Розробка проектної документації до проекту "Капітальний ремонт (термосанація) багатоповерхового будинку в м.Красноармійськ, вул Дніпропетровська,1 під гуртожиток для розселення внутрішньо переміщених осіб"

Анотація проекту

Проект Розробка проектної документації до проекту "Капітальний ремонт (термосанація) багатоповерхового будинку в м.Красноармійськ, вул Дніпропетровська,1  під гуртожиток для розселення внутрішньо переміщених осіб".

У результаті бойових дій, викладацький склад та студенти Донецького національного технічного університету (ДонНТУ) були переведені до м. Красноармійськ. Навчальна база Дон НТУ знаходиться в приміщеннях Красноармійського індустріального інституту. Проте місць для проживання студентів та викладачів ДонНТУ не вистачає. Забезпечити житлом власними зусиллями адміністрація інституту не має можливості.

В той же час на балансі КП «Управління міського господарства» знаходиться навчально-адміністративний багатоповерховий будинок, який на сьогоднішній день потребує комплексу відновлювальних робіт (у будівлі відсутнє тепло-, водопостачання та електроенергія), а також сама будівля потребує капітального ремонту та ремонту покрівлі.

Покращення житлових умов, особливо в зимовий період, буде досягнуто   шляхом капітального ремонту існуючих будівель (термін експлуатації більше 50 років). 

Проектом, що фінансуватиметься за рахунок міжнародних кредитних ресурсів (зокрема коштів Європейського інвестиційного банку в рамках проекту «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України»),  запропоновано капітальний ремонт (термосанація)   багатоповерхового   будинку,    що розташований за адресою м. Красноармійськ,  вул. Днепропетровська, будинок 1, під гуртожиток.

Таке запровадження системного підходу до вирішення завдань енергозбереження на місцевому рівні передбачає втілення відносних інновацій: організаційної – запровадження науково-обґрунтованого комплексного підходу до прийняття управлінських рішень щодо реалізації проектів термоса нації будівель  інфраструктурного забезпечення; технологічної – застосування сучасних технологій і інноваційних матеріалів з наданням переваги вітчизняним виробникам.

Основні очікувані результати Проекту: розроблення проектно-кошторисної документації по пріоритетних заходах проекту капітальний ремонт (термосанація)  багатоповерхового   будинку під гуртожиток  м. Красноармійськ, що потребує фінансування за рахунок міжнародних кредитних ресурсів за програмою Європейського інвестиційного банку «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України». У подальшому: задоволення потреб внутрішньо переміщених осіб, студентів та викладачів ДонНТУ у високоякісних умовах проживання, зокрема через переобладнання будинку та здійснену оптимізацію температурного режиму у приміщеннях, естетичне вдосконалення та створення умов комфортного перебування у гуртожитку; зменшення тепловтрат через огороджувальні конструкції будинку та відповідно зменшення споживання теплової енергії; зменшення витрат бюджетів  місцевого рівня на утримання гуртожитку.

Зацікавлені сторони Проекту: Красноармійська міська рада; громадські об’єднання (включаючи ініціативні групи та інші форми об’єднання  тимчасово перемішених осіб); підрядники на виконання послуг з розробки проектної документації.

Кінцеві бенефіціари:  внутрішньо переміщені особи, студенти та викладачі ДонНТУ, що будуть розмішені у модернізованому гуртожитку м.  Красноармійськ, які відчують переваги оптимізації температурного режиму у приміщеннях в наслідок термосанації будівлі.

Обсяг коштів, необхідних для реалізації проекту у 2015 році: пропонується фінансувати розробку проекту за рахунок коштів ДФРР, місцевого бюджету та бюджет партнерів у розмірі 404,109 тис.грн., 44.9 тис.грн. та 0,001 тис.грн. відповідно. Період  реалізації  проекту  3 місяця. 

Фотозвіт про виконання проекту
23.03.2016 Експертний звіт