Реконструкція будівлі приймального відділення з підвалом (літера S-1) під корпус № 2 Черкаського обласного кардіологічного центру по вул.Мечникова, 25 в м.Черкаси

Анотація проекту

Комунальне некомерційне підприємство "Черкаський обласний кардіологічний центр Черкаської обласної ради" (далі – КНП "ЧОКЦ ЧОР") забезпечує надання високоспеціалізованої кардіологічної та кардіохірургічної допомоги хворим серцево-судинними захворюваннями та здійснює організаційно-методичне керівництво кардіологічної служби міст та районів області.

КНП "ЧОКЦ ЧОР" був створений 17.05.2004.

Спочатку заклад був розташований на орендованих приміщеннях у різних корпусах обласної лікарні, рішенням Черкаської обласної ради у 2014 році було виділено приміщення недобудованої школи санаторію «Сосновий Бір» і після закінчення реконструкції, стаціонарні підрозділи Черкаського обласного кардіологічного центру переїхали у власне приміщення, при цьому поліклініка залишилась на орендованих площах поліклініки обласної лікарні. Заклад має тільки 1 корпус площею 4 193,0 кв.м., в зв'язку з чим користується послугами обласної лікарні: - приготування їжі для хворих, стерилізації та автоклавування інструментарію та перев'язувального матеріалу, пат.анатомії. Відстань обласної лікарні від КНП "ЧОКЦ ЧОР"становить біля 3 км.

Архів КНП "ЧОКЦ ЧОР" тимчасово розташований в аварійному приміщенні 1938 року, що підлягає знесенню.

Разом з тим, щорічно в амбулаторно-поліклінічному відділенні отримують консультативну допомогу 22,5 тис. хворих, стаціонарну медичну допомогу отримують більше 4,5 тис. хворих. У 2018 надано амбулаторно-поліклінічну допомогу 22 414 пацієнтам, в стаціонарі проліковано – 4 775 пацієнтів.

За рахунок раціонального використання ліжка обсяги медичної допомоги щорічно зростають, кількість пролікованих хворих збільшується. Показник інтенсивності використання ліжка зріс з 29,4 у 2004 році до 43,4 у 2018 році.

У 2018 році кількість оперативних втручань становить 1 333 операції
на серці (2017 рік – 1 126 операцій), післяопераційна летальність – 1,7%.

Операцій на відкритому серці виконано 335 пацієнтам, що на 50% більше 2017 року.

В КНП "ЧОКЦ ЧОР" виконується весь спектр оперативних втручань
на серці для дорослих, в тому числі протезування та пластика клапанів, аортокоронарне шунтування з використанням венозних та артеріальних шунтів, операції на аорті, з приводу вроджених вад серця, бактеріального ендокардиту, пухлин серця, гіпертрофічної кардіоміопатії, на перикарді, коронаровентрикулографії, стентування коронарних артерій, в тому числі при гострому коронарному синдромі (ГКС), імплантації штучного водія ритму серця (ШВРС) при прушеннях ритму та провідності. Післяопераційна летальність становить 0,6%.

У 2018 році відділенням електрофізіологічних досліджень проведено імплантації штучних водіїв ритму серця 237 хворим (2017 рік – 213), що на 12% більше.

Протягом 2018 року було виконано 1 800 коронарографій. Проведено 841 стентування коронарних артерій (на 10% більше попереднього року).

В зв'язку із значною недостатністю площі в закладі в палатах перебувають від 6 до 9 хворих.

В області створена реперфузійна мережа для надання допомоги хворим
з гострим коронарним синдромом/гострим інфарктом міокарду методом хірургічної реваскуляризації, проведення коронаровентрикулографій та стентування інфарктзалежних коронарних артерій, центром якої є Черкаський обласний кардіологічний центр.

В КНП "ЧОКЦ ЧОР" транспортують хворих з усіх міст та районів області в перші 24 години від початку захворювання.

З метою вивільнення площ під відкриття ургентної ангіографічної операційної для хворих з інфарктом міокарду КНП "ЧОКЦ ЧОР" виділено приміщення санаторію «Сосновий Бір», що не експлуатувалось багато років, загальною площею 1 711 м2. У виділене приміщення планується переведення адміністративно-господарчої частини, управління, архіву та створення центрального стерилізаційного відділення для проведення стерилізації хірургічного інструментарію та перев'язувального матеріалу.

Реконструкція приміщення була розпочата у 2017 році (було зроблено?????: ). Загальна вартість будівельних робіт становить  ________тис.грн.

За рахунок місцевого бюджету витрачено ________ тис.грн.

У зв'язку з обмеженими можливостями місцевих бюджетів реалізувати проект без державної підтримки неможливо. Для реалізації інвестиційного проекту та завершення реконструкції у 2020 році необхідно передбачити в державному фонді регіонального розвитку кошти в сумі 5 921,235 тис.грн. Співфінансування з місцевих бюджетів буде становити 657,915 тис. грн, загальна вартість проекту 6 579,150 тис. грн.

Реалізація проекту дасть можливість в повній мірі використовувати площі стаціонарного корпусу КНП "ЧОКЦ ЧОР" на покращення лікувально-діагностичного процесу, збільшення обсягів хірургічної реперфузії, як найкращого методу лікування гострого коронарного синдрому/гострого інфаркту міокарду, повноцінній роботі ангіографічних операційних, що дасть можливість розмежування потоків планових та ургентних операцій та значною мірою зменшить стаціонарну летальність при гострих інфорктах міокарду та оперативних втручаннях на серці, покращить умови перебування хворих шляхом зменшення  кількості хворих до 4-х осіб в палаті.

Проект стосується покращення якості надання високоспеціалізованої кардіологічної та кардаохірургічної медичної допомоги 1 100,0 тис дорослого населення області.