Реконструкція системи зовнішньої каналізації з автономними очисними спорудами в с. Спасько – Михайлівка Олександрівського району Донецької області

Анотація проекту

         Проект «Реконструкція системи зовнішньої каналізації з автономними очисними спорудами в с. Спасько – Михайлівка Олександрівського району Донецької області» розроблений Спасько - Михайлівською сільською радою Олександрівського району Донецької області.

         Актуальність проекту полягає в підвищенні стандартів життя в сільській місцевості шляхом безперебійного забезпечення якісною послугою з каналізування стоків села Спасько – Михайлівка.

          Існуюча система каналізування господарчо – побутових стічних вод села Спасько – Михайлівка побудовані в 1990 році. Існуючі очисні споруди розташовані в 100 метрах від житлової забудови садибного типу та складаються з круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 метр площею 1,25 м3 в які надходять господарсько – побутові стічні води та пройшовши процес відстоювання скидаються в балку села, що призводить до забруднення навколишнього природного середовища, а саме річки Гнилуши та створює загрозу виникнення інфекційних захворювань у населення. За роки експлуатації очисні споруди с. Спасько – Михайлівка фізично зношені. Замулені каналізаційні трубопроводи і застаріла технологія очистки каналізаційних стоків не забезпечують очистку господарчо – побутових стоків відповідно до діючих нормативів. На даний час очисними спорудами користуються 90 абонентів та бюджетні установи села, але об’єм каналізаційних колодязів не відповідає сучасному життю (витрати стічних вод на добу складають 43,65 м3/ добу). 

            Проект «Реконструкція системи зовнішньої каналізації з автономними очисними спорудами в с. Спасько – Михайлівка» передбачає заміну системи зовнішньої побутової каналізації по вул. Центральна та вул Шевченко з улаштуванням автономної одномодульної залізобетонної очисної споруди BIOTAL BT 50. Згідно висновку Державної санітарно – епідеміологічної експертизи № 05.03.02-04/59006 від 24.09.2014 року очищені стічні води після автономних одномодульних залізобетонних очисних споруд BIOTAL BT 50 можна скидати в фільтруючий колодязь та будуть використовуватись для поливу та внутрішньо- ґрунтового зрошування.

           Інноваційна спрямованість: Впровадження новітнього обладнання дозволить покращити процес очищення стічних вод, що в свою чергу дозволить покращити екологічний стан р. Гнилуша.

           Соціальним аспектом вирішення проблеми у проектний спосіб є надання якісних житлово – комунальних послуг мешканцям села Спасько - Михайлівка, поліпшення санітарно – епідеміологічної ситуації та зниження на цій основі захворюваності населення, покращення рівня соціально – побутових умов проживання та життєдіяльності населення, сталий розвиток територіальної громади.

           Економічним аспектом вирішення проблеми у проектний спосіб є впровадження на об’єктах водовідведення сучасних технологій, матеріалів, обладнання тощо. Взяття на облік користувачів житлово – комунальних послуг та встановлення тарифу за каналізування стоків.

           Реалізація проекту передбачається шляхом виконання наступних заходів:

  • реконструкції зовнішньої каналізації;
  • будівництва підземної частини очисних споруд та повітродувної станції з встановленням технологічного обладнання та прокладанням трубопроводів аераційних систем;
  • улаштування фільтруючого поля;
  • проведення пусконалагоджувальних робіт установки «BIOTAL -50» для очищення стічних вод та повітродувної станції продуктивністю до 50 м3/ добу.

Впровадження вказаних заходів проекту призведе до :

  • відновлення  каналізаційних господарсько – побутових очисних споруд с. Спасько – Михайлівка загальною площею забудови 46,62 м2 з улаштуванням круглих збірних каналізаційних колодязів ємністю 6,25 м3;
  • встановлення повітродувної станції для автономних очисних споруд, продуктивністю до   50 м3/ добу площею 18,36 м2;
  • підвищення якості очистки стічних вод згідно санітарних норм та подальше їх використання для поливу та внутрішньо- ґрунтового зрошування шляхом встановлення установки компактного типу «BIOTAL -50» для очищення стічних вод  продуктивністю до 50 м3/ добу;
  • розширення існуючого асортименту житлово- комунальних послуг для сільського населення та збільшення кількості споживачів до 394 абонентів;
  • поліпшення екологічного стану басейну р. Гнилуша;
  • недопущення виникненням інфекційних захворювань серед населення.

Цільовими групами проекту є 852 мешканці села Спасько – Михайлівка, споживачі бюджетних установ та організацій сільської ради.

         Проект повністю відповідає Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року та націлений на розвиток системи водопостачання та водовідведення Спасько – Михайлівської сільської ради..

          З метою реалізації проекту Спасько – Михайлівською сільською радою було замовлено проектно – кошторисну документацію «Реконструкція системи зовнішньої каналізації з автономними очисними спорудами в с. Спасько – Михайлівка Олександрівського району Донецької області» та отримано позитивний експертний звіт щодо розгляду кошторисної документації  по робочому проекту від 30 липня 2018 № 1311-18 Д ТОВ «Експертиза ЗО»            м. Дніпро. Загальна кошторисна вартість будівництва складає 5087,170 тис. грн. На розробку проектно – кошторисної документації та проведення комплексної державної експертизи проектно – кошторисної документації всього витрачено 50,469 тис. грн.

        Для подальшої реалізації проекту необхідно спрямувати 5036,701 тис. грн., у тому числі: 4281,196 тис. грн. – кошти Державного фонду регіонального розвитку  (85 %) та  755,505 тис. грн. – кошти Спасько – Михайлівської сільської ради (15%).

        Учасники реалізації проекту: Олександрівська районна державна адміністрація, Спасько – Михайлівська сільська рада, підрядна організація визначена після процедури проведення тендеру відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».