Влаштування установки біологічної очистки господарсько-побутових стічних вод

Анотація проекту

Місто Звенигородка – районний центр Звенигородського району Черкаської області. Розташоване на річці Гнилий Тікич. Населення – 17,2 тисяч осіб (станом на 1 січня 2017 року). Загальною площею 20,8 км².

Відсутність в місті власних очисних споруд має прямий негативний вплив на його екосистему та щорічні витрати з міського бюджету вцілому. Оскільки витрати в каналізаційній мережі відповідають водоспоживанню, то каналізаційні очисні споруди м. Звенигородка повинні бути розраховані на потужність 1000 куб.м/добу. Наразі стоки м. Звенигородка відкачуються на очисні споруди, розташовані в м. Ватутіне, проте вказані очисні споруди були збудовані ще минулого століття і наразі їх стан є аварійним, оскільки термін експлуатації вже сплив. Вартість послуг з очищення стоків для нашого міста тільки за минулий рік становило близько 4,7 млн. грн – це шалена стаття витрат Звенигородського міського бюджету, адже термін окупності за проєктом становить близько 4 років. Звичайно, що окрім витрат на послуги по очищенню, міська влада здійснює ремонт трубопровідних мереж на ділянці перекачування стоків Звенигородка-Дашуківка-Ватутіно. Таким чином, можливо було б заощадити ці кошти та витрачати більш дієво.

Отже, санітарно-епідеміологічна та екологічна ситуація незадовільна і потребує негайного вирішення. В разі відсутності реалізації проєкту щодо будівництва очисних споруд, на наявних очисних спорудах в м. Ватутіне, які, як зазначалося вище, є в аварійному стані, існує суттєвий ризик виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру, а саме небезпечної аварії, яка потенційно може спричинити негативний вплив не лише на обслуговуючий персонал та сусідні населені пункти, а й загрожує великим залповим викидом отруйних, токсичних та інших шкідливих речовин у великих кількостях в навколишнє середовище.

Наразі є в наявності: експертні висновки та прогнозний зведений кошторисний розрахунок проєкту для розробки проєктно-кошторисної документації "Нове будівництво очисних споруд в місті Звенигородка Черкаської області", якими керуються під час розробки проєктно-кошторисної документації.

На стадії розробки знаходяться: Том 1. Робочий проєкт (загальна пояснювальна записка, генеральний план, технологія будівництва, архітектурно-будівельні рішення, опалення та вентиляція, електротехнічні рішення); Том 2. Оцінка впливу на навколишнє середовище; Том 3. Зведений кошторисний розрахунок; Том 4. Об’єктні та локальні кошторисні розрахунки. Ресурсні кошториси.

Загальна вартість реалізації проєкту складає 21 823 174,96 грн.

Запитувана фінансова допомога – 19 640 857,464‬ грн.

В розрахунках капітальних вкладень не враховане проєктування та будівництво зовнішніх інженерних мереж (окремий проєкт).

Технологічні рішення, які будуть прийняті в проєктно-кошторисній документації "Нове будівництво очисних споруд у місті Звенигородка Черкаської області" потужністю 1000 куб.м/добу, відповідають вимогам екологічних, санітарно-гігієнічних, пожежних та інших діючих норм і правил, і забезпечують безпечну для здоров’я людей експлуатацію об’єкта.

Головна (загальна) ціль даного проєкту полягає в довготерміновому покращенні санітарно-епідеміологічної й екологічної ситуації міста Звенигородка, прилеглих територій, зокрема і в басейні р. Гнилий Тікич та населених пунктів розташованих нижче; суттєве скорочення витрат міського бюджету.

Конкретні цілі:

 • будівництво наземного виробничого корпусу очисних споруд та встановлення технологічного обладнання з метою реалізації повного механічного та біологічного очищення господарсько-побутових стічних вод;
 • усунення негативного впливу на стан водних ресурсів, ґрунту та повітря шляхом очищення стоків басейну річки Гнилий Тікич;
 • забезпечення безпечного для довкілля проведення технологічних процесів очищення та відведення зворотних вод;
 • забезпечення нормативної якості зворотних вод при використанні для технічних потреб та водовідведенні в водоймище рибогосподарського водокористування;
 • зменшення витрат місцевого бюджету при експлуатації власних каналізаційних очисних споруд.

Кінцевий результат від впровадження проєкту передбачає:

 • суттєве поліпшення санітарного, епідеміологічного та екологічного стану міста Звенигородка і р. Гнилий Тікич
 • кардинальне зменшення негативного впливу на поверхневі водні об'єкти
 • зниження соціальної напруги та невдоволення серед місцевого населення
 • зменшення витрат місцевого бюджету
 • зниження рівня захворюваності, викликаної незадовільним станом екології

Цільові групи проєкту:

 • мешканці міста – 17,4 тисяч осіб
 • мешканці прилеглих до басейну річки Гнилий Тікич територій
 • бюджетні організації – 34 установи
 • туристи та гості міста Звенигородка
 • місцеві підприємства, що залежні від комунального водопостачання
 • Комунальне підприємство «Водопостачання та водовідведення Звенигородської міської ради»
 • Звенигородська міська рада

Основні складові заходи за проєктом:

 1. Організація підготовчих робіт та отримання проєктно-кошторисної документації.
 2. Будівництво складових об’єктів каналізаційних очисних споруд.
 3. Забезпечення електропостачання, електроживлення і освітлення очисних споруд.
 4. Закупівля новітнього високотехнологічного обладнання для очисних споруд.
 5. Введення в експлуатацію.
 6. Моніторинг, оцінка та висвітлення звіту результативності проєкту.

Кінцевий результат від впровадження проєкту передбачає суттєве поліпшення санітарного, екологічного стану населеного пункту; покращення соціального мікроклімату серед місцевого населення; кардинальне зменшення негативного впливу на поверхневі водні об'єкти; досягнення ресурсо- і енергозберігаючого ефекту оскільки для зменшення витрат електроенергії весь комплекс робіт по очистці автоматизований, крім того, комплекс очисних споруд обладнаний засобами автоматики і контролю.

Реалізація даного проєкту має виключно позитивний екологічний вплив, оскільки забезпечить приведення показників стічних вод до таких, які відповідатимуть вимогам санітарних норм і правил, а також поліпшить якість атмосферного повітря.

Таким чином, впровадження проєкту спрямоване на задоволення соціальних потреб місцевої громади, поліпшення якості рівня проживання в м Звенигородка.

Земельна ділянка, на якій запроєктовано очисні споруди, знаходиться в межах території Звенигородської міської ради, в заплаві річки Гнилий Тікич.

Заходи з охорони навколишнього середовища та безпеки працівників: передбачені технологічні рішення, які відповідають сучасним вимогам щодо безпеки працюючих. Забезпечується мінімальний екологічний вплив на довкілля (заходи розроблені відповідно до ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проєктуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд», ДБН В.2.5.-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди», СНіП 2.04.02-85, СНіП 2.04.03-85, ДСТ 17.1.3.06-82, ДСТ 17.1.3.13-86, ДСТУ-ISO -14001-97;

Створення нових робочих місць: відповідно до нормативних документів про штатний розпис на очисних спорудах біологічного очищення господарсько-побутових стоків продуктивністю 1000 куб.м/добу передбачається постійно 4 робочих місця.

Проєкт матиме виключно позитивний вплив на навколишнє середовище. Об’єкт будівництва не належить до об’єктів, що становлять екологічну небезпеку та має позитивний вплив. По закінченні будівництва буде відновлено благоустрій території і проведена рекультивація рослинного шару ґрунту.

Організації-партнери, співвиконавці проєкту: комунальне підприємство "Водопостачання та водовідведення Звенигородської міської ради", громадська організація «СМАРТ МІСТО», підрядна та проєктна організація.