Впровадження інноваційних енерго - та ресурсозберігаючих технологій для забезпечення сталого розвитку та іституційної сталості закладів соціально - культурної сфери у паливних брикетах

Анотація проекту

Одним із завдань Стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року ,Стратегії розвитку Межівського району до 2020 є розвиток альтернативної енергетики шляхом створення умов для розробки та реалізації інвестиційних проектів у сфері альтернативної енергетики та забезпечення доступу до технологій використання альтернативних джерел енергії. З огляду на зростання вартості енергоносіїв, стають економічно вигідними нові типи проектів з енергомодернізації та пошуку нових джерел енергозабезпечення.

У 2014 році реалізовані мікропроекти в рамках спільного проекту ЕС/ПРООН  "Місцевий розвиток, оріентований на громаду" ІІ фаза,  в рамках якого громади Демуринської селищної та Веселівської сільської рад в комунальних заклад замінили систему опалення з встановленням піролізного котла які потребують альтернативного виду палива.

 перелік заходів  проекту :

  • Організаційні та контрольні (підготовка організаційно-правових документів, постановка технічних завдань, постійний моніторинг та санітарний контроль, укладання договорів на виконання робіт);
  • Моніторингові заходи (круглий стіл, наради-семінари, проведення громадських слухань, розгляд питань на сесії районної ради);
  • Придбання обладнання та монтажні роботи;
  • Аналіз та оцінка результатів проекту.

очікувані результати  проекту:

- реалізація завдань Стратегії розвитку регіону;

- створення виробничих потужностей по виготовленню паливних брикетів;                     

- формування організаційних, методологічних та фінансових основ для сталого функціонування лінії по виробництву паливних брикетів;

- створення додаткових  робочих місць;

- розширення сфери використання альтернативних видів палива;

- розвиток малого та середнього підприємництва;                               

- отримання додаткових надходжень до бюджету;

- забезпечення стратегічного розвитку місцевої громади, регіону;     

- підвищення ефективності діяльності органів місцевого самоврядування;

- покращення санітарного та екологічного стану місцевості.

цільові групи проекту:

  • територіальні громади Межівського району;
  • бюджетні установи;
  • заклади соціально-культурної сфери;
  • місцеві фермери, підприємці, населення;

обсяг коштів, необхідних для реалізації проекту та джерела його фінансування:

 Загальний розмір бюджету складає 715,0 тис. грн., в тому числі:

200,0 тис. грн. (23 % загального бюджету) за рахунок Фонду ,

380,0 тис. грн. (53 % загального бюджету) за рахунок ради-переможця,

135,0  тис. грн. (19 % загального розміру бюджету) за рахунок рад і організацій

 організації-партнери, співвиконавці проекту:

ПГСП “Мрія”                                           20,0  тис. грн.

ТОВ “Фрунзе”                                          20,0 тис. грн.  

ДОКП “Межівський  комунсервіс”             40,0 тис. грн.

11 сільських, селищних рад                     55,0 тис. грн.