Реконструкція покрівлі спортивного залу Троїцької ДЮСШ за адресою : Луганська область , с.м.т. Троїцьке, пр. Перемоги,10

Анотація проекту

1. Анотація проекту.

Назва проекту:«Реконструкція покрівлі спортивного залу Троїцької  ДЮСШ за адресою : Луганська область , смт. Троїцьке, проспект Перемоги,10»

 

Актуальність проекту

 

Сьогодні існують незаперечні докази того що спорт це не тільки зміцнення, збереження здоров'я, але це ще і виховання патріотизму і любові до рідної країни. Стан фізичного виховання дітей є один з найважливіших чинників розвитку здорової нації будь – якої країни та добробуту населення.  

З кожним роком все більше людей намагається вести здоровий спосіб життя, кидають шкідливі звички та починають займатися спортом.

Мета фізичного виховання, яку ставлять перед собою люди та суспільство, містить прогноз результатів, які передбачається досягнути внаслідок спрямованих на дитину педагогічних впливів, втілюючи їх у необхідний ступінь її фізичного та рухового розвитку, у придбання життєво-важливих знань, умінь та навичок. При цьому мета відображає певні суспільні потреби, що визначаються об’єктивними умовами життя суспільства на сучасному етапі його існування.

Метою фізичного виховання, починаючи з раннього дитинства, є формування фізично досконалої людини, зміцнення здоров’я та підвищення її працездатності.

Ця мета відображає суспільні та особисті інтереси кожної людини. Вона реалізується у вигляді конкретних матеріальних показників: рівня здоров’я, фізичного розвитку, рухової підготовленості та творчого довголіття.

Мета фізичного виховання має об’єктивний характер, тому що вона відображає потребу нашого суспільства у всебічно фізич­но підготовлених людях для творчої праці та інших суспільно важливих видів діяльності. Праця як необхідна умова існування людей, є головним фактором у формуванні мети фізичного вихо­вання підростаючих поколінь. Видозмінюються та поширюються зв’язки фізичного виховання з економікою, культурою та іншими сторонами суспільної практики. Фізичне виховання все більшою мірою перетворюється у важливу культурну цінність, воно стимулює високу активність особистості у всій її життєдіяльності.

Перелік заходів проекту

 

-          обстеження м’якої кровлі  з метою виявлення непридатної до експлуатації;

-          розробка та затвердження проектно-кошторисної документації;

-          конкурсний відбір підрядної організації ;

-          демонтаж м’якої кровлі та встановлення шатрової кровлі.

 

Очікувані результати проекту

-          створення сприятливих умов для проведення тренувально – виховного процесу;

-          поліпшення якості тренування  ;

-          дотримання санітарних норм у приміщенні ;

-          створення сприятливих умов для проведення внутрішнього ремонту будівлі;

-          уникнення надзвичайних аварійних ситуацій під час тренувально – виховного процесу;

-          зменшення травматизму у дітей під час проведення тренувально – виховного процесу;

-          зменшення захворюваності учнів;

-          зменшення споживання природного газу;

-          зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферу;

-           покращення естетичного вигляду будівлі дитячо - юнацької спортивної школи.

 

 

Цільові групи проекту

-          територіальні громади Троїцького району;

-          учні та тренери  Троїцької ДЮСШ;

-     батьки учнів .

 

Обсяг коштів , необхідних для реалізації проекту та джерела його фінансування

 

Для реалізації даного проекту необхідно кошти на загальну суму – 665, 500  тис.грн.

Частка фінансування з фонду Конкурсу – 599,0  тис.грн, з фонду місцевого бюджету – 66,5 тис.грн. (10%).

 

 

2. Детальний опис проекту.

2.1. Опис проблеми, на розв'язання якої спрямований проект.

Дитячо – юнацька спортивна школа побудована у 1973 році, та є єдиною у районі. За більш ніж 40 років м’яка кровля  прийшла в аварійний  стан. Тому підтримувати в приміщенні  необхідний, згідно санітарних норм,  температурний режим та дотримуватися правил  техніки безпеки  неможливо, тече стеля, вода потрапляє прямо у спортивну залу де тренуються діти, роздягальні також у аварійному стані, дітям навіть немає де переодягнуться, таким чином виникає загроза життю та здоров’ю дітей та працівників. Поряд з цим через щілини, що утворилися в наслідок руйнування  м’якої кровлі, не тільки потрапляє вода до приміщення, але тепле нагріте повітря піднімається до стелі та через перекриття стелі йде назовні. Таким чином втрати тепла становлять до 60%   вироблюваного тепла, а отже більша половини виробленої енергії витрачається марно.

З огляду на високу ціну на енергоносії актуальним завданням є застосування заходів щодо збереження тепла в приміщенні.

За останні роки проводився лише поточні ремонти, капітальні ремонти та реконструкції не проводилися в зв’зку з відсутністю коштів.

Приміщення не в повному обсязі відповідає вимогам Державних санітарних норм і правил.

 

2.2. Мета та завдання проекту.

 

Мета:  створення сприятливих, комфортних умов для проведення навчально -  виховного процесу в Дитячо – юнацькій спортивній школі. Реконструкція кровлі дасть змогу дотримуватись санітарних норм і правил у приміщенні дитячо – юнацької спортивної школи, що зменшить рівень захворюваності учнів і робітників . Втілення проекту дозволить зробити внутрішній ремонт,  покращити санітарно - гігієнічні норми , зменшить споживання природного газу, а разом з тим зменшаться  видатки бюджетних коштів та  шкідливі викиди у атмосферу.

Завдання:

  • обстеження м’якої кровлі на дитячо – юнацькій спортивній школі;
  • укладання договору з підрядною організацією на проведення будівельних та монтажних робіт;
  • демонтаж м’якої кровлі ;
  •  встановлення шатрової кровлі .

 

 

2.3. Основні заходи проекту.

 

В ході реалізації проекту планується:

 

Захід  1.   Обстеження м’якої кровлі  з метою виявлення непридатної до експлуатації.

Захід   2.    Розробка та затвердження проектно-кошторисної документації.

Захід 3. Укладання договору з підрядною організацією на проведення  робіт з реконструкції.

Захід    4.     Демонтаж м’якої кровлі та встановлення шатрової кровлі.

Захід 5.  Викликати шляхом широкої популяризації та пропаганди економічних, екологічних і соціальних переваг енергозбереження ощадливе ставлення до використання паливно - енергетичних ресурсів.

Захід 6 .      Інформувати ЗМІ про результати реалізації проекту.

 

 

 

 

2.4. План-графік реалізації заходів проекту.

 

Тривалість

заходу

(по етапах)

 

Захід

Джерела фінансування

(видатки поточні/капітальні), тис. грн

Бюджет Конкурсу

Місцевий бюджет

Інші кошти

I етап

 

 

 

 

Місяць 1

(травень)

1.Обстеження фізичного стану покрівлі в будівлі ДЮСШ .

2. Розроблення пректно-кошторисної документації та проведення експертизи.

 

11,0

 

II етап

 

 

 

 

Місяць 2

(червень)

1. Укладання договору з підрядною організацією на проведення

будівельних, монтажних робіт.

2. Розбирання кам’яної кладки простих стін, монтаж зв’язок  і розпірок.

 

45,2

 

30,8

 

Місяць 3

(липень)

1..Виготовлення гратчастих конструкцій та монтаж

2.Грунтування, фарбування металевих поверхонь.

3.Інформаційне супроводження

 

322,4

 

24,7

 

Місяць 3

(серпень )

1.Монтаж покрівельного покриття

231,4

 

 

 

 

2.5. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту.

-          створення сприятливих умов для проведення тренувально – виховного процесу;

-          поліпшення якості тренування  ;

-          дотримання санітарних норм у приміщенні ;

-          створення сприятливих умов для проведення внутрішнього ремонту будівлі;

-          уникнення надзвичайних аварійних ситуацій під час тренувально – виховного процесу;

-          запобігання травматизму у дітей під час проведення тренувально – виховного процесу;

-          зменшення захворюваності учнів на 50%;

-          збільшення кількості відвідувань учнями навчальних занять на 20% ( на даний час 158 учнів відвідує заняття, а після реконструкції планується залучити 200 учнів);

-          підвищення спортивних показників учнів шляхом участі в районних та міжрайонних  змаганнях  на 39 % (на даний час участь в змаганнях приймають 80 учнів, аа після втілення проекту планується   130 учнів залучити до участі в змаганнях)

-          зменшення споживання природного газу (на 1 000 м3 в рік), що надасть можливість економії бюджетних коштів в сумі 10,0 тис. грн..;

-          зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферу;

-           покращення естетичного вигляду будівлі дитячо - юнацької спортивної школи.

 

2.6. Інновації проекту.

 

Інновації відсутні

IV. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

Бюджет проекту   665,500   тис. грн.( Шістсот шістдесят п’ять тисяч    п’ятсот гривень )                             

599,0  тис.грн – кошти державного фонду регіонального розвитку,

66,5   тис.грн – кошти місцевого бюджету

 

4.1. Загальний бюджет проекту

Найменування заходів, що здійснюватимуться за проектом

Загальна вартість

(тис. грн)

Джерела фінансування, тис. грн

у першому бюджетному році

у наступні бюджетні роки

ДФРР

місцевий бюджет

інші учасники проекту

ДФРР

місцевий бюджет

інші учасники проекту

1.Обстеження фізичного стану покрівлі в будівлі ДЮСШ .

 

0

0

0

0

 

 

 

2.Розроблення пректно-кошторисної документації та проведення експертизи.

11,0

 

11,0

 

 

 

 

4.Розбирання кам’яної кладки простих стін, монтаж зв’язок  і розпірок.

76,0

45,2

30,8

 

 

 

 

5.Виготовлення гратчастих конструкцій та монтаж.

 

315,1

315,1

 

 

 

 

 

6.Грунтування, фарбування металевих поверхонь.

7,3

7,3

 

 

 

 

 

7.Монтаж покрівельного покриття

231,4

231,4

 

 

 

 

 

8. Технічний та авторський нагляд

23,7

0

23,7

 

 

 

 

9. Інформаційне супроводження проекту

1,0

 

1,0

 

 

 

 

РАЗОМ:

665,5

599,0

66,5

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Розклад бюджету за статтями видатків

 

Статті видатків

Загальна сума,

тис. грн

Джерела фінансування, тис. грн

у першому бюджетному році

у наступні бюджетні роки

ДФРР

місцевий бюджет

інші учасники проекту

ДФРР

місцевий бюджет

інші учасники проекту

1. Видатки споживання:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Видатки розвитку:

 

 

 

 

 

 

 

КЕКВ3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів»

 

665,5

599,0

66,5

 

 

 

 

РАЗОМ:

665,5

599,0

66,5

 

 

 

 

 

4.3. ОЧІКУВАНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

Джерела фінансування

Сума (тис. грн)

Частка у % від

загального обсягу фінансування проекту

1. Фінансування з ДФРР

599,0

90

2. Фінансування з місцевого бюджету

66,5

10

3. Фінансування за рахунок коштів інших учасників проекту, у тому числі за рахунок:

 

 

1) учасників з бюджетного сектору

 

 

2) учасників з підприємницького сектору

 

 

3) учасників з громадськості

 

 

Загальний обсяг фінансування

665,5

100

 

4. ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС

Локальний кошторис складається згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1:2013.

1.Розбирання кам’яної кладки простих стін, монтаж зв’язок  і розпірок – 76,0 тис. грн.

2.Виготовлення гратчастих конструкцій та монтаж  – 315,1 тис. грн.

3.Грунтування, фарбування металевих поверхонь – 7,3 тис. грн..

4.Монтаж покрівельного покриття – 231,4 тис. грн.

 

V. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

Відділ освіти Троїцької районної державної адміністрації Луганської області 

Адреса: Луганська область, смт. Троїцьке , вул. Радянська, буд. 17 , 92100

Телефон: (06456)2-11-61

 

Троїцька  районна державна адміністрація Луганської області

Адреса: Луганська область, смт. Троїцьке , проспект Перемоги , буд. 60,  92100

Фотозвіт про виконання проекту
07.09.2016 Завершення робіт

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України  від 17.07.2015 р. № 766-р «Про затвердження переліку інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку , що можуть реалізовуватися у 2015 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку » із змінами і доповненнями, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.07.2015 р. № 824-р були відселені кошти в сумі  589,739 тис. грн.  на реалізацію  проекту "Реконструкція покрівлі спортивного залу Троїцької ДЮСШ за адресою: Луганська область , смт.Троїцьке, проспект Перемоги,10». Будівельні роботи виконані в повному обсягу. На дай час тривають роботи щодо оформлення декларації про завершення робіт

13.01.2016
Додаткигарантийний лист
проект
довідка про власність
наказ
реєстр картка 1
реєстраційна картка 2
смета 1
смета 2
технічне завдання
перелік