Розробка проектної документації до проекту "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі Центру первинної медико-санітарної допомоги м.Красноармійська"

Анотація проекту

Проект «Розробка проектної документації до проекту Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі Центру первинної медико-санітарної допомоги м.Красноармійська, що фінансуватиметься за рахунок міжнародних кредитних ресурсів, спрямованих на відновлення Донецької області та розв’язання проблем внутрішньо переміщених осіб».

Центр надання медико-санітарної допомоги, до складу якого входять амбулаторії № 1, 5 та дитяча молочна кухня та інші об’єкти, щоденно обслуговує 1200 осіб, у тому числі 15-20 % внутрішньо переміщених осіб, які офіційно зареєстровані у м. Красноармійску. Через зношеність будівель та комунікаційних систем, які не підлягали капітальному ремонту з моменту їх здачі в експлуатацію (більше 30 років), для якісного обслуговування місцевого населення та внутрішньо переміщених осіб виникла потреба у проведенні капітальних ремонтів. Загальна площа об’єктів – 6,2 тис.кв.м.

Проектом, що фінансуватиметься за рахунок міжнародних кредитних ресурсів (зокрема коштів Європейського інвестиційного банку в рамках проекту «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України»),  запропоновано  капітальний ремонт (термомодернізація) «Центра первинної медико-санітарної допомоги», а саме: амбулаторії № 1 (м. Красноармійськ,  вул. 40 років Жовтня, будинок 161), амбулаторії № 5 (м.Красноармійськ, смт Шевченко, вул..Зелена, будинок 1) та дитячої молочної кухні (м. Красноармійськ,  м-н Лазурний, будинок 46а), які знаходяться в оперативному управлінні Центра.

Таке запровадження системного підходу до вирішення завдань енергозбереження на місцевому рівні передбачає втілення відносних інновацій: організаційної – запровадження науково-обґрунтованого комплексного підходу до прийняття управлінських рішень щодо реалізації проектів термомодернізації будівель  інфраструктурного забезпечення; технологічної – застосування сучасних технологій і інноваційних матеріалів з наданням переваги вітчизняним виробникам.

Основні очікувані результати Проекту: розроблення проектно-кошторисної документації по пріоритетних заходах проекту капітальний ремонт (термомодернізація) «Центра первинної медико-санітарної допомоги», що потребує фінансування за рахунок міжнародних кредитних ресурсів за програмою Європейського інвестиційного банку «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України». У подальшому: задоволення потреб населення та  внутрішньо переміщених осіб у якісних медичних послугах через оптимізацію температурного режиму у приміщеннях, естетичне вдосконалення та створення умов комфортного перебування у вищезазначених будівлях Центру; зменшення тепловтрат через огороджувальні конструкції будинку та відповідно зменшення споживання теплової енергії; зменшення витрат бюджетів  місцевого рівня на утримання Центру.

Зацікавлені сторони Проекту: Красноармійська міська рада; громадські об’єднання (включаючи ініціативні групи та інші форми об’єднання  тимчасово перемішених осіб); підрядники на виконання послуг з розробки проектної документації.

Кінцеві бенефіціари:  внутрішньо переміщені особи, місцеве населення, що будуть отримувати медичні послуги у модернізованих будівлях Центру, які відчують переваги оптимізації температурного режиму у приміщеннях в наслідок термомодернізації будівель.

Обсяг коштів, необхідних для реалізації проекту у 2015 році: пропонується фінансувати розробку проекту за рахунок коштів ДФРР та місцевого бюджету у розмірі 742,401 тис.грн. та 82,489 тис.грн. відповідно. Період  реалізації  проекту  3 місяця. 

Фотозвіт про виконання проекту
23.03.2016 Експертний звіт