Розробка проектної документації до проекту «Капітальний ремонт (модернізація) електромереж зовнішнього освітлення м. Слов`янська», що фінансуватиметься за рахунок міжнародних кредитних ресурсів, спрямованих на відновлення Донецької області та розв’язання п

Анотація проекту

Проект Розробка проектної документації до проекту «Капітальний ремонт (модернізація) електромереж зовнішнього освітлення м. Слов`янська», що фінансуватиметься за рахунок міжнародних кредитних ресурсів, спрямованих на відновлення Донецької області та розв’язання проблем внутрішньо переміщених осіб». У результаті бойових дій, які продовжуються по сьогоднішній день, у місті Слов’янськ зареєстровано більше 33 тис. внутрішньо переміщених осіб. Для покращення основних умов життєдіяльності, особливо в зимовий період діє мережа зовнішнього освітлення. Проектом, що фінансуватиметься за рахунок міжнародних кредитних ресурсів (зокрема коштів Європейського інвестиційного банку в рамках проекту «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України»), запропоновано оновлення електромереж зовнішнього освітлення міста Слов’янська. Таке запровадження системного підходу до вирішення завдань енергозбереження на місцевому рівні передбачає втілення відносних інновацій: організаційної – запровадження науково-обґрунтованого комплексного підходу до прийняття управлінських рішень щодо реалізації проектів інфраструктурного забезпечення; технологічної – застосування сучасних технологій і інноваційних матеріалів з наданням переваги вітчизняним виробникам. Основні очікувані результати Проекту: розробка проектної документації до проекту «Капітальний ремонт (модернізація) електромереж зовнішнього освітлення м. Слов`янська», що фінансуватиметься за рахунок міжнародних кредитних ресурсів, спрямованих на відновлення Донецької області та розв’язання проблем внутрішньо переміщених осіб. У подальшому: задоволення потреб населення та внутрішньо переміщених осіб у високоякісних умовах проживання через оптимізацію режиму та якості вуличного освітлення, естетичне вдосконалення та створення умов комфортного проживання; зменшення споживання електроенергії; зменшення витрат бюджетів місцевого рівня на утримання електромережі зовнішнього освітлення. Зацікавлені сторони Проекту: Слов’янська міська рада; громадські об’єднання (включаючи ініціативні групи та інші форми об’єднання тимчасово перемішених осіб); підрядники на виконання послуг з розробки проектної документації. Кінцеві бенефіціари: внутрішньо переміщені особи, що вимушено перебувають у м. Слов’янськ, які відчують переваги оптимізації вуличного освітлення внаслідок оновлення мережі.

Фотозвіт про виконання проекту
21.04.2016 Експертний звіт