Виховання у дошкільників основ національної самосвідомості та їх фізичного розвитку шляхом створення зовнішнього розвивального середовища у стилі козацтва з елементами петриківського розпису Петриківської селищної ради Петриківського району

Анотація проекту

Назва Проекту : Виховання у дошкільників основ національної самосвідомості та їх фізичного розвитку шляхом створення зовнішнього розвивального середовища у стилі козацтва з елементами петриківського розпису.

Актуальність Проекту: Згідно з положеннями Національної доктрини розвитку освіти, " національне виховання має здійснюватися на всіх етапах навчання дітей та молоді, забезпечувати всебічний розвиток, гармонійність та цілісність особистості, розвиток її здібностей та обдарувань, збагачення на цій основі інтелектуального потенціалу народу, його духовності й культури...". Така  постановка  питання націлює на розуміння тієї істини, що патріотами не стають у зрілому віці. Почуття любові до Батьківщини, поваги до свого народу, його історії, усвідомлення себе часткою великої і давньої нації мають формуватися з самого раннього дитинства, „вбиратися з молоком матері”.

Актуальність проекту полягає у впровадженні ефективних  методів та інноваційних  підходів у процесі освітньо-виховного  педагогічного процесу щодо формування здорового способу життя дітей, їх достатнього фізичного розвитку  та вихованні патріотизму, почуття національної самосвідомості на базі державного дошкільного навчального закладу.

Враховуючи загальнодержавне питання – прийняття у 2013 році рішення ЮНЕСКО про включення  Петриківського розпису до Списку нематеріальної культурної спадщини людства, Проект  сприяє якомога ширшому залученню населення громади, зокрема дітей, до пізнання скарбів народної творчості.

Основна проблема Проекту: Працюючи на запобігання захворюваності дітей, уміння дошкільників  керувати своїм здоров’ям спонукають усі зацікавлені структури  до пошуку нових підходів до формування навичок здорового способу життя ще з раннього дитинства, адже цей період є найсприятливішим для оволодіння основними знаннями і навичками з охорони здоров’я, які згодом перетворяться у важливий компонент загальної культури людини та вплинуть на формування здорового способу життя всього суспільства.

Соціально-економічна спрямованість та реальність виконання Проекту: Реалізація Проекту  матиме  значний соціально-економічний вплив на розвиток громади селища, оскільки покращить інфраструктуру селища і дошкільного навчального закладу зокрема. При дотриманні умов учасників реалізації Проекту, буде забезпечено його успішне виконання.

Напрями інновацій: Інноваційність проекту полягає у створенні зовнішнього розвивального середовища у стилі козацтва  з елементами петриківського розпису, яке  забезпечить комплексний підхід у ефективному використанні різних форм та методів виховання патріотизму, любові до рідного краю, національних традицій мистецтва та забезпеченні достатнього фізичного розвитку дошкільників, забезпеченні виконання завдань щодо  використання   часу перебування дітей у дошкільному закладі для того, щоб привити у них почуття патріотизму, любові до рідного краю, ознайомити  зі звичаями народу,який проживав у даній місцевості, побутом  козацтва шляхом безпосереднього впливу  на дошкільників як зовнішнього розвивального середовища,  так і групових осередків народознавства,  та забезпечити неперервність процесу цінностей та понять, спрямованих на формування здоров’язбережувальних умінь і навичок, свідомого ставлення до оцінки власного здоров’я кожною дитиною, прийняття нею мотивованих оптимальних рішень щодо дотримання вимог  ведення здорового способу життя, адекватну оздоровчу поведінку.

Перелік заходів Проекту: -     Організація та проведення  батьківських  зборів з метою виявлення громадської думки, побажання та ініціативи батьківської громади щодо необхідності створення та значущості зовнішнього розвивального середовища даної конфігурації в рамках загального облаштування території ігрових майданчиків;

  • Оздоблення дитячих ігрових павільйонів петриківським розписом;
  • Установка на подвір’ї  закладу дитячої української хатинки, оздобленої елементами петриківського декоративного розпису  та облаштованої  відповідними речами домашнього вжитку  козаків – посудом та  атрибутами ;

-Оздоблення наявного спортивно-ігрового обладнання екологічно-чистими матеріалами (деревом, очеретом, рогозом ) з використанням елементів козацтва ;

-Встановлення дитячого спортивно - ігрового комплексу та оснащення його  елементами козацтва: куренями, перелазами, спостережними вежами. Дитячий ігровий комплекс буде виготовлений із екологічно чистої деревини та гармонійно поєднаний із сучасними гірками, драбинками та іншим спортивним обладнанням ;

Очікувані результати Проекту: - Створення умов для  формування  у дитини відповідних фізичних навиків,  виховання патріотичних почуттів, любові до рідного краю, ознайомлення зі звичаями українського народу та  козаків;

  • Успішна реалізація завдання щодо створення умов для оптимально активної життєдіяльності дітей , формування у малят  основ культури здоров’я;
  • Створення ефективної моделі співпраці педагогів закладу та батьків вихованців щодо виховання патріотизму дітей, їх національної самосвідомості у комплексі з використанням  здоров’язберігаючих технологій, як основного елементу загальнолюдської культури;
  • Забезпечення  створення цілісної системи  зовнішнього  розвивального ігрового середовища в національно-українському стилі  з елементами петриківського розпису та групових осередків  народознавства, в рамках виконання вимог Базового компоненту дошкільної освіти.

Цільові групи Проекту:    Проект спрямовано на всі соціальні верстви населення. Особливої ваги проект набуває саме для дітей дошкільного віку,  батьківського загалу та педагогічного колективу дошкільного закладу.

Організації – партнери, співвиконавці Проекту: ТОВ «Агро-Альянс К»,ТОВ «Агрофірма «Світанок» ,ТОВ «Альфа-Агро», ТзОВ «Петриківка», ТОВ «ПМК 17 – Персонал», ТОВ «ІНТТАС ГМБХ», Благодійний фонд «Берегиня», ФГ «Еталон», приватні підприємці: Волошина А.С. та  ХоменкоВ.В.

Обсяг коштів, необхідних для реалізації Проекту та джерела його фінансування: Загальний бюджет проекту становить–250,00 тис.грн., з фонду Конкурсу – 162,00 тис.грн, з боку Учасника конкурсу (місцевий бюджет) – 70,00 тис.грн, кошти організацій-партнерів – 18,00 тис.грн.