Програма „Схема планування території Ужгородського району” на 2013-2015 роки

Анотація проекту

Програма „Схема планування території Ужгородського району” на 2013-2015 роки. Необхідність розроблення Схеми планування території Ужгородського району (далі – Схема) викликана змінами, що відбулися в соціально-економічному житті країни, змінами у нормативній базі. Один із ключових принципів сучасної економічної діяльності – перехід до ринкової економіки. Наявність Схеми дасть змогу обґрунтованого передбачення ситуації, що складатиметься в перспективі у разі прийняття тієї чи іншої стратегії використання території району, оцінки ближніх та віддалених наслідків сьогоднішніх господарських дій. Перелік заходів проекту: визначення технічного завдання з врахуванням пропозицій (зауважень) внесеними Середнянською селищною, сільськими радами, фізичними та юридичними особами; вивчення сучасного стану району на підставі систематизації матеріалів наданих управліннями райдержадміністрації, державними підприємствами, Середнянською селищною і сільськими радами, топо-геодезичного знімання території району в М 1:25 000; аналіз основних проблем, передумов і обмежень планування території району; обґрунтування та розробка пропозицій щодо комплексу заходів на найбільш раціональну територіальну та господарську організацію території; визначення місця району у міжобласному розподілі праці та розселення. Розроблена містобудівна документація визначить перспективи розвитку району як самостійної адміністративно-територіальної одиниці і як частини загальногосподарського комплексу області. Схемою будуть надані обґрунтовані пропозиції щодо: змін у територіальному розподілі праці і розміщенні виробничих сил району; обґрунтування напрямків вдосконалення системи розселення, розбудови курортно - рекреаційних об’єктів; аналіз особливостей розташування району, обґрунтування розміщення принципових транспортних коридорів, соціальної та інженерної інфраструктури; обґрунтування територій для розміщення підприємств, які мають значний вплив на довкілля; визначення територій з особливими умовами розвитку, які потребують підтримки на обласному та районному рівні; визначення територій, які мають бути зарезервовані для задоволення майбутніх загальнодержавних потреб; строки розроблення містобудівної документації населених пунктів району. Розроблена Схема планування території Ужгородського району буде врахована при розробленні схем планування територій на місцевому рівні, при вирішенні Середнянською селищною, сільськими радами та їх виконавчими органами питань планування і забудови, розробленні детальних планів території за межами населених пунктів. Для виконання Програми необхідно 141 557 гривень.

Фотозвіт про виконання проекту
29.12.2015
ДодаткиГарантійний лист
Календарний план
Додаткова угода