Реконструкція будівлі Красноармійського міського ліцею «Надія» для розташування комунального дошкільного закладу за адресою: Донецька обл., м.Покровськ, вул. Поштова, буд.1

Анотація проекту
        Проект «Реконструкція будівлі Красноармійського міського ліцею «Надія» для розташування комунального дошкільного закладу за адресою: Донецька обл., м. Покровськ, вул. Поштова, буд.1», що фінансуватиметься за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку та місцевого бюджету, спрямований на розвиток дошкільної освіти, підвищення її якості, виховання здорового майбутнього покоління, що є особливо важливою складовою для розвитку територіальної громади. 


            В місті на даний час функціонує 13 дошкільних навчальних закладів, але у зв’язку з помітним зростанням темпів народження та збільшенням кількості мешканців міста за рахунок ВПО,  на сьогоднішній час дитячі дошкільні заклади відчувають брак вільних місць. Будівлі дошкільних навчальних закладів міста тривалий час експлуатуються без проведення капітального ремонту, тому знаходяться в незадовільному стані. 


          Проектом планується  збільшення проектної потужність будівлі за рахунок надбудови 3-го поверху до основного корпусу, де передбачається розмістити додаткові групи для дітей.


        В ході реалізації проекту відбудеться перепрофілювання ліцею «Надія» в дошкільний навчальний заклад, обладнаний за сучасними стандартами. Це дозволить ліквідувати черги до дитячих дошкільних навчальних закладів, які виникли у зв’язку з помітним зростанням темпів народження та збільшенням кількості мешканців міста за рахунок ВПО.


        Інноваційність проекту полягає у застосуванні сучасних інноваційних технологій та використанні новітніх енергоефективних матеріалів, що дозволить привести будівлю до рівня енергоефективності, який відповідає сучасним нормативам.


            Проект має значне соціальне значення, так як його реалізація дозволить забезпечити комфортні умови для перебування дітей та персоналу в приміщеннях закладів, покращуючи рівень їх працездатності та знижуючи рівень захворюваності. Окрім того, реалізація передбачених заходів матиме позитивний екологічний вплив, забезпечуючи скорочення викидів СО2.


         Проектом передбачається виконання будівельних робіт з надбудовою третього поверху, утеплення фасадів, придбання меблів та обладнання, благоустрій прилеглої території.


          Основні очікувані результати Проекту: 


• сучасний дошкільний навчальний заклад, який відповідатиме вимогам Нового освітнього простору


• відповідність будівлі закладу дошкільної освіти санітарно-гігієнічним нормам та принципам ефективного енергозбереження


• створення комфортних умов для виховання дітей


• створення безбар'єрного доступу для дітей з особливими потребами; 


           Цільові групи проекту:


- діти, що відвідують заклад (120 осіб) та їхні батьки (більше 220 осіб), в т.ч. внутрішньо переміщені особи


- педагогічний колектив дошкільного навчального закладу (22 особи) та технічний персонал (16 осіб);


- діти дошкільного віку, що планують відвідувати заклад (50 осіб);


- органи місцевого самоврядування.


       Обсяг коштів, необхідних для реалізації проекту у 2020-2021 роках: пропонується фінансувати проект за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у розмірі 101 860,320 тис. грн. та місцевого бюджету – 25 465,081 тис. грн.