Розробка проектної документації до проекту "Капітальний ремонт (термомодернізація) Центральної районної лікарні Володарського району", що фінансуватиметься за рахунок міжнародних кредитних ресурсів, спрямованих на відновлення Донецької області та розв’яза

Анотація проекту
 

 

Проект «Розробка проектної документації до проекту "Капітальний ремонт (термомодернізація) Центральної районної лікарні  Володарського району", що фінансуватиметься за рахунок міжнародних кредитних ресурсів, спрямованих на відновлення Донецької області та розв’язання проблем внутрішньо переміщених осіб».

Запровадження системного підходу до вирішення завдань енергозбереження на місцевому рівні передбачає втілення відносних інновацій: організаційної – запровадження науково-обґрунтованого комплексного підходу до прийняття управлінських рішень щодо реалізації проектів термоса нації будівель  інфраструктурного забезпечення; технологічної – застосування сучасних технологій і інноваційних матеріалів з наданням переваги вітчизняним виробникам.

Основні очікувані результати Проекту: розроблення проектно-кошторисної документації та техніко-економічних обґрунтувань по пріоритетних заходах проекту «Капітальний ремонт (термомодернізація) Центральної районної лікарні Володарського району», що потребує фінансування за рахунок міжнародних кредитних ресурсів за програмою Європейського інвестиційного банку «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України». У подальшому: задоволення потреб населення та  внутрішньо переміщених осіб у високоякісних медичних послугах через оптимізацію температурного режиму у приміщеннях, естетичне вдосконалення та створення умов комфортного медичного ослуговування; зменшення тепловтрат через огороджувальні конструкції будинку та відповідно зменшення споживання теплової енергії; зменшення витрат бюджетів  місцевого рівня на утримання закладу.

Зацікавлені сторони Проекту: Володарська райдержадмінінстрація; громадські об’єднання (включаючи ініціативні групи та інші форми об’єднання  тимчасово перемішених осіб); підрядники на виконання послуг з розробки проектної документації.

Кінцеві бенефіціари:  внутрішньо переміщені особи, що будуть будуть звртатися за медичного допомогою до лікарні, які відчують переваги оптимізації температурного режиму у приміщеннях в наслідок термосанації будівлі.

Обсяг коштів, необхідних для реалізації проекту у 2015 році: пропонується фінансувати розробку проекту за рахунок коштів ДФРР та місцевого бюджету у розмірі 520,33 тис.грн. та 57,82 тис.грн. відповідно. Період  реалізації  проекту 5 місяців. 

Фотозвіт про виконання проекту
15.04.2016 Наказ про затвердження
15.04.2016 Сводно-сметный расчет
24.03.2016 Експертний звіт