Створення інноваційних умов для всебічного розвитку дітей на базі Широківської районної школи мистецтв

Анотація проекту

Актуальність і основна проблематика проекту

Розбудова державності в Україні зумовила нові тенденції в розвитку культури, освіти та виховання підростаючого покоління. З’явилася нагальна потреба суспільства у творчих, діяльних, обдарованих інтелектуально і духовно розвинених громадянах.

Відповідно до Указу Президента України від 28 грудня 2012 року № 756/2012 «Про проведення у 2013 році в Україні Року дитячої творчості» та з метою подальшого задоволення культурних потреб мешканців Широківщини, прищеплення естетичного смаку, виховання у підростаючого покоління любові до української культури, виявлення творчих, діяльних, обдарованих дітей, виникає необхідність створення умов для забезпечення змістовної позашкільної освіти.

         Одним із шляхів вирішення цих проблем є створення на базі Широківської районної школи мистецтв умов для забезпечення змістовного дозвілля та здобуття учнями позашкільної початкової естетичної освіти шляхом модернізації існуючих і запровадження нових сучасних технологій. Під час проведення учбових занять та семінарів, на репетиціях та концертах, беручи участь у творчих конкурсах та фестивалях, досягається гармонійне та творче естетичне виховання учнів у школі. Гостро постає питання про розширення спектру естетичних послуг, їх якості та доступності. Особливо актуальним це питання є для нашого сільського району, і в першу чергу в забезпеченні умов для змістовного дозвілля дітей та здобуття учнями  позашкільної початкової спеціальної освіти.

     Основним завданням для вирішення цієї проблеми є :

 • збереження та розвиток матеріальної бази школи, відкриття філій на території сільських рад та вирішення питання їх фінансування;
 • створення умов для забезпечення фундаментальної практичної професійної підготовки учнів.

         Однак через слабку матеріальну базу це не забезпечує повною мірою потреб населення району.

         Для того, щоб у процесі навчання в школі естетичного виховання розкрити творчі здібності і таланти дітей та молоді Широківщини, необхідно створити оптимальні та комфортні умови для вихованців:

 • провести ремонтні роботи в учбових класах та студіях;
 • забезпечити учбові приміщення музичними інструментами, аудіо, відео, комп’ютерною та оргтехнікою.

          За останні роки, незважаючи на зусилля місцевої влади щодо покращення умов для забезпечення змістовного дозвілля дітей та здобуття учнями позашкільної початкової естетичної освіти, це завдання виконано не в достатній мірі і потребує ще вирішення багатьох питань.

          Виходячи  з цього, Широківська районна рада вважає за необхідне створення на базі районної школи мистецтв інноваційних умов для всебічного розвитку дітей та здобуття учнями позашкільної початкової естетичної освіти шляхом модернізації існуючих і запровадження нових сучасних технологій та обладнань.

Реальність виконання даного проекту

             Проект спрямований на те, щоб через створення оптимальних та комфортних умов у навчальному закладі шляхом модернізації існуючих і запровадження нових сучасних технологій та обладнань розвивати творчість дітей та молоді в різних напрямах мистецтва, забезпечити вільний розвиток особистості учнів через участь у дитячих виконавських колективах, передавати від старшого покоління молодшому народні звичаї, традиції і обряди.

              Приміщення Широківської районної школи мистецтв, загальною площею 476 м2, яке використовується, не є спеціально збудованими, а пристосоване для використання. Протягом 2008 - 2012 років проведено заміну 10 вікон на енергозберігаючі - металево-пластикові, здійснено ремонт покрівлі даху, виконані внутрішні оздоблювальні роботи в коридорах та вестибюлях школи. Проведено капітальний ремонт студії хореографії.

            Проте для задоволення естетичних потреб та смаків учнів школи необхідно завершити ремонтні роботи з реконструкції навчальних класів, і в першу чергу в студіях образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Для проведення концертів, зборів, зустрічей та інших заходів потрібно виконати облицювальні та монтажно-технічні роботи в приміщенні, де б розмістився невеликий, але зручний актовий зал з роялем.

      Здійснення комплексного пакету робіт у приміщенні школи дозволить в повній мірі задовольнити потреби в необхідній кількості класів та студій для проведення навчальної роботи та створить умови для надання широкого спектру послуг жителям Широківщини.

Перелік заходів проекту:

1. Створення робочих органів виконання проекту:

1.1. Створення координаційної ради виконання проекту із представників районної ради, райдержадміністрації, депутатів Широківської районної ради, сектору містобудування та архітектури райдержадміністрації, відділу культури і туризму райдержадміністрації, Широківської районної школи мистецтв.

1.2. Створення робочої групи в складі керівника проекту, координатора проекту, бухгалтера проекту.

2. Навчально-методичний супровід проекту:

2.1.Проведення семінару під час реалізації проекту для представників органів місцевого самоврядування з питань створення інноваційних умов для всебічного розвитку дітей та здобуття учнями позашкільної початкової естетичної освіти шляхом модернізації існуючих і запровадження нових сучасних технологій і обладнань на базі районної школи  мистецтв.

3. Здійснення ремонту приміщення Широківської районної школи мистецтв :

3.1 Виготовлення проектно-кошторисної документації;

3.2. Заміна дверей на металеві;

3.3. Заміна 8 вікон на металево - пластикові;

3.4. Встановлення  захисних решіток на вікна;

3.5. Ремонтні роботи:

 •  реконструкція актового залу;
 •  ремонтні роботи по обладнанню 2 студій художнього відділення;
 •  Перепланування класу музично - теоретичних дисциплін

3.6. Придбання комп’ютерної  та оргтехніки; 

3.7. Придбання сучасних меблів, музичних інструментів, мікрофонів, звукопідсилювальної апаратури.

4. Проведення рекламно-інформаційної кампанії:

4.1. Висвітлення процесу реалізації проекту в засобах масової інформації;

4.2. Висвітлення процесу реалізації проекту на Інтернет сайті району.

5. Підготовка звітів та громадський моніторинг проекту:

5.1. Проведення відкритого круглого столу за результатами реалізації проекту із заслуховуванням звіту робочої групи та громадської оцінки ефективності заходів проекту;

5.2. Підготовка детального звіту по проекту та забезпечення його висвітлення на сторінках районної газети «Вісник».

       Передбачається : розширення спектру естетичних послуг для творчих дітей, в тому числі організація культурно-масової роботи.

      Даний проект є першим етапом при створенні якісної системи та інноваційних умов для всебічного розвитку дітей, здобуття учнями  позашкільної початкової освіти естетичного виховання, розкриття творчих здібностей і талантів дітей та молоді Широківщини.

     Другим етапом буде збільшення кількості філій на території сільських територіальних громад району.

Очікувані результати проекту

Очікуваними результатами реалізації проекту є створення якісної системи надання послуг для змістовного дозвілля дітей та здобуття учнями позашкільної початкової спеціальної освіти, розширення їх кількості, забезпечення доступності до них всіх громадян району, які зацікавлені в цих послугах. Все це дасть змогу:

 • cтворити умови для творчого розвитку молодого покоління
 • зміцнити матеріально-технічну базу школи
 • збільшити контингент учнів школи
 • забезпечити доступність позашкільної освіти дітей, які проживають у сільській місцевості, шляхом відкриття філій на території сільських територіальних громад району
 • поліпшити забезпечення школи естетичного виховання підручниками та методичною літературою

Обсяг коштів, необхідних для реалізації проекту, та джерела його фінансування:

Джерела фінансування

тис. грн.

%

Фінансування з боку учасника Конкурсу (Широківської районної  ради)

40.0

17,2

Фінансування з фонду Конкурсу

157,057

67,7

Фінансування з боку організації-партнера ()

35,0

15,1

Сукупне фінансування

232,057

100

Організації - партнери , вони є і співвиконавцями проекту:

 1. ФОП «Буртин»

Керівник : Буртин Микола Юрійович

 1. КП “Фрунзенський ЖКП”

Керівник : Шишка Володимир Анатолійович

3. Широківська районна громадська організація «Стимул розвитку»