Реконструкція будівлі КНП «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» по вул. Самійла Кішки,210 в м.Черкаси (приймального відділення з добудовою відділення екстреної медичної допомоги)

Анотація проекту

Актуальність проекту «Реконструкція будівлі КНП «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги»  по вул. Самійла Кішки,210 в м.Черкаси (приймального відділення з добудовою відділення екстреної медичної допомоги)»  полягає в необхідності   створення відділення екстреної медичної допомоги шляхом модернізації, розширення існуючого приймального відділення та   збільшення кількості,  якості медичних послуг   населенню.

Для ефективного функціонування екстреної медичної допомоги необхідно забезпечити максимально скоординовані  та професійні дії на всіх її етапах. Законом України від 05.07.2012 № 5081-УІ «Про екстрену медичну допомогу», що вступив в дію з 01.01.2013 року, передбачено створення відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги в багатопрофільних лікарнях з цілодобовим режимом роботи. Така налагоджена система, що забезпечує безперервність невідкладної допомоги, успішно працює в багатьох країнах і деяких регіонах України. На  цей час у місті Черкаси та оточуючих районах такого відділення немає.

 Важливо, що в умовах децентралізації комунальне некомерційне підприємство «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги»  буде виконувати функції лікарні інтенсивного лікування (відповідно до медичної реформи - Черкаський госпітальний округ) та обслуговуватиме окрім м. Черкаси ще  мешканців ближніх районів Черкаської області.

Найбільш актуальними проблемами КНП «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги»  є брак матеріально-технічного забезпечення, зокрема площ щодо  розташування функціональних приміщень для  відділення екстреної медичної допомоги. Існуюче приймальне відділення не дозволяє розташувати необхідні служби. У зв’язку з цим  заклад не зможе повноцінно функціонувати, що значно погіршує рівень обслуговування території та населення, яке тут проживає. Тому вкрай необхідно виконати одноповерхову добудову до  існуючого приймального відділення.

Економічна спрямованість проекту: розширення приймального відділення, передбаченого проектом, дозволить КНП «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги»  розширити спектр  послуг невідкладної медичної допомоги  для населення, раціонально та ефективно використовувати ресурси. Соціальна спрямованість:  реалізація  проекту дозволить максимально населення охоплювати якісними послугами, підвищенню рівня життя  та зниженню соціальної напруги. Усі ці чинники формують індекси задоволеністю життям та привабливості території.

Реалізація проекту забезпечить додержання гарантованих державою соціальних та інших стандартів для кожного громадянина незалежно від місця проживання.

Перелік заходів проекту:

1. Формування робочої групи для забезпечення реалізації проекту та його контролю.

2. Впровадження проекту  шляхом проведення реконструкції будівлі.

3. Соціалізація проекту.

Очікувані результати проекту:

Кількісні.

  • створено умови для покращання рівня послуг невідкладної медичної допомоги шляхом  добудови  одноповерхового приміщення загальною  площею 271,2м2, корисною площею 263,4 м2, будівельним об’ємом 1107,9м3;
  • створено додатково  3 робочих місця лікаря – екстреної медичної допомоги;
  • створено додатково 13 ліжко-місць;
  • освоєно кошти у сумі  5834,779тис.грн.

 Якісні:

  • покращено матеріально-технічну базу КНП «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги», розширено приймальне відділення за рахунок добудови одноповерхового приміщення загальною площею271,2 м2;
  •  покращено умови надання послуг жителям з невідкладної медичної допомоги, а саме забезпечено санітарно-гігієнічні показники приміщень,  зокрема впроваджено заходи з енергозбереження:утеплено зовнішні стіни, покрівля утеплена мінераловатним утеплювачем, вікна, двері - металопластикові з енергозберігаючими склопакетами, встановлено термостатичні головки на радіатори опалення, автоматична система опалення передбачає можливість погодного регулювання теплоносія;
  • збільшено  спектр  надання  медичних послуг: забезпечено безперервність надання невідкладної допомоги,    взаємозв'язок та послідовність у роботі з бригадами станцій  швидкої  медичної допомоги, проведення  обстеження одночасно з наданням невідкладної допомоги з наступним направленням у профільне відділення;
  •  оптимізовано робочий процес, підвищено економічну ефективність роботи: здійснено  сортування пацієнтів при масовому надходженні постраждалих  у  разі  виникнення  надзвичайної ситуації, направлено на амбулаторне доліковування пацієнтів після надання невідкладної допомоги.

 Цільові групи проекту: мешканці – близько 231,791 тис. осіб дорослого населення міста Черкаси, жителі навколишніх районів, працюючі, гості, туристи.

Обсяг коштів, необхідних для реалізації проекту та джерела його фінансування: бюджет проекту складає 5 834,779 тис. грн.: ДФРР – 2834,779 тис.  грн., співфінансування з міського бюджету – 3000,000 тис. грн.