Реконструкція насосної станції ІІ підйому з заміною обладнання, такого що використало свої технічні можливості та встановлення системи послідовного і повторного використання води по вул. Миру,24 в м. Очаків Миколаївської області.

Анотація проекту

Назва проекту: "Реконструкція насосної станції II підйому з заміною обладнання, такого що використало свої технічні можливості та встановлення системи послідовного і повторного використання води по вул. Миру, 24 в м.Очаків Миколаївської області"

Актуальність проекту полягає у впровадженні новітніх технологій, заміна технічно застарілого обладнання, скорочення видатків та зменшення питомих витрат води та енергетичних ресурсів.

Впровадження енергозберігаючих заходів економічно вигідно для КП ОМР «Очаків-сервіс» так і для міста вцілому, оскільки, заміна інженерних мереж, обладнання забезпечить зменшення собівартості послуг населенню з централізованого водопостачання.

Основна проблема проекту:

- Зношеність обладнання та інженерних мереж насосної станції.

- Обладнання та електричні щити не відповідають сучасним нормам по енергозбереженню.

Інноваційна, соціально-економічна спрямованість та реальна можливість його виконання:

Планується реконструкція водопровідної насосної станції ІІ підйому (ВНС-2) по вул. Миру, 24 в м.Очаків Миколаївської області. Реконструкція полягає у встановленні необхідного насосного обладнання, заміни частини внутрішніх трубопроводів, встановлення необхідної запірної та вимірювальної арматури, для забезпечення безперебійного водопостачання міста. Заміна технічно застарілого обладнання, засувок, технологічних трубопроводів  приведуть до підвищення якості та зниження собівартості послуг. Впровадження енерго - та ресурсозберігаючих технологій спрямоване на економію коштів підприємства.