проекту.

 

       Головною метою даного проекту:  є недопущення поглиблення регіональних диспропорцій у доступі населення насамперед до освітніх послуг.

Завдання проекту полягає у створенні сприятливих умов для надання якісних освітніх послуг дітям незалежно від місця проживання, підвищення стандартів життя в сільській місцевості.

 

2.3. Опис діяльності у рамках проекту .

 

Проектом пропонується здійснити капітальний ремонт Горобіївського НВК. У навчальному закладі необхідно створити належні санітарно-гігієнічні умови для учнів, впровадити заходи з енергозбереження шляхом заміни вікон на енергозберігаючі, ремонту їдальні, внутрішніх убиралень.

Проект передбачений рішенням сесії Сквирської районної ради від 29 вересня 2015 року №01-39-06; Проектом обласного плану створення освітніх округів та модернізації мережі навчальних закладів, у тому числі шкіл-інтернатів» від 28.02.2013 року; районним планом створення освітніх округів та модернізації мережі навчальних закладів на 2013-2015 роки, затвердженим розпорядженням голови Сквирської РДА від 04 березня 2013 року №65; Програмою соціально-економічного та культурного розвитку Сквирського району на 2015рік, затвердженою рішенням  сесії Сквирської районної ради від 26.02.2015 №03-36-06.

Розподіл функцій організацій-партнерів у реалізації проекту, обґрунтування ролі кожного партнера;

Сквирська районна адміністрація Київської області в особі відділу освіти Сквирської РДА виступає як заявник проекту.

Департамент капітального будівництва виступає замовником  виконання даного проекту.

 

Наявні наступні документи дозвільного характеру:

                                                                                                                  

Експертний звіт ТОВ з обмеженою відповідальністю «Експертиза МВК»:

«Капітальний ремонт будівлі Горобіївського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» в с. Горобіївка, Сквирський район».

Відповідно до позитивного експертного звіту загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом на 10.08.2015 р.  складає – 1199,411 тис. грн., у тому числі будівельні роботи – 932,056 тис. грн., інші витрати – 267,355 тис. грн.

 

Необхідні кошти  на 2015 р. - у сумі 1199,411  тис. грн., у т.ч., 1079,470 тис. грн. (ДФРР), 119,941 тис. грн. (місцевий бюджет).

 

 

 

 

2.4. План-графік реалізації заходів проекту

Тривалість проекту складатиме  2 місяці.

 

Рік 1

 

Тривалість

заходу

(по етапах)

 

Коротка назва заходу

Джерела фінансування

(видатки поточні/капітальні)

тис. грн.

 

 

 

ДФРР

Місцевий бюджет

Організації-партнери

 

Місяць 1

 

 

 

 

 

Місяць 2

 

 
 
 

 

Місяць 3

 

 
 
 

 

Місяць 4

 

 

 

 

 

Місяць 5

 

 

 

 

 

Місяць 6

 

 

 

-

 

Місяць 7

 

 

 

-

 

Місяць 8

 

 

 

-

 

Місяць 9

 

 

 

-

 

Місяць 10

Будівельно-монтажні роботи

 

 

-

 

Місяць 11

Будівельно-монтажні роботи

1079,470

119,941

-

 

Місяць 12

 

 

 

-

 

 

 

Наступні роки (якщо тривалість проекту перевищує 1 рік)

 

Тривалість

заходу

(по етапах)

 

Коротка назва заходу

Джерела фінансування*

(видатки поточні/капітальні)

тис. грн.

 

 

 

ДФРР

Місцевий бюджет

Організації-партнери

 

Півріччя 1

 

 

 

 

 

Півріччя 2

 

 

 

 

 

Півріччя 3

 

 

 

 

 

Півріччя 4

 

 

 

 
             

*примітка. Обсяги фінансування у наступні роки можуть бути уточнені у період наступного запиту.

 

 

2.5. Очікувані кількісні та якісні результати проекту

 Короткотривалі та перспективні наслідки реалізації проекту – створення належних санітарних умов навчання і виховання дітей дошкільного та шкільного віку; щорічна економія енергоресурсів; реорганізація навчальних закладів у Горобіївському освітньому окрузі; економія коштів у результаті закриття Шаліївської ЗОШ, Каленнівського НВО (250,000 щорічно) та реорганізації Оріховецького НВК (350,000 щорічно).

 

Показники успішності проекту

Значення показників станом на початок проекту

Значення показників станом на завершення бюджетного року

Джерела інформації про показники

1 рік проекту

2 рік проекту (за наявності)

3 рік проекту (за наявності)

1 рік після завершення проекту

2 рік після завершення проекту

3 рік після завершення проекту

Капітальний ремонт Горобіївського НВК   

0 %

ступінь буд.

готовності

 Заміна вікон, дверей на енергозберігаючі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              2.6. Інновації проекту

 

Створення єдиного освітнього простору в межах Сквирської територіальної громади через утворення освітніх округів з опорними навальними закладами.                                 

 

                                   IV. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

 

4.1. Загальний бюджет проекту

Найменування заходів, що здійснюватимуться за проектом

Загальна вартість

(тис. грн)

Джерела фінансування, тис. грн

у першому бюджетному році

у наступні бюджетні роки

ДФРР

місцевий бюджет

інші учасники проекту

ДФРР

місцевий бюджет

інші учасники проекту

Капітальний ремонт Горобіївського НВК Сквирського району Київської області

               1199,411 

1079,470

119,941

 

 

 

 

РАЗОМ:

1199,411 

1079,470

119,941

 

 

 

 

                 

 

4.2. Розклад бюджету за статтями видатків

 

Статті видатків

Загальна сума,

тис. грн

Джерела фінансування, тис. грн

у першому бюджетному році

у наступні бюджетні роки

ДФРР

місцевий бюджет

інші учасники проекту

ДФРР

місцевий бюджет

інші учасники проекту

1. Видатки споживання:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Видатки розвитку:

               1199,411 

1079,470

119,941

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗОМ:

               1199,411 

1079,470

119,941

 

 

 

 

 

 

             

4.3. ОЧІКУВАНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

 

Джерела фінансування

Сума (тис. грн)

Частка у % від

загального обсягу фінансування проекту

1. Фінансування з ДФРР

1079,470

90,0%

2. Фінансування з місцевого бюджету

119,941

10,0%

3. Фінансування за рахунок коштів інших учасників проекту, у тому числі за рахунок:

 

 

1) учасників з бюджетного сектору

 

 

2) учасників з підприємницького сектору

 

 

3) учасників з громадськості

 

 

Загальний обсяг фінансування

1199,411 

100%

 

4.4. ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС

Локальні кошториси складено згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1:2013.

 

V. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

 

Відділ освіти Сквирської районної державної адміністрації Київської області: м. Сквира  Сквирського району Київської області вул. Богачевського, 55 т/ф (045-68) 5-25-75, електронна адреса: skviravo@ukr.net, начальник відділу освіти Олександр Вікторович Заболотний.

 

Департамент капітального будівництва Київської обласної державної адміністрації: м.Київ, вул.Мельникова, 40 , тел. (044) 206-74-91, електронна адреса: gukb@ukr.net, директор департаменту капітального будівництва Міщенко Олег Вікторович

 

 

VI. ДОДАТКИ

Рішення сесії Сквирської районної ради про спів фінансування проекту від 29 вересня 2015 року №01-39-06.

Розпорядження голови Сквирської районної ради «Про затвердження плану оптимізації мережні навчальних закладів та створення освітніх округів на період 2013-2015 років».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотозвіт про виконання проекту
12.09.2016

Декларація про готовність об'єкта до експлуатації  КС 143160720267