Капітальний ремонт спортивного майданчика Комунальної установи Сумська гімназія №1 м. Суми Сумської області

Анотація проекту

Проект «Капітальний ремонт спортивного майданчика Комунальної установи Сумська гімназія №1 м. Суми Сумської області».Необхідність проведення капітального ремонту (реконструкції) об’єкту полягає у  застарілості та зношеності спортивного покриття, що ускладнює проведення на ньому занять з фізичної культури учнів; відсутності спортивних споруд для розвитку різноманітних спортивних напрямків, змагань та культурно-масових заходів, що в свою чергу обмежує вибір учнів у спортивному розвитку, як наслідок негативно впливає на розвиток спортивної культури жителів Сумської міської об’єднаної територіальної громади.Сприяння поширення ідей здорового способу життя є одним із важливих завдань нашої держави, що підтверджується «Стратегією державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2022 року». Відповідно до чого, розвиток спортивної інфраструктури та забезпечення належних умов для занять спортом є пріоритетним напрямком розвитку нашої громади.Після утворення Сумської міської об’єднаної територіальної громади, перед нею постало досить важливе питання розвитку місцевої спортивної інфраструктури, яка тривалий час знаходилася у занедбаному стані. У той же час фізична культура і спорт є складовою частиною виховного процесу учнів навчального закладу. Фізичні вправи відіграють важливу роль у зміцненні здоров’я людини, підвищення фізичних і функціональних можливостей її організму, забезпеченні повноцінного дозвілля. Учасники освітнього процесу багато чого робили в напрямку розвитку спорту в нашому закладі. Завдяки системному поєднанню урочної форми занять фізичною культурою та позакласної спортивно-масової роботи наші вихованці мають значні спортивні досягнення – неодноразові перемоги в районних, обласних, всеукраїнських спортивних змаганнях. Реалізація положень Нової української школи визначає, що діти мають займатися спортом у сучасних та комфортних умовах. Тільки так можна виховати здорових та сильних громадян, які в майбутньому змінюватимуть країну. Загальна кошторисна вартість робіт спортивного майданчика, передбачена кошторисною документацією у поточних цінах станом на 22 травня 2020 року складає 2816,089 тис. грн.Фінансування передбачається за рахунок Місцевого бюджету 950 тис. грн., необхідна сума коштів з Державного фонду регіонального розвитку 1866,089 тис. грн.